Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

De afgelopen periode stond vooral in het teken van een tal van activiteiten. De belangrijkste was natuurlijk de voorjaarstocht richting het oosten van het land. U vindt hiervan een verslag in dit kerkblad.
Tijdens dit schrijven staat de Hemelvaartdienst aansluitend met een uitgebreide koffietafel nog aanstaande. We hopen op een mooie opkomst. Helaas is het dauwtrappen niet meer mogelijk vanwege tal van factoren. Wat natuurlijk erg jammer is, want dit was toch een bijzondere traditie vanuit Hilversum.

In onze vergadering in mei hebben we het ook weer gehad wie er dit jaar de Paaskaarsen uit 2018 krijgen. We waren het daar snel over eens. Betreffende gemeenteleden worden t.z.t. door de Diaconie benaderd om toch zeker aanwezig te zijn indien mogelijk. Deze worden zoals de traditie is weer uitgereikt tijdens de BBQ in september. Dit jaar zal het toch een bijzondere BBQ zijn, want dan zal de verbouwing van ons gemeentecentrum in Bussum voltooid zijn. Dit zal dan voor iedereen de eerste keer zijn dat we het eindresultaat mogen aanschouwen.

Ondergetekende heeft ook dit jaar weer het jaarverslag van de Diaconie 2018 mogen schrijven. Tijdens de gemeentevergadering is deze uitgedeeld. Voor degene die daar niet aanwezig waren staat het verslag ook in deze editie van het kerkblad. Het financieel jaarverslag van 2018 is dit jaar weer verzorgd door Nico de Boer. Waarvoor nogmaals onze hartelijke dank. Onze penningmeester Ingeborg heeft hiervan een korte uitleg gegeven.

De komende periode staat vooral in het teken van ons najaarsuitje en de grote najaarscollecte, maar meer hierover in de volgende editie.

Vanaf deze plaats wensen wij iedereen die op vakantie gaat een mooie tijd en weer een veilige thuiskomst. En voor al diegenen die thuis blijven, een mooie zomer.

Peter Wagner.

Jaarverslag Diaconie

De Diaconie mocht in 2018 een nieuw Diaconielid verwelkomen, en wel in de persoon van Loes van Driel-Blaak.
Dit jaar kwam de Diaconie 11 keer bijeen. We hebben weer tal van activiteiten mogen organiseren.

Op 23 februari hebben we de erwtensoepmaaltijd gehad, daar mochten we dit jaar 22 gemeenteleden trakteren op heerlijke soep die gemaakt was door diverse gemeenteleden.

Voor de dienst van Hemelvaart organiseerde de Diaconie een dauwtrap wandeling. Dit jaar werd er gewandeld over het landgoed Hilverbeek, een nogal natte wandeling. Na afloop hebben we gezamenlijk ontbeten en de Hemelvaartdienst bijgewoond.
De voorjaarstocht ging op 16 mei richting vogeleiland Texel. Na de boottocht en een rondtoer over Texel genoten we van de warme lunch. Hierna nog wat rond gewandeld in een mooi Texels plaatsje. Al met al weer een mooie tocht. 48 gemeenteleden gingen mee.

Ook hebben we dit jaar weer de moeder- en vaderdag rozen uitgedeeld, een traditie die we nog lang in ere willen houden.

De Paaskaarsen vonden dit jaar hun weg naar mevrouw Maevis Gron, als steun voor de moeilijke periode die ze heeft gehad. En Ton en Ellen Reijinga, voor hun vele werk dat ze voor onze gemeente doen.

Het najaarsuitje op 25 september ging dit jaar naar het Naardermeer. Met 28 gemeenteleden maakte we een boottocht over het Naardermeer. Na de tocht gezellig met z’n allen koffie/thee met iets lekkers erbij genoten.

De grote najaarscollecte van de Diaconie was dit jaar bestemd voor de Rohingya vluchtelingen. De opbrengst was beduidend lager dan in 2017. We hadden er voor gekozen om geen brief te versturen maar om deze kostenbesparing bij de opbrengst te storten. Wij willen u allen weer hartelijk danken voor uw bijdrage.

De oogstdienst was dit jaar voor de Voedselbank Het Gooi. Het was een mooi opgemaakt geheel, dit jaar verzorgd door Loes van Driel. Er werden 10 volle kratten met levensmiddelen ingepakt en opgehaald.

De bijeenkomst van de bezoekgroep/Solatium was dit jaar gepland op zaterdag 10 november. Ds. Willy Metzger hield een inleidend gesprek met een onderwerp dat aansloot bij deze ochtend. Dit jaar ging het over “Toekomst zien in de kerk”. Hierna werd de Diaconie bijgepraat over het wel en wee van gemeenteleden die door ouderdom of anderszins niet meer naar de diensten of activiteiten kunnen komen. En werd de lijst van de te bezoeken gemeenteleden waar nodig aangepast.

Een andere traditie is de adventsviering in Hilversum. Dit jaar was dat op donderdag 13 december. Deze viering werd geleid door ds. Willy Metzger, die samen met Solatium de dienst voorbereidde. Er werden plantjes naar gemeenteleden gebracht die vanwege ouderdom of anderszins de dienst niet konden bijwonen.

Zo was het voor de Diaconie weer een jaar met veel bijzondere momenten. Graag hopen we dit jaar elkaar weer op tal van activiteiten te mogen ontmoeten.

Peter Wagner.