Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

 

M.i.v 7 juli beginnen de diensten om 10.30. Deze begintijd wordt ook na de zomderdiensten aangehouden.

Datum

Eredienst

Voorbereiding

09 juni

Hilversum

Pinksteren

ds. W.F. Metzger   H.A.

gezamenlijke dienst

 

Ingeborg Volkerts

16 juni

Hilversum

Trinitatis

ds. W.F. Metzger

gezamenlijke dienst

Christian Claus

23 juni

Hilversum

10.00 uur

1e na Trinitatis

ds. H.G.T. Günther          Deventer

gezamenlijke dienst

Ingeborg Volkerts

30 juni

Hilversum

10.00 uur

2e na Trinitatis

ds. W.F. Metzger   H.A.

gezamenlijke dienst voor jong en oud

Jeroen Jansen

7 juli

Bussum

3e na Trinitatis

ds. P.J.C.Korver (Remonstrantse kerk)

 

Hilversum

ds. W.F.Metzger (De Kapel)

 

14 juli

Bussum

4e na Trinitatis

ds. W.F.Metzger (Majelllakapel)

 

Hilversum

ds. P.J.C.Korver (De Kapel)

 

21 juli

Bussum

 

5e na Trinitatis

In Remonstrantse kerk ipv Luth.kerk

mevr.ds.  A.van der Wijk

Ellen Reijinga

Hilversum

 

Wandeldienst, dienst voorbereid door het vieringenteam met achteraf een wandeling. (De Kapel)

Ingeborg Volkerts

28 juli

Bussum

6e na Trinitatis

hr. P.W.A. Overdiep (Doopsgezinde Kerk)

 

Hilversum

ds. P.J.C.Korver (De Kapel)

 

4 augustus

Bussum

7e na Trinitatis

ds. Y. van der Goot (Remonstrantse Kerk)

 

Hilversum

ds. A.A.Rijken (De Kapel)

 

11 augustus

Bussum

8e na Trinitatis

mw. ds. P. Akerboom-Roelofs (Doopsgezinde Kerk)

 

Hilversum

ds. P.J.C.Korver (De Kapel)

 

18 augustus

Bussum

 

9e zondag na Trinitatis

Hagepreek in Vestingmuseum

ds. P.J.C. Korver

Johan Vroegindeweij

Hilversum

mevr.ds. M. Rietveld (De Kapel)

 

25 augustus

Bussum

10e na Trinitatis

dr. T.R. Barnard (Majella Kapel)

 

Hilversum

Ds. W.F.Metzger (De Kapel)

 

01 september

Hilversum

10.30 uur

11e na Trinitatis       H.A.

ds. W.F. Metzger

gezamenlijke dienst

Ingeborg Volkerts

08 september

Hilversum

10.30 uur

 12e    na Trinitatis

ds. W.F. Metzger

gezamenlijke dienst voor jong en oud

Jeroen Jansen

H.A. Tijdens deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

De diensten beginnen indien niet anders aangegeven om 10.00 uur. Vanaf 14 juli beginnen de diensten in Hilversum en Bussum om 10.30 uur

Het complete rooster zoals afgedruk in het kerkblad vindt u via deze verwijzing.

Over de zomerdiensten in beide vierplekken

Bussum:

Voorop staat dat er gedurende juni, juli en augustus geen diensten worden gehouden in de lutherse kerk in Bussum in verband met de verbouwing van ons gemeentecentrum. Wel zijn er zomerdiensten samen met de Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnigen.

Voor de goede orde nog even de adressen:
Doopsgezinden: Wladimirlaan 10, Bussum; Remonstranten: Koningslaan 2a, Bussum; Vrijzinnigen (Majellakapel): Iepenlaan 26, Bussum.

Hilversum: 

De lutherse vieringen in juni zijn alle in Hilversum. Kom vroeg want de kerk is, i.v.m. de vervanging van het rioleringsstelsel o.a. in de Bergweg, wellicht wat moeilijker bereikbaar dan gewoonlijk.

In juli en augustus zijn alle zomerdiensten in Hilversum in de Kapel aan de ’s Gravelandseweg 144.