Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Vorig jaar ontving u zes edities van De Lutheraan.
Het ‘Pinksteren’ en het ‘Zomer’ -nummer werden toen samengevoegd. Maar omdat enkelen uwer vonden dat in 2018 vanwege het vroege Paasfeest en dus het vroege Pinksteren een splitsing noodzakelijk was, gaat hierbij een aparte Zomereditie. Volgend jaar valt Pinksteren op 9 juni. Hopelijk mogen we dan weer volstaan met één gezamenlijk nummer. Dat spaart niet alleen geld maar ook energie van alle medewerkenden.
Maar, … wat hier ook van zij, het is zeker de moeite waard om even terug te blikken naar zondag 3 juni, aan de hand van enkele foto’s *).

Voices 1

U ziet hier het koor ‘Voices’ onder leiding van Piet Philipse dat ons die zondag vol enthousiasme begeleidde. (Piet op de rug gezien met één hand aan het orgel en met de andere het koor dirigerend.)

Omdat er ook kinderen aanwezig waren vond ds. Metzger gelegenheid voor een gesprek met hen. Ook daarvan een foto.

Willy en kinderen

Centraal in het gesprek stond het woord ‘bank’. ‘Wat voor banken kennen jullie?’. Na het financiële gedeelte, zoals de spaarbank, kwamen vele soorten banken langs: zoals zitbank, zonnebank, voedselbank, slaapbank, bloedbank en op aangeven van Sarah (de kleindochter van Piet en Hanneke Philipse, vier jaar oud) ook nog de kussenbank, de schuifbank en de rolbank.
Conclusie was dat banken er niet alleen zijn om te verdienen, te luieren of om op te zitten maar ook om te geven (bijv. voedsel en bloed).

Van de 8 zomerdiensten in Bussum wordt er slechts één gehouden in de lutherse kerk. Namelijk op 15 juli. Voorganger is dan ds. Tina Geels.

Het adres van de Tindalvilla in de tuin waarvan op zondag 12 augustus om half elf een hage(n)preek zal worden gehouden luidt:
Nieuwe ’s-Gravelandseweg 21, 1405 HK Bussum. Voorgangers zijn dan ds. Annegreet van der Wijk (Doopsgezind) en ds. Peter Korver (Vrijzinnig).
Ton Reijinga

*) foto’s: Arno Bottenheft