Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Alternatieve snertmaaltijd

Op 26 februari staat er vanwege de coronapandemie een alternatieve snertmaaltijd gepland! Er kan een keuze worden gemaakt tussen vegetarische en niet vegetarische erwtensoep. U krijgt nog een bericht waarop u kunt reageren om uw voorkeur aan te geven voor de soort soep. De soep wordt bij u thuisbezorgd.

Wij willen u ook melden dat de najaarscollecte voor de Jeugdopvang Kretinga in Litouwen een bedrag van € 605,- heeft opgebracht. Hiervoor willen we u heel hartelijk bedanken. Dit bedrag hebben wij inmiddels verdubbeld en overgemaakt. 

Bloemen van de altaartafel
De bloemen van de altaartafel gingen in november, december en januari als felicitatie, dank of bemoediging naar de volgende gemeenteleden:
De dames Sandra Veen, Eva Kooiman, Hanneke Huibers en de heren Wentink, Runs en Christian Claus.