Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

De oecumenische Vredesdienst op zondag 22 september in de Grote of Sint Vituskerk in Naarden werd weer goed bezocht, zij het dat veel Gooise lutheranen de voorkeur gaven aan onze dienst in Hilversum waar mevrouw prof.dr. Sabine Hiebsch voorging.
Een hoogtepunt was natuurlijk de viering van het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Willy Metzger op zondag 6 oktober.
De komende periode staan de meeste diensten gepland in Bussum met als aandachtspunt de Oogstdienst op 27 oktober met de inzameling van houdbare etenswaren voor de Voedselbank Naarden – Bussum - Hilversumse Meent.
In die dienst zal ook aandacht worden besteed aan het huwelijksjubileum van ds. Robert de Vos en zijn echtgenote Petra. Zie hieronder zijn bericht aan de gemeente daarover.

Bijzondere dienst 27 oktober
Op 27 oktober wordt de Oogstdienst dit jaar een bijzondere dienst.
Twee voorgangers zullen deze dienst leiden:
ds. Robert de Vos en ds. Johannes van der Meer.
Dit naar aanleiding van het feit dat Petra en ik 25 jaar getrouwd zijn. Na de dienst heffen we graag met u het glas om dit samen met u te vieren.
Ds. Van der Meer heeft ons destijds samen met prof. Joop Boendermaker getrouwd.
Hij is emeritus Doopsgezind predikant die gestaan heeft in Edam/Monnickendam, Nijmegen, Amsterdam en Midden-Friesland.
Daarnaast is hij mijn beste vriend die ik al ruim veertig jaar ken. Hij heeft net als ik de afgelopen maanden veel gezondheidsproblemen gekend
Dat we samen kunnen voorgaan mag een wonder heten gezien wat er met ons beiden is gebeurd.
Na drie maanden revalidatie in het Revalidatiecentrum Reade in Amsterdam en nu nog steeds poliklinisch ben ik aardig in staat om weer te lopen en te staan.
Het thema van deze feestelijke dienst zal zijn: Dankbaarheid.
Daarom is het ook goed dat we tegelijkertijd de oogstdienst vieren.
Ook zal in deze dienst Avondmaal gevierd worden.
De organist in deze dienst is op ons verzoek Rolf Wolfensberger. Hij heeft al een paar keer gespeeld op het orgel en is vertrouwd met onze liturgie.

Ds. Robert H. de Vos