Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Datum

Eredienst

Voorbereiding

Koster/organist

05 september

 

 

14e na Trinitatis

ds. R.H. de Vos     H.A.

startzondag

Christian Claus

HA Ingeborg Volkerts

Jan Kofman

Wichard Tilstra

12 september

 

15e na Trinitatis  

ds. W.F. Metzger

Tineke Voetberg

Ed Boshuyzen

Hanneke Huibers

19 september

10.00 uur

 

16e  na Trinitatis

Oec. viering  bij de Vrije Ev. Gemeente

 (Frederik van Eedenweg 43)

mevr.ds. P. Smit

mevr.ds. V. Lindenburg

 

26 september

 

17e na Trinitatis   H.A.

ds. W.F. Metzger

Jeroen Jansen

HA Lenny v.d. Heijden

Fré Fuchs

Hanneke Huibers

03 oktober

 

18e na Trinitatis

mevr.ds. P.K.A. Akerboom-Roelofs Nijm.

Johan Vroegindeweij

Bert van Driel

Wichard Tilstra

10 oktober

 

19e na Trinitatis

ds. K. van der Horst   Amsterdam

Christian Claus

Jan Kofman

Hanneke Huibers

17 oktober

 

20e na Trinitatis

ds. W.M. Metzger

Ingeborg Volkerts

Fré Fuchs

Nico Strubbe

24 oktober

 

21e na Trinitatitis

dr. T. van Willigenburg

Tineke Voetberg

Ed Boshuyzen

Wichard Tilstra

De kerkenraad houdt u via deze site en de aangewezen informatiekanalen op zo veel mogelijk op de hoogte van de diensten.

HA Tijdens deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

De diensten beginnen indien niet anders aangegeven om 10.30 uur. 

Het complete rooster zoals afgedruk in het kerkblad vindt u via deze verwijzing .