Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Het kerkblad "De Lutheraan" van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi heeft een verschijningsfrequentie van 6 à 7 maal per jaar. Het blad wordt aan alle (doop)leden toegzonden.

Verschijningsdata van De Lutheraan voor 2018:

Titel:

Inleverdatum:

Verschijningsdatum/ Bundeldatum

Pinksteren

29/04

09/05

Zomer

01/07

11/07

Seizoenstart

26/08

05/09

Herfst

07/10

17/10

Advent en Kerst

18/11

28/11