Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Datum

Eredienst

Voorbereiding

Koster/organist

18 oktober

 

19e  na Trinitatis  

ds. P Oussoren    Utrecht

Christian Claus

Fré Fuchs

Nico Strubbe

25 oktober

 

 

20e na Trinitatis     H.A.

ds. W.F. Metzger

voor jong en oud      Oogstdienst 

Johan Vroegindeweij

HA Loes van Driel

Jeroen Jansen

Hans Buurmans

01 november

 

 

21e na Trinitatis 

mevr.ds. P.K.A. Akerboom-Roelofs

                           Nijmegen

Jeroen Jansen

Jan Kofman

Nico Strubbe

08 november

1e van de Voleinding

mevr.ds. Y.Th.B.L. Bos  Z.O.Beemster

Christian Claus

Ed. Boshuyzen

Wichard Tilstra

15 november

 

2e van de Voleinding

ds. K. van der Horst   Amsterdam

Ellen Reijinga

Fré Fuchs

Nico Strubbe

22 november

 

Eeuwigheidszondag

ds. W.F. Metzger

Tineke Voetberg

Johan Vroegindeweij

Hans Buurman

29 november

 

1e Advent            H.A.

ds. W.F. Metzger

Ingeborg Volkerts

HA Ingeborg Volkerts

Bert van Driel

Wichard Tilstra

De kerkenraad houdt u via deze site en de aangewezen informatiekanalen op zo veel mogelijk op de hoogte van de diensten.

H.A. Tijdens deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

De diensten beginnen indien niet anders aangegeven om 10.30 uur. 

Het complete rooster zoals afgedruk in het kerkblad vindt u via deze verwijzing.