Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Het kerkblad "De Lutheraan" van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi heeft een verschijningsfrequentie van 4 maal per jaar.

Het blad wordt aan alle (doop)leden toegzonden.