Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Datum

Eredienst

Voorbereiding

Koster/organist

03 juli

 

3e na Trinitatis

ds. W.F. Metzger

Hagepreek
Bij "De Loods" van Scouting Olav in Naarden

 Piano: Pim Philipse

10 juli

 

4e na Trinitatis

mevr.ds. A. van der Wijk (DG)

In de Majellakapel (Vrijz.)

Iepenlaan 26

 

17 juli

 

5e na Trinitatis

ds. P.J.C. Korver (Vrijz.)

Remonstrantse Kerk

Koningslaan 2b

 

24 juli

 

6e na Trinitatis

mevr.ds. E. Plantier  (Rem.)

Christian Claus

Fré Fuchs

Nico Strubbe

31 juli

 

7e na Trinitatis

mevr.ds. T. Geels (huiskamergem.)

In Doopsgezinde kerk

Wladimirlaan 10

 

07 augustus

8e na Trinitatis

mevr. drs. P.K.A. Akerboom-Roelofs   (Ev..Luthers)

In de Majellakapel

Iepenlaan 26

 

14 augustus

 

9e na Trinitatis

dhr. G.J. Romeijn     (DG)                          

Remonstrantse Kerk

Koningslaan 2b

 

21 augustus

 

10e na Trinitatis

mevr. C. Roolvink   (Vrijz.)                         

Johan Vroegindeweij

Fré Fuchs

Piet Philipse

28 augustus

 

11e na Trinitatis

ds. P.J.C. Korver   (Vrijz.)                           

Doopsgezinde Kerk

Wladimirlaan 10

 

 

 

De kerkenraad houdt u via deze site en de aangewezen informatiekanalen op zo veel mogelijk op de hoogte van de diensten.

HA Tijdens deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

De diensten beginnen indien niet anders aangegeven om 10.30 uur. 

Het complete rooster zoals afgedruk in het kerkblad vindt u via deze verwijzing .