Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

De LEK is een van de oudste groeperingen binnen de gemeente. Zij is in 1961 opgericht door enkele jonge echtparen, die, van buiten de gemeente komend, behoefte hadden aan contact met gelijkgestemden binnen de Lutherse gemeenschap. Zij is dan ook van start gegaan als Kontaktgroep Lutherse Jonge Echtparen, in de loop der tijden geëvolueerd tot Lutherse Echtparen Kring.

De LEK voelt zich verbonden met de ELG Naarden-Bussum, maar zij is geen onderdeel van de kerkelijke structuur. Zij regelt haar eigen zaken en dat doet zij nu al langer dan een halve eeuw volgens een en hetzelfde patroon: maandelijkse bijeenkomsten bij een van de leden thuis, waarbij de gastheer of gastvrouw of een van de andere leden een inleiding houdt over een onderwerp waarover hij of zij iets kwijt wil. Het geheel verloopt zeer informeel; er is geen bestuur, er is geen agenda, er zijn geen vergaderingen.

Toen de LEK begon was in beginsel iedereen welkom die Luthers, getrouwd en jong was. In de eerste jaren van haar bestaan groeide het aantal leden al snel tot boven de dertig, waarmee de grens bereikt werd van het aantal personen dat in een huiskamer te persen viel. Bovendien ontwikkelde de LEK zich tot een groep waarbinnen openhartigheid, vertrouwelijkheid en vriendschap als een groot goed werden ervaren. Op grond van deze overwegingen werd besloten de LEK niet groter te laten worden en alleen nog nieuwe leden toe te laten als daar ruimte voor was. Daarmee werd de LEK een besloten groepering, niet langer van de gemeente, maar wel al vijftig jaar een actieve kern binnen de gemeente.