Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Het najaarsuitje vond plaats op 13 oktober. Het was een prachtige dag met een temperatuur van 20 graden. Iedereen kwam op eigen gelegenheid naar Kasteel Groeneveld. Er waren 25 deelnemers. Al wandelend hebben we het schitterend onderhouden kasteel bekeken.

Kabouters van Rien Poortvliet
Het hoogtepunt van ons uitje was de tentoonstelling ingericht met werken van Rien Poortvliet. We maakten kennis met de vele schilderijen en tekeningen van dieren en portretten die lieten zien hoe veelzijdig hij was. Kabouters namen in het repertoire van Poortvliet een belangrijke plaats in.

Op de zolder van het kasteel waren ruimtes ingericht zoals de kabouters die ooit zouden hebben bewoond. Al met al een schitterende expositie. Om 15:30 uur werden we verwacht in pannenkoekenboerderij De Wildenburg. Het was echt smullen in het sfeervolle en gezellige restaurant. De diaconie ziet terug op een geslaagde najaarsexcursie.

Begroting 2023 diaconie
In de gemeentevergadering lichtte Ingeborg de begroting van de diaconie voor 2023 toe. De huuropbrengsten worden voor ongeveer de helft door de diaconie besteed aan specifieke projecten. De reserve van de diaconie blijft ongeveer gelijk aan de vorige begrotingsjaren.


Toelichting bij de collectes in de komende periode

Collecte 27 november – Bezwa Foundation
Sinds de opheffing van de ontwikkelingssamenwerking van de Nederlandse regering met Zambia stimuleert de Stichting Werkgroep Zambia de samenwerking tussen de Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties die zich met Zambia bezig houden.

Collecte 4 december – Zending Aidswezen in Rwanda
Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv of kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je.

Collecte 11 december – De Regenbooggroep
De Regenboog Groep wil door middel van diverse projecten en activiteiten bezoekers, cliënten en deelnemers actief laten deelnemen in de maatschappij. Zo verbinden zij hen met elkaar, met maatjes, coaches, met maatschappelijk werkers en met Amsterdamse (buurt)bewoners.

Collecte 18 december – Plaatselijk Jeugdwerk

Collecte 25 december – Amnesty International
Amnesty International is een wereldwijde organisatie van meer dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht.

Collecte 8 januari – Lilianefonds
Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen van kinderen met een handicap.

Collecte 15 januari – Noodhulp Ethiopië
Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen.