Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Gemeentevergadering van zondag 13 november 2022
Jeroen lichtte de begroting voor de gemeente toe. Met name de energiekosten en het salaris van de koster maken dat we negatiever begroten in 2023 en wel 170.000 euro negatief. We kunnen dat opvangen vanuit onze beleggingen. De verbouwing van de kerk wordt wat meer geleidelijk aangepakt. We willen eerst verduurzamen en de buitenkant aanpakken en daarna pas intern verbouwen, afhankelijk van de beleggingsresultaten.

Lutherse Synode
In de dienst en tijdens de vergadering mochten we twee leden van de Lutherse Synode verwelkomen, Bianca Gallant en Joren Reichel. Met hen hebben we onder andere gesproken over de presentie van de lutheranen in Nederland, de bijdragen aan de academische wereld en de financiƫle problemen bij som-mige Lutherse gemeenten. Een heel positief contact.

Toelichting heidag
De heidag werd door Willy toegelicht. De kerkenraad keek terug op 2022 en vooruit op wat we extra gaan doen in 2023. Dat is in ieder geval aandacht besteden aan het 100-jarig bestaan van de kerk aan de Bergweg in Hilversum. Verder willen we elke maand een maaltijd organiseren met een spreker of een film die ertoe doet. We willen de activiteiten met de andere kleine kerken in Bussum handhaven en waar nodig deze leden uitnodigen bij activiteiten van onze kerk. De kerstdienst is dit jaar nog samen met de Doopsgezinde kerk.