Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

In de ramen is een glas-in-lood beglazing aangebracht met symbolische voorstellingen.

Boven de ingang aan de Mecklenburglaan bevindt zich in de langwerpige vensters een Christusmonogram en de griekse letters Alpha en Omega. In de kleine vensters van de gaanderij aan de linkerzijde is een Lutherroos en rechts een bol met patriarchaal kruis te vinden.

De vensters in de twee armen van het kruis symboliseren de 4 Evangeliën: links de mens en de leeuw, rechts de adelaar en de stier. De oorsprong van deze symbolen is gelegen in Ezechiël I : 5-11 en in de Openbaringen van Johannes 4 : 6-8. De wezens, waarin deze teksten sprake van is, hebben 4 aangezichten: Symbool van de werken van Gods Zoon. De leeuw symboliseert het sterke en koninklijke dat Jezus eigen is; de stier wijst op het priesterschap van Christus en op Zijn offer; de mens herinnert aan Zijn mensheid en de adelaar verwijst naar de genade van de op de kerk neerdalende Geest. Omdat de 4 wezens ook de werken van Jezus symboliseren, vertegenwoordigen zij ook de 4 Evangeliën als zodanig, aangezien die handelen over de werken van Jezus. Dat heeft tot gevolg dat zij uiteindelijk de symbolen voor de 4 Evangelisten worden. Meestal worden de 4 Evangelisten schrijvend uitgebeeld en naast hen staat hun gevleugeld symbool.

Voor Mattheüs is dat de mens of engel, omdat zijn evangelie begint met de genealogische afstamming van Jezus; voor Marcus is het symbool de leeuw, omdat in het begin van dit evangelie sprake is van een stem, roepend in de wildernis. Het symbool voor Lucas is de stier, omdat zijn evangelie begint met het offer van Zacharias. De adelaar tenslotte is het symbool voor Johannes, die het wezen van God openbaart aan de mens.

Bij deze ramen is slechts sprake van de vier symbolen, reden om aan te nemen dat de Evangeliën in hun totaliteit zijn afgebeeld, ook al omdat de mensfiguur een bazuin draagt, een ongebruikelijk attribuut voor een evangelistensymbool. Een gevleugelde mens is echter identiek met een engel, en zowel Mattheüs 24:31 als 1 Kor. 6:2 vermelden bazuinblazende engelen bij het Laatste Oordeel: het gaat hier dus blijkbaar om de 4 apocalyptische wezens en daarmee om de Evangeliën.

glas-in-lood zwaanOp de orgelgaanderij bevindt zich links een raam met de voorstelling van een neerdalende duif: symbool voor de Heilige Geest; rechts is een ronde schijf met daarin een kelk te zien: symbool voor het Avondmaal.

Het venster dat oorspronkelijk in de absis was geplaatst is verwijderd en in gereduceerde vorm als rondvenster geplaatst in de huidige consistoriekamer.