Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Telefonisch bezoek
Een aantal van u wordt regelmatig bezocht door leden van de bezoekgroep. Inmiddels zullen deze bezoeken waarschijnlijk zijn ingeruild voor telefonisch contact in verband met de afstand die wij tot elkaar moeten houden ten behoeve van ons aller gezondheid.

Als u tot nu toe nog niet bezocht werd, maar het nu - in deze tijden van ”sociale onthouding” - fijn vindt om af en toe gebeld te worden, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. U mag bellen met Lenny van der Heijden: 06 52176375

Digitaal collecteren
Er komt wel heel veel op ons af in deze coronacrisis, die iedereen raakt. Op enkele plaatsen in het blad leest u hier al meer over. Heel ingrijpend voor ons als gemeente is het feit dat we elkaar voor langere tijd niet meer kunnen ontmoeten in onze vieringen. Zoals u dan ook in het middenkatern kunt zien zijn de vakjes leeg waarin de namen van de mensen stonden die in die diensten zouden meewerken.

De collectedoelen voor de uitgang hebben we echter wél laten staan. Als die collecte u aan het hart gaat kunt u (digitaal) een bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie onder vermelding van het doel. Als alternatief kunt u ook de collectebonnen die u in de diensten zou gebruiken in één keer opsturen naar kerkrentmeester Fré Fuchs met vermelding van de bestemming. Zo kunnen we toch nog iets betekenen voor kerk en diaconie.

Graag willen we nogmaals vanaf deze plaats iedereen veel sterkte wensen in deze onzekere moeilijke tijd.

Voorjaarstocht wordt najaarstocht
Wat is het nog kortgeleden dat we ons verheugden op onze voorjaarstocht. De titel van dit stukje geeft echter al aan dat de voorjaarstocht niet door kan gaan. Door de ernst van de crisis en de nieuwe maatregelen van de overheid moeten we de tocht helaas annuleren.

We zouden op 2 juni een fantastische tocht naar het Brabantse land gemaakt hebben, juist het gebied waar nu zoveel slachtoffers vallen door de uitbraak van het virus. De diaconie denkt nu echter niet aan het feit dat onze bustocht niet door kan gaan, maar leeft juist erg mee met de slachtoffers en de nabestaanden. Wij hopen en bidden van harte dat de crisis in de komende tijd beteugeld zal worden en het aantal slachtoffers beperkt zal blijven.

De diaconie hoopt wel dat het mogelijk wordt dat onze bustocht plaats kan vinden in het najaar. In de volgende Lutheraan hopen we u hier meer over te kunnen vertellen.

Met de wens dat u het met u in deze moeilijke tijd goed zal gaan, groeten wij u hartelijk,

Diaconie