Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Verslag van Lutherse Kerkenradendag van 9 april 2022

De Lutherse Kerkenradendag werd gehouden in de lutherse kerk in Utrecht. Onze gemeente was hier ook vertegenwoordigd.

Podium interview
We startten na de koffie met een ‘ludiek opstapmoment’. Hierna volgde er een podium interview waarin onder andere de volgende onderwerpen aan de orde kwamen.

• Hoe kunnen we elkaar als gemeenten onderling steunen in beleid en exploitatie?

• Hoe kunnen we samenwerken bij het inbrengen van de lutherse traditie in het kerkelijk gesprek?

• Hoe vinden we vormen om ook in de toekomst als gemeenten nog over luthers geschoolde voorgangers te kunnen beschikken?

• Wat doen we als er geen financiële ruimte meer is voor het beroepen van een predikant?

• Wat als het kerkgebouw niet meer als lust (en kans) maar vooral als (financiële) last wordt ervaren?

Na het podium interview werd er in kleinere groepen doorgepraat, en later ook weer plenair, waarbij de resultaten in kleine groepen konden worden gedeeld.

Vervolgstappen
Na de lunch werden de overwegingen en uitkomsten uit de ochtendsessie besproken. En gingen we in gesprek over de noodzakelijke vervolgstappen en het vaststellen van eventuele werkgroepen die in de komende periode concrete voorstellen nader kunnen uitwerken.

De dag werd afgesloten met een vesper en een borrel.

Keti Koti (verbroken ketenen) 1 juli 2022
Op vrijdag 1 juli wordt door Ingeborg Volkerts een inleiding gehouden over Keti Koti. Op deze datum wordt herdacht dat op 1 juli 1863 de slavernij werd afgeschaft in Suriname en de Nederlandse Antillen Op de foto hiernaast ziet u hoe Keti Koti niet alleen wordt gevierd in Suriname en de Nederlandse Antillen, maar ook in de straten van onze eigen hoofdstad Amsterdam.

Inleiding Keti Koti
De inloop is vanaf 17.00 uur. De inleiding zelf start om 17.30 uur. Na de inleiding is het tijd om met elkaar aan tafel te gaan en samen te genieten van een authentieke Surinaamse maal-tijd.

Zomermiddag in het teken van symbolen
De bijeenkomst op woensdagmiddag 10 augustus zal worden verzorgd door onze lutherse predikant Elsa Aarsen-Schiering in de Majellakapel in Bussum. Tijdens deze middag staat het onderwerp symbolen centraal.

Symbolen zijn overal. We worden aan alle kanten omringd door symbolen. Denkt u maar aan de verkeersborden, pictogrammen in musea en andere officiële gebouwen.

Christelijke symbolen
De kerk kent ook veel symbolen. Waaronder het kruis, de symbolen van de evangelisten, het Heilig Avondmaal enzovoort.

Elsa zal deze middag vooral spreken over de ons bekende en minder bekende Christelijke symbolen.
De diaconie