Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

De Diaconie is in dit ‘nieuwe jaar’ alweer twee maal bijeengeweest. Er zijn weer tal van zaken de revue gepasseerd. Een aantal daarvan kunt u in dit verslag teruglezen.

Op vrijdag 25 februari mochten we ongeveer 40 gemeenteleden ontvangen voor de jaarlijkse erwtensoepmaaltijd. Vanaf 17.30 uur druppelde iedereen binnen, je kon de erwtensoep al ruiken. Nadat iedereen een plaatsje had gevonden en van een glaasje was voorzien, werd de maaltijd geopend met de wel bekende canon. Er was keuze uit drie soorten: varkens -, rund - en vegetarische erwtensoep. Na afloop was er voor iedereen nog een mandarijn en een narcis in een potje. Via deze weg nogmaals dank voor alle koks die deze heerlijke soepen voor ons hebben bereid.

Voorjaarsexursie 24 mei
Onze voorjaarsexcursie is gepland op dinsdag 24 mei. In onze vergadering van maart hebben we de keuze gemaakt om dit jaar een bezoek te brengen aan de Evangelische Lutherse Gemeente in Den Haag. We verzamelen om 8.45 uur aan de voorkant van station Bussum-Zuid. De auto kunt u achter het station op de parkeerplaats kwijt. Daarna worden de gemeenteleden uit Hilversum opgehaald om 9.00 uur op de hoek van de Bergweg/Boomberglaan. We rijden in één keer door naar Den Haag, waar we rond 10.00 uur worden verwelkomd door de gemeente aldaar en we onder het genot van een kop koffie kennis met elkaar kunnen maken. Rond 11.00 uur verzorgt organist Marco den Toom een orgelconcert waarna we gaan genieten van een welverzorgde lunch in de lutherse kerk.

Lutherse identiteit
Tijdens de lunch zal Mascha de Haan ons vertellen over haar bezoek aan de conferentie in Addis Ababa in 2019; het startpunt van een groot onderzoek naar ‘de lutherse identiteit’. Ook zullen wij nader in gesprek kunnen treden met gemeenteleden aldaar over dit onderwerp. Na de lunch rijden we via een toeristische route terug naar Hilversum met een tussenstop voor een drankje en een borrelgarnituur. Rond 17.00 uur zijn we weer terug op Bussum-Zuid. De eigen bijdrage van dit uitje bedraagt ook dit jaar weer €20 per persoon.

De gemeenteleden kunnen zich opgeven bij Loes van Driel of een van de andere diaconieleden. Omdat het alweer een poos geleden is dat we zo'n tocht hebben kunnen maken, hopen we op een grote opkomst!

Ingeborg Volkerts-Gretna

Toelichting bij de collectes in de komende periode

Collecte 10 april – Zending
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen.

Collecte 17 april – Jeugdwerk
Collecte 24 april – Binnenlands diaconaat

Collecte 1 mei – Regenbooggroep
De Regenboog verzorgt onder andere de opvang van gevluchte Oekraïners. In Amsterdam vangen zij in samenwerking met de gemeente en de hulpverlenende organisaties HVO-Querido, het Rode Kruis en het Leger des Heils de Oekraïners op die hier een onderkomen zoeken. Deze mensen - veel moeders met kinderen - moesten hun land in oorlog ontvluchten. Regenboog-directeur Hans Wijnands: “Bijna de helft van de vluchtelingen is kind.”

Collecte 8 mei – Noodhulp
In‌ ‌het‌ ‌noorden‌ ‌van‌ ‌Nigeria‌ ‌zijn‌ ‌ruim‌ ‌2‌ ‌miljoen‌ ‌christenen‌ ‌en‌ ‌moslims‌ ‌op‌ ‌de‌ ‌vlucht‌ ‌voor‌ ‌ geweld‌ ‌in‌ ‌eigen‌ ‌land.‌ ‌Een‌ ‌deel‌ ‌van‌ ‌hen‌ ‌wordt‌ ‌opgevangen‌ ‌in‌ ‌vluchtelingenkampen.‌ ‌Met‌ ‌de‌ ‌komst‌ ‌van‌ ‌de‌ ‌vluchtelingen‌ ‌is‌ ‌er‌ ‌een‌ ‌tekort‌ ‌aan‌ ‌voedsel,‌ ‌water‌ ‌en‌ ‌hygiëne.‌ ‌Nigeriaanse‌ ‌kerken‌ ‌steunen‌ ‌de‌ ‌vluchtelingen‌ ‌op‌ ‌hun‌ ‌nieuwe‌ ‌plek,‌ ‌maar‌ ‌ook‌ ‌bij‌ ‌mogelijke‌ terugkeer‌ ‌en‌ ‌het‌ ‌verwerken‌ ‌van‌ ‌trauma's.‌

Collecte 15 mei – Op adem komen in de Glind
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee.
In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden zoals paardrijden, muziekles, schilderen en judo.

Collecte 22 mei – BEZWA Foundation
Sinds de opheffing van de ontwikkelingssamenwerking van de Nederlandse regering met Zambia stimuleert de Stichting Werkgroep Zambia de samenwerking tussen de Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties die zich met Zambia bezighouden. Hiertoe wordt jaarlijks een Zambiadag georganiseerd. Ook onderhoudt de werkgroep contacten met de Zambiaanse Ambassade in Brussel, die leiden tot diverse activiteiten.

Gesprekskring en verdiepingskring
De volgende bijeenkomst van de gesprekskring is gepland op donderdag 7 april 2022. We gaan dan met de groep op bezoek in Tilburg bij onze oud-leden van deze kring, Ina en Pieter van Rij.

De volgende bijeenkomst van de verdiepingskring is nog niet gepland. Nadere informatie en data van de vervolgafspraken zijn via de predikant te verkrijgen. Nieuwe leden zijn van harte welkom.