Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Allereerst willen wij als Diaconie via deze weg al diegenen die we niet op de Nieuwjaars receptie hebben ontmoet, een mooi, goed en gezond 2019 wensen.

Nog even een kleine terugblik op de advent viering van afgelopen december aan de Bergweg. Dit was een bijzondere viering in samenwerking met Solatium. We mochten daar veel gemeenteleden ontvangen. Een aantal oudere gemeenteleden die niet naar deze viering konden komen, ontvingen een azalea of chocolaatjes. Op deze manier weten zij zich ook met ons verbonden.

Dit jaar staan er ook weer tal van activiteiten op de agenda. We beginnen zoals gewoonlijk met de snertmaaltijd. Deze zal dit jaar op vrijdag 1 maart zijn. U bent vanaf 17.30 uur welkom op de Bergweg in Hilversum, waarna we om 18.00 uur zullen aanvangen met de maaltijd. Er zullen weer 3 verschillende soorten snert zijn gemaakt door gemeenteleden. Wilt u de Diaconie laten weten dat u komt? Dan kunnen we een inschatting maken voor wat betreft de inkopen.

De volgende data kunt u ook vast in uw agenda noteren: donderdag 23 mei is de voorjaarstocht, de bestemming is nog onbekend. Wel hebben wel weer een bus met rolstoellift. Op dinsdag 24 september is de najaarstocht.

Graag willen we u wijzen op de Lutherse vakantieweken van de Sloa. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u contact opnemen met de Diaconie. Wij zullen u dan verder helpen met aanmelden. Dit jaar zijn er geen vakantiegidsen verstuurd naar ons i.v.m. de hoge portokosten. De gids kunt u online inzien op www.hetvakantiebureau.nl

Iets anders waar wij uw aandacht voor vragen is de collecte van zondag 10 februari. In december ontvingen wij een brandbrief van de Stichting Bootvluchteling. Zoals u wellicht weet worden er in Moria, een opvangkamp op Lesbos in Griekenland, veel bootvluchtelingen opgevangen. Het merendeel van deze mensen is gevlucht voor oorlog en geweld. Nu het winter is neemt de nood ook toe. Stichting Bootvluchteling is al sinds 2015 actief om deze mensen te voorzien van hulp. Ons is gevraagd om een collecte te houden en daar hebben wij dus zondag 10 februari voor gekozen. Een kleine indicatie van wat ze met dat geld doen: voor € 650,- kunnen ze de medische kliniek 1 dag open houden; dat betekent medische zorg en medicijnen voor 80 patiënten.
Daarom bevelen we u deze collecte van harte aan. Wij zullen het collectebedrag verdubbelen!
Mocht u tijdens deze dienst niet aanwezig zijn, kunt u uw bijdrage op de Diaconierekening (NL89 RABO 0369 9572 29) o.v.v. St. Bootvluchteling overmaken.

Vanuit Kerk in Actie ontvingen wij de 40dagencampagne “Een nieuw begin”. Hierin staat een aantal onderwerpen waar wij als gemeente aan mee kunnen doen. Zo is er dit jaar een vastenkaart. Hiermee kunnen gemeenteleden in de 40dagentijd “vasten”. Op deze kaart houdt u aan de hand van een aantal suggesties bij of en hoe u wilt “vasten”, zoals vasten van snoepen, vlees, enz. Per dag legt u dan een bedrag weg en het totaalbedrag kunt u inzetten om slachtoffers van de genocide in Rwanda een nieuw begin te geven. De Diaconie zal deze kaarten bestellen en ze zijn binnenkort te vinden op de beide vierplekken.
Ook gaan we Paasgroeten kaarten bestellen. Deze zijn gemaakt door gedetineerden en kunnen dan weer naar mensenrechtenactivisten of gevangenen worden gestuurd. Dit is een manier om de boodschap van Pasen door te geven.

Wat zeker ook het vermelden waard is, is de kaarsen verkoop op 4de advent en kerstmorgen door Arno en Susanne. Zij hebben voor € 200,- aan kaarsen verkocht. Dit bedrag is overgemaakt naar “Vakantieweken voor vluchtelingen kinderen”. Een prachtig resultaat, en zeker voor herhaling vatbaar.
Zoals u allen weet stopt de heer Nico de Boer als kerkrentmeester van onze gemeente. Wij als Diaconie zijn zeer blij dat hij heeft aangegeven om als administrerend diaken actief te blijven.

Graag zien we u op vrijdag 1 maart tijdens de snertmaaltijd.

Peter Wagner.