Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

 

De financiën van de diaconie zijn besproken.
De bustocht op 18 oktober is geregeld.
De Oogstdienst op 29 oktober is bestemd voor de Voedselbank Naarden-Bussum en de Hiversumse Meent. De kerk zal voor deze dienst weer feestelijk worden aangekleed.

Collectedoelen in de komende periode

22 oktober – Wereldvoedseldag Indonesië
De lokale kerkgemeenschappen spelen een belangrijke rol in de samenleving. De kerk geeft de vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding. Sine geeft voorlichting in Ubahak, het gebied waar zij woont. Het dorp ligt hoog in de bergen van Papoea, ver afgelegen van de bewoonde wereld. De voedingssituatie is zorgelijk doordat mensen te eenzijdig eten. Sine leert hun gevarieerder te eten, bijvoorbeeld door naast aardappelen of rijst meer groenten te eten. Wat zij heeft geleerd, geeft ze weer door aan andere vrouwen.

29 oktober – Voedselbank Naarden, Bussum, Hilversumse Meent

5 november – Colombia
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie. Zij rust deze toekomstige predikanten toe om met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

12 november – Wereldnatuurfonds

Collecte 19 november – Suriname
Ook bij de Najaarscollecte vroegen wij aandacht voor dit project. Zoals wij eerder schreven, is er sprake van twee samenwerkende stichtingen. De Stichting Ressortontwikkeling Flora (SROF) en de Stichting Solidariteitsfonds Seniore Burgers, De stichtingen geven financiële ondersteuning aan arme ouderen in Suriname, waarbij je moet denken aan een gebit, bril of medische kosten. Er kan één keer per jaar een beroep op de stichting worden gedaan, waarbij een maximale vergoeding wordt gegeven van 500 tot 1000 Surinaamse Dollars (omgerekend €12 tot €24) per jaar.

26 november – Pastoraat
Juist voor de mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Een luisterend oor en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar en tekenen van geloof, hoop en liefde.