Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Voor ons stond de afgelopen periode de vrede in het midden. Dat begon al op zondag 9 september tijdens de dienst waarin mevrouw Loes van Driel-Blaak werd herbevestigd als diaken.
Ds. Metzger gaf aan dat zij als één van de te zingen liederen had gekozen voor lied 1014 uit het liedboek.
‘Geef vrede door van hand tot hand’. Een prachtige tekst van begin tot eind van een, voor ons althans, onbekende schrijver en vertaler, op Ierse melodie. Pak het liedboek er eens bij alstublieft.
Wat mij (Ton) trof was vooral de derde regel van het vierde vers: ‘als woorden stokken, spreekt de hand’. Ik ben niet iemand die in een direct gesprek zijn woorden klaar heeft maar wil wel graag de vrede (hoe klein ook) bewaren.
Een handdruk kan dan voldoende zijn.
Groot was onze vreugde toen dit lied ook werd opgenomen in de liturgie van de oecumenische viering tijdens de Vredesweek op zondag 16 september in de Verlosserkerk. Zo’n 170 kerkgangers van allerlei gezindten zongen mee (waaronder negen lutheranen).

Tja, en dan het uitje van de Diaconie op dinsdag 25 september. Hoort dat wel thuis in de rubriek ‘Bij de diensten’? Jazeker! Het was geen dienst maar wel een viering! Nee, het was een feest.
Een heerlijke, zonnige middag op het Naardermeer in een fluisterboot. Van alles kwam voorbij.
Niet alleen een eendenkooi, maar ook het gekrookte riet kwam ter sprake en de duivelsbeet ín dat riet. Het leukste was nog dat we niet zaten te tellen hoeveel Hilversummers en hoeveel Bussumers op de boot zaten. Nee, dat onderscheid is in de loop der jaren geheel verdwenen. We waren gewoon ‘samen een’. 

Als we het rooster bekijken voor de komende periode zien wij uitsluitend gezamenlijke diensten.
Op zondag 28 oktober wordt de jaarlijkse Oogstdienst gehouden dit keer in Hilversum. Zoals al vele jaren gebruikelijk is uw oogst (zijn uw gulle gaven) bestemd voor de Voedselbank. Alleen houdbare goederen graag, dus geen zacht fruit of brood.
Het wordt een bijzondere dienst waaraan ook Piet Philipse en consorten medewerking verlenen.

Ton en Ellen Reijinga-Detiger