Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Bij de diensten

Voorbede in de vorm van een Kaarsengebed
Op nieuwjaarsdag ging mevrouw Elsa Aarsen-Schiering voor in Hilversum. Graag maken we u deelgenoot van het kaarsengebed dat toen werd uitgesproken onder het telkens aansteken van de betreffende kaars (zie de afbeelding hierboven *).
In zeer verkorte vorm ging het om het volgende.

-Een RODE kaars steken we aan voor alle landen waar steeds weer
bloed vloeit vanwege oorlogen en geweld. Moge dit licht mensen die strijden voor vrede en gerechtigheid steun geven.
-Een PAARSE kaars voor alle mensen die onderscheid maken in ras, kleur en geloof. Voor alle mensen die niet snappen dat we allemaal gewoon mensen zijn.
-Een GOUDEN kaars voor alle vluchtelingen op deze aarde. Nergens welkom, altijd onderweg.
-Een GROENE kaars voor iedereen die opkomt voor het behoud van onze goede aarde.
-Een ROZE kaars voor alle minderheden die verdrukt worden in onze samenleving. Voor hen die net een beetje anders durven te zijn.
-Een BLAUWE kaars voor iedereen die werkt aan vrede.
-Een ZWARTE kaars voor alle mensen die geloven dat geweld noodzakelijk is om gehoord te worden.
-Tenslotte een WITTE kaars voor onszelf. Voor alle mensen groot en klein, jong en oud.
Iedere bede werd afgesloten met het verzoek aan de Heer om op enigerlei wijze Zijn licht te laten schijnen over de betrokken mensen.
Het verassende was dat Elsa meedeelde dat dit gebed deels in 1999 tot stand is gekomen in samenwerking met de leerlingen van het Sweelinck College waar zij destijds les gaf.
Opvallend toch dat die beden heden ten dage, twintig jaar later nog net zo actueel zijn. Al door-filosoferend denk ik dat we als kerk al twintig eeuwen werken aan de door Elsa Aarsen genoemde waarden. Eeuwigheidswaarden dus. Goed om daar even bij stil te staan.

*) foto mw. Loes van Driel-Blaak

De komende periode
Tja, het leek een rustige tijd te worden, maar door het wegens ziekte uitvallen van Theo van Willigenburg als voorganger en Rien van der Male als vaste organist in Hilversum was er toch werk aan de winkel voor de roostersamenstellers. Gelukkig is een en ander opgelost. Beiden een zo goed mogelijk herstel toegewenst.
Een ‘muziek-c.v.’ van de heer Nico Strubbe die de afgelopen tijd enkele malen het orgel bespeelde en dat ook in de toekomst zal doen, zowel in Hilversum als in Bussum vindt u op pagina 16.

Vermeldenswaard is nog de:

Minikerkendag
Eenmaal per jaar zijn bijna alle kerken in Naarden-Bussum op zondag gesloten omdat er een gezamenlijke oecumenische viering wordt gehouden.
Op zondag 3 februari 2019 bent u om 11.00 uur van harte welkom in de Mariakerk / Koepelkerk aan de Brinklaan in Bussum voor de minikerkendag.
Het thema is ‘Recht voor ogen’, een voortzetting van de gedachten bij de week van gebed voor de eenheid eind januari 2019.
Voorgangers zijn pastoor Carlos Fabril (rooms-katholiek), ds. Willy Metzger (evangelisch-luthers) en de heer Henk Smits (apostolisch genootschap).
De muzikale begeleiding is in handen van de heer Wybe Kooijmans (orgel) en mevrouw Karin Kuijper-Bouwmeester (koor).
Kinderen zijn natuurlijk ook welkom. Voor hen is er aandacht in een nevendienst.

Ton Reijinga