Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Collecte voor Beiroet

De collectes van de diaconie tijdens de diensten van 23 augustus en 30 augustus waren bestemd voor de slachtoffers van de explosie in de haven van Beiroet en de daaruit voortvloeiende ramp in dit gebied. De collectes hebben een bedrag van € 457,75 opgebracht. Hiervoor onze oprechte dank! De diaconie heeft besloten dit bedrag te verdubbelen, wat heeft geresulteerd in een rond bedrag van € 1000,- dat naar Giro 555 voor Beiroet is overgemaakt.

Slaapzakken voor vluchtelingenkamp Moira op Lesbos

Op 11 september kwam er een oproep van non-profitorganisatie Because We Carry om in een week tijd 15.000 slaapzakken in te zamelen voor de vluchtelingen die door de brand in kamp Moria op Lesbos vrijwel al hun bezittingen verloren. Op een slaapzak kun je overdag zacht zitten, je kunt hem omslaan bij gure wind en het is lekker zacht om je kind op te verschonen.

Prachtige snelle actieSlaapzakken

De diaconie is meteen op de oproep ingesprongen en heeft 20 vorstbestendige slaapzakken ter waarde van € 650,- gedoneerd. Eind september zijn de slaapzakken al op Lesbos gearriveerd, een prachtige snelle actie.

Because We Carry gelooft dat je zelf de verandering moet zijn die je graag ziet in de wereld. Daarom gaan er via deze hulporganisatie wekelijks verschillende teams van vrijwilligers naar Lesbos om mensen die op de vlucht zijn te helpen. Naast het uitdelen van broodnodige goederen zoals eten, tenten en droge kleren, proberen de teams ook een glimlach, respect en wat hoop te brengen. Zij houden van daadkrachtige naastenliefde en daarin ondersteunt de diaconie hen graag.

Diaconie