Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Via deze verwijzing vindt u een verkort overzicht van de balans per 31 december 2017,

en via deze verwijzing vindt u een verkort overzicht van de staat van baten en lasten over 2017.

Meer informatie en details kunt u via een van de kerkrentemeesters verkrijgen.

De kerkrentmeesters: 

Nico de Boer
Fre Fuchs
Christian Claus