Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

In de afgelopen maanden is er voortgang geboekt met het schonen en ordenen van het archief van de Lutherse Gemeente Hilversum. Met name met het archiefdeel van de kerkrentmeesters. Dit vormt ongeveer een derde van het totaal. In overleg met het Streekarchief Gooi- en Vechtstreek en volgens de richtlijnen van de Lutherse Synode zijn de meer dan honderd archiefdozen nauwgezet doorgenomen. Hierbij mochten onder andere de bankafschriften worden vernietigd.

Geschiedenis vertellenOns Gemeenteleven
Tussen de bankafschriften zaten vaak rekeningen, waarvan sommige nog iets over de geschiedenis van de gemeente vertelden. Deze zijn in eerste instantie apart gelegd en vervolgens per thema gerangschikt. Vooral de facturen die betrekking hebben op de bouw of verbouw van het kerkgebouw zijn interessant. Op deze wijze zijn ze ook later voor belangstel-lenden toegankelijk.

Het resultaat van de werkzaamheden is inmiddels zichtbaar. In de stelling in de doopkamer zijn de eerste lege planken te zien. Een goede stimulans om in de komende periode het archief van het secretariaat - met ongeveer vijftig dozen het op een na grootste onderdeel - aan te pakken.

Kapel HilersumGemeenteleven digitaliseren
Ook op een ander terrein is nieuws te melden. In overleg met het Streekarchief is naar een bedrijf gezocht dat het kerkblad Ons Gemeenteleven kon digitaliseren. Dat is vooral van belang omdat er slechts één - bijna complete - serie bewaard is gebleven. Mocht daar wat mee gebeuren, dan is een groot deel van de Hilversumse geschiedenis niet meer te achterhalen. De keuze viel op VDH-Media uit Nieuwengein, die allereerst een willekeurige jaargang als proef heeft gedigitaliseerd. Zo kon worden bekeken of zoekopdrachten tot goede resultaten leidden.

De test was succesvol, waardoor de kerkrentmeesters dit bedrijf in februari de opdracht konden gegeven om alle jaargangen in productie te nemen. Dit betreft 894 aflevering uit de periode 1926 t/m 2015. Naar verwachting zal de digitalisatie tegen de zomer worden afgerond. De bestanden zullen in een volgende fase via de website van het streekarchief voor iedereen toegankelijk worden gemaakt. Naast de lutherse geschiedenis is dit zeker ook voor stamboomonderzoekers een interes-sante bron, omdat nu gemakkelijk kan worden nagegaan wanneer leden zijn gedoopt of bevestigd.

In een van de volgende uitgaven van de Lutheraan zal ik wat meer vertellen over het tot stand komen van de tweede lutherse kerk in Hilversum. Hierboven ziet u alvast een afbeelding van het ontwerp zoals dat gemaakt is door de architect Johan Wentink.


Max Cramer