Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Datum

Eredienst

Voorbereiding

Koster/Organist

29 november

 

1e Advent

ds. W.F. Metzger

Ingeborg Volkerts

Bert van Driel

Wichard Tilstra

06 december

 

2e Advent 

dr. T. van Willigenburg   Utrecht

met medewerking van een kwartet van Voices olv dhr Piet Philipse

Johan Vroegindeweij

Jan Kofman

Piet Philipse

13 december

 

3e Advent

mevr. ds. W. Jonkers   Muiderberg

Jeroen Jansen

Fré Fuchs

Hans Buurmans

20 december

16.30 uur

 

4e Advent

ds. W.F. Metzger

dienst voor jong en oud

nvt

Ed Boshuyzen

Nico Strubbe

24 december

21.00 uur

Kerstavond

ds. W.F. Metzger

gezamenlijke dienst met Doopsgezinden

Ingeborg Volkerts

Bert van Driel

Hanneke Huibers

25 december

 

Eerste Kerstdag   H.A.

ds. W.F. Metzger

Ellen Reijinga

HA Lenny v.d. Heijden

Fré Fuchs

Hanneke Huibers

27 december

 

Zondag na Kerst

ds. W.J.H. Boon   Selfkant (D)

Ellen Reijinga

Jan Kofman

Hanneke Huibers

03 januari

 

 

Epifanie

ds. W.F. Metzger

Nieuwjaarsreceptie (onder voorbehoud)

Ellen Reijinga

Fré Fuchs

Hanneke Huibers

10 januari

 

 

1e na Epifanie

ds. W.F. Metzger

doopdienst

Jeroen Jansen

Jan Kofman

Hanneke Huibers

17 januari

2e na Epifanie

dr. T. van Willigenburg   Utrecht

Tineke Voetberg

Ed Boshuyzen

Nico Strubbe

24 januari

 

 

3e na Epifanie

mevr.ds. P.K.A. Akerboom-Roelofs

Nijmegen

Johan Vroegindeweij

Fré Fuchs

Hans Buumans

31 januari

 

 

Septuagesima   H.A.

ds. W.F. Metzger

dienst voor jong en oud

Christian Claus

HA Ingeborg-Volkerts

Bert van Driel

Wichard Tilstra

 

De kerkenraad houdt u via deze site en de aangewezen informatiekanalen op zo veel mogelijk op de hoogte van de diensten.

H.A. Tijdens deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

De diensten beginnen indien niet anders aangegeven om 10.30 uur. 

Het complete rooster zoals afgedruk in het kerkblad vindt u via deze verwijzing.