Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Op zondag 28 oktober vierden wij de Oogstdienst in een goed bezochte gezamenlijke dienst. Muzikale ondersteuning werd verleend door het koor ‘Voices’ onder leiding van Piet Philipse.

Kerkdeur

Deze fotocollage ontvingen wij van mw. Loes van Driel. Van links naar rechts, van boven naar beneden: 1. plaats van samenkomst; 2. voorganger ds. Willy Metzger met aan zijn voeten een deel van de oogst; 3. let op de prachtige lichtinval boven het altaar; 4. dhr. Bram Brandeman aan het orgel; 5. hangend herfstboeket. De door de kerkgangers bijeengebrachte oogst (vele kratten vol) ging dit jaar naar de Voedselbank Gooi en Omstreken. Ook de uitgangscollecte was bestemd voor die bank. Mw. Jenny van Rossum zorgde voor ca. 25 fruitbakjes die op diverse lutherse adressen werden bezorgd.

Ton en Ellen Reijinga