Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Wat gaat de tijd snel. Nu al weer een stuk schrijven voor het kerstnummer van het kerkblad. De Diaconie mocht de afgelopen periode weer een aantal keren bij elkaar komen. In oktober nog de puntjes op de i zetten voor de oogstdienst. Een prachtige dienst met het koor Voices, maar nog veel belangrijker was de fantastische oogst opbrengst. Bij het binnenkomen in de kerk lag een groot deel van de oogst mooi uitgestald voor het altaar en aan de achterwand hing een prachtig herfstboeket.
Dit alles door Loes verzorgd. Van de voedselbank kregen we een bedankbrief die we u niet willen onthouden: “Graag willen wij u namens onze Voedselbank hartelijk danken voor de door u georganiseerde inzamelingsactie bij de Ev. Lutherse Gemeente op 28-10-2018. Dankzij uw hulp kregen we 250 producten, die wij weer kunnen uitdelen aan de gezinnen die in armoede leven. Een prachtig resultaat! Wij ervaren uw hulp als een grote ondersteuning!”
Voor ons allen als gemeente, heel mooi dat we dit weer met elkaar hebben gedaan.

Op 10 november kwam de bezoekgroep/Solatium bij elkaar in het Gemeentecentrum van Bussum. Onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers, hield ds. Willy Metzger een inleidend gesprek over “Toekomst zien in de kerk”. Hierna werd de Diaconie bijgepraat over de te bezoeken ouderen van onze gemeenteleden. Na afloop kreeg iedereen een presentje namens de Diaconie.

Nu staan advent en kerst voor de deur. De adventsviering in Hilversum georganiseerd door Solatium stond gepland op de 3e dinsdag in december.
Is op verzoek verschoven naar donderdag 13 december, zodat er meer gemeenteleden uit Bussum kunnen komen. We beginnen om 11.00 uur.
Naar verwachting wordt dit de laatste keer, we hopen dan ook op een grote opkomst. Laat u ons weten of u komt i.v.m. de inkopen voor de soep en de broodjes en ander lekkers? Deze viering mag u niet missen zo vlak voor kerst.

In de vergadering van november hebben we weer de geldbedragen voor onze bijzondere doelen vast gesteld in samenspraak met ons administrerend diaken Nico de Boer. Dit jaar gaan we een bedrag van in totaal € 5000,- uitgeven.

Zo nadert dan snel 2019, we hopen dan ook weer veel moois voor onze gemeente te organiseren.

Maar voor nu eerst een mooie adventsperiode en gezegende kerstdagen.
En tot slot een goede jaarwisseling, en dan zien we elkaar weer op dinsdag 1 januari 2019 in de nieuwjaars metten in Hilversum met na afloop oliebollen eten.

Peter Wagner.