Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Datum

Eredienst

Voorbereiding

Koster/organist

06 september

 

13e na Trinitatis   

ds. W.F. Metzger

Johan Vroegindeweij

Bert van Driel

Nico Strubbe

13 september

 

14e  na Trinitatis  

ds. W.F. Metzger

Christian Claus

 

Fré Fuchs

Bart Klijnsmit

20  september

 

15e na Trinitatis

Oec. Viering  via Gooi-TV

   

27 september

 

16e na Trinitatis    H.A.

ds. W.F. Metzger

Jeroen Jansen

HA Ingeborg Volkerts

Johan Vroegindeweij

Wichard Tilstra

04 oktober

 

17e na Trinitatis

mevr. prof. dr. S. Hiebsch   Amsterdam

Tineke Voetberg

Ed Boshuyzen

Nico Strubbe

11oktober

 

18e na Trinitatis

mevr.ds.P.K.A.Akerboom-Roelofs Nijmegen

Ellen Reijinga

Jan Kofman

Wichard Tilstra

18 oktober

 

19e na Trinitatis

dr. T. van Willigenburg    Utrecht

Christian Claus

Fré Fuchs

Nico Strubbe

De kerkenraad houdt u via deze site en de aangewezen informatiekanalen op zo veel mogelijk op de hoogte van de diensten.

H.A. Tijdens deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

De diensten beginnen indien niet anders aangegeven om 10.30 uur. 

Het complete rooster zoals afgedruk in het kerkblad vindt u via deze verwijzing.