Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Dit is de eerste bijdrage van de Diaconie in het nieuwe kerkelijk jaar en de laatste van het jaar 2019.
Dus kijken we terug op een druk en mooi jaar. En kijken we ook weer vooruit naar wat er het komende jaar gaat komen.
We begonnen met een goed bezochte adventsviering in Hilversum. Het was de laatste met mooie verhalen en liederen.
Daarna volgde een snertmaaltijd met diverse soorten snert, die bij een ieder in de smaak vielen.
De voorjaarstocht was ook dit jaar weer een groot succes. We gingen deze keer richting Twente. Een mooie tocht waarin de buschauffeur veel vertelde en we een lekkere warme lunch kregen aangeboden.
Dit jaar was er geen dauwtrappen voorafgaand aan de Hemelvaartdienst, vanwege het te kleine aantal deelnemers. Maar na de dienst een broodmaaltijd, waar we een groot deel van de gemeenteleden mochten verwelkomen.
Tijdens de BBQ werden weer de Paaskaarsen uitgereikt. In een prachtig verbouwd gemeentecentrum. De kaarsen gingen dit jaar naar gemeenteleden die deze dan ook echt verdiend hadden, voor hun niet aflatende zorg en als bemoediging voor het afgelopen jaar.
De najaarstocht was dit jaar dicht bij huis. We gingen naar Laren waar we het Singer museum bezochten met na afloop een high tea.
Eind september was er weer de grote najaarscollecte. Deze stond in het teken van de Lutherse Kerk in Kirgizië. U kunt overigens nog steeds een bijdrage overmaken op onze rekening.
Als laatste de oogstdienst. Dit was een prachtige dienst waarin we niet alleen onze “oogst” mee brachten, maar ook het 25 jarig huwelijks jubileum van ds. Robert de Vos en Petra mochten meevieren. De voedselbank was zeer ingenomen met onze “oogst” en het prachtige bedrag van meer dan € 300,-. Wij danken u allen voor dit mooie resultaat.

Ook komend jaar zullen we ons weer inzetten voor de gemeente. En ook voor een groot aantal doelen die we steunen. Waar we ook uw steun zeker voor nodig hebben.
De eerste activiteit die er aankomt is de snertmaaltijd. Zodra we plaats en datum hebben, hoort u dat van ons. De voor- en najaarstocht zullen we ook komend jaar weer met plezier voor u organiseren.

Voor nu wenst de Diaconie u een mooie adventsperiode en gezegende kerstdagen. En een gezond en voorspoedig 2020.
Peter Wagner.