Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

In de periode tussen het Pinksteren nummer en deze uitgave is er weer veel gebeurd. De Diaconie is in mei en juni bij elkaar geweest. In de vergadering van mei is Loes van Driel voor het eerst aangeschoven. Zij had eerder te kennen gegeven graag in het college van diakenen plaats te nemen. Hierna is de verkiezingsprocedure in gang gezet. Op het moment van dit schrijven is Loes verkozen tot nieuw lid van de Diaconie. Via deze weg nogmaals van harte welkom.

Tijdens het dauwtrappen met Hemelvaart waren we met 8 gemeenteleden. Na een wat vochtige wandeling hebben we met 15 gemeenteleden genoten van een prima ontbijt. Daarna hebben we de Hemelvaartdienst bijgewoond, die werd geleid door onze voorzitter van de Diaconie, Ingeborg Volkerts-Gretna.

Op 16 mei was het dan zover: de bustocht naar Texel. Onderweg een koffiestop met gebak. Na de oversteek een rondtour op Texel en een lunch. Vervolgens nog meer gezien en gehoord over Texel. Een uitgebreid verslag leest u verderop.

Nu staat de zomer voor de deur. Zoals we al een aantal jaren gewend zijn, zijn er in deze periode diensten die we in Hilversum samen met de Kapel vieren. In Bussum vieren we de diensten met de Doopsgezinden, Remonstranten, Vrijzinnigen en Lutheranen. Graag willen we u op de collectes attenderen, zoals Open kerk, Voedselbank Naarden/Bussum, Hospice Naarden, Viore Hilversum, Stichting Kinderen in nood, Stichting vrienden van Naarderheem, IDF en de Poorters van Naarden. Een drietal is voor ons minder bekend maar deze zijn zeker zo belangrijk. Wij bevelen deze collectes dan ook van harte bij u aan.

In juli komt de Diaconie nog eenmaal bijeen voor we aan de zomervakantie beginnen.

Graag zien we u op zaterdag 8 september bij de jaarlijkse BBQ en/of op zondag 9 september bij de dienst in Bussum. Dan wordt Loes van Driel herbevestigd als lid van de Diaconie.

Voor iedereen die op vakantie gaat, een goede reis en een fijn verblijf en uiteraard een veilige thuiskomst. Voor alle thuisblijvers, een mooie zomer en we u zien graag bij een van de diensten terug.

Peter Wagner