Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Bussum:
Voorop staat dat er gedurende juni, juli en augustus geen diensten worden gehouden in de lutherse kerk in Bussum in verband met de verbouwing van ons gemeentecentrum.
Ook dit jaar is er weer een rooster van zomerdiensten samen met doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnigen.

  7 juli ds. P.J.C. Korver (vrijz.) in Remontrantse Kerk
14 juli ds. W.F. Metzger (luth.) in de Majella Kapel
21 juli Mw. ds. van der Wijk (dg.) in Remonstrantse Kerk
28 juli hr. P.W.A. Overdiep (rem.) in Doopsgezinde Kerk
  4 aug  ds. Y. van der Goot (dg.) in Remonstrantse Kerk
11 aug mw. ds. P. Akerboom-Roelofs (luth.) in Doopsgezinde Kerk
18 aug ds. P.J.C. Korver (vrijz.) hagepreek Vestingmuseum Naarden
25 aug dr. T.R. Barnard (rem.) in de Majella Kapel

Voor de goede orde nog even de adressen:
Doopsgezinden: Wladimirlaan 10, Bussum;
Remonstranten: Koningslaan 2a, Bussum;
Vrijzinnigen (Majellakapel): Iepenlaan 26, Bussum.

Wat Hilversum betreft:
De lutherse vieringen in juni zijn alle in Hilversum. Kom vroeg want de kerk is, i.v.m. de vervanging van het rioleringsstelsel o.a. in de Bergweg, wellicht wat moeilijker bereikbaar dan gewoonlijk.
In juli en augustus zijn er slechts twee diensten in onze kerk in Hilversum. Op 14 juli gaat ds. Peter Korver voor en op 18 augustus mw. Monika Rietveld (hoever de rioleringswerkzaamheden dan gevorderd zijn is nog even afwachten). De overige zomerdiensten zijn in de Kapel aan de ’s Gravelandseweg 144.

Ton en Ellen Reijinga