Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

De eerste maand van dit nieuwe jaar is bijna ten einde. Wij zijn deze maand weer bijeen geweest. Er stond een aantal belangrijke punten op de agenda, zoals onze financiën, de snertmaaltijd en de voorjaarstocht.

Wat betreft onze financiën, gaan er wat dingen veranderen. We hebben als Diaconie besloten om onze financiële administratie te gaan uitbesteden aan een administratief kantoor. De reden is dat we onze begrotingen en jaarrekeningen verplicht moeten indienen bij het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) van de Protestante Kerk. Daarvoor moeten we gebruik maken van het administratieve programma FRIS. Het CCBB controleert vervolgens onze ingediende cijfers. Voldoen we als Diaconie niet aan deze verplichting, dan kunnen we onze ANBI status verliezen. Binnen onze geledingen hebben wij te weinig expertise om dit allemaal uit te voeren, vandaar dit besluit.

Om meer op onze kosten te letten gaan Ingeborg en Lenny uitzoeken welke bank de laagste kosten berekend voor onze verschillende bankrekeningen. Doel is te zijner tijd over te gaan op 1 bankrekening. Zodra we hier meer over weten, zullen we dat laten weten via de bekende wegen.

In het verleden maakte Nico de Boer altijd het collecterooster voor het nieuwe jaar. Dit jaar heb ik dat van hem mogen overnemen. Er staan nu enkele nieuwe en minder bekende doelen op. We willen proberen om in iedere “Lutheraan” een of meerdere doelen toe te lichten met wat extra achtergrondinformatie, zodat u weet waar uw collectegeld aan wordt besteed.

Verder zijn er van de SLOA en de SVK weer vakantiefolders binnen. Deze liggen in de hal van het gemeentecentrum in Bussum. Mocht u hier gebruik van willen maken, neemt u dan gerust een folder mee. Als u besluit een vakantie te boeken, neemt u dan contact op met de Diaconie, zij helpen u graag verder.

Op vrijdag 7 februari is er weer de snertmaaltijd. Dit jaar wat eerder dan andere jaren, dit i.v.m. de vakanties van eind februari en begin maart. We willen graag zoveel mogelijk gemeenteleden verwelkomen, omdat het de laatste keer in Hilversum is. Maar we gaan deze Hilversumse traditie zeker voortzetten in Bussum.

De inloop is vanaf 18:00 uur en we zullen om 18:30 uur gaan eten. Er zullen weer diverse soorten snert zijn (varkens, rund en een vegavariant). U kunt zich bij de Diaconie opgeven. Ook voor vervoer kan gezorgd worden. Laat dit ook even weten. Er zal nog een flyer worden verspreid met een aanmeldingsformulier. We hopen op een grote opkomst.

Een datum die u vast in uw agenda kunt zetten, is dinsdag 2 juni voor onze jaarlijkse voorjaarstocht. Deze datum hebben we al vast moeten leggen bij Eemland reizen, i.v.m. de liftbus.
Waar we naar toe gaan is nog niet bekend. We hopen zo snel mogelijk het informatieboek te ontvangen om dan weer een mooie tocht uit te zoeken. Zodra we dit weten, hoort u dat van ons.
Peter Wagner

Collectedoelen diaconie
De komende tijd wordt er tijdens en na de dienst weer voor verschillende goede doelen gecollecteerd. De meeste doelen komen u waarschijnlijk bekend voor maar wellicht zitten er ook goede doelen bij die u niet of minder goed kent. Het leek ons daarom nuttig u een nadere toelichting te geven bij bepaalde wat onbekendere doelen.

Op 8 maart zal er voor het Bartiméus Fonds gecollecteerd worden:
Misschien kent u deze organisatie ook wel onder de naam Sonneheerdt.
Met innovatieve projecten werkt het fonds aan oplossingen voor blinde en slechtziende mensen, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Het fonds steunt o.a. onderzoek naar vroegdiagnose van oogaandoeningen. En zij maken toegankelijk onderwijs, innovatieve hulpmiddelen en betere begeleiding mogelijk. Zo is op de website van het Bartiméus Fonds het verhaal van het meisje Yara (9)te lezen. Zij krijgt ambulante begeleiding en hulpmiddelen van Bartiméus. Op school heeft ze een laptop met brailleleesregel en een speciale liniaal en landkaart. In de gymles gebruikt ze een geluidenbal. Dankzij deze hulpmiddelen kan ze bijna alle lessen gewoon meedoen.

Op 22 maart wordt er gecollecteerd voor Stichting Kinderen in Nood:
Deze stichting is een organisatie met uitsluitend vrijwilligers, die zich vanaf 1990 in Bussum en de rest van Het Gooi bezighoudt met het inzamelen van hulpgoederen en fondsen en is met name actief in Roemenië en Hongarije.

Doel van de stichting is het verlenen van hulp aan kinderen en vaak hele gezinnen die zich in een noodsituatie bevinden. Per jaar vertrekken er vanuit Bussum zo’n 12 grote vrachtwagens met kleding, lakens, dekens, schoolspullen, rolstoelen, schoenen etc. De opbrengst van onze collecte wordt gebruikt om deze wagens te laten rijden maar ook om projecten ter plaatse te kunnen ondersteunen zoals bijvoorbeeld het doneren van een gasfornuis aan een kindertehuis of het bekostigen en realiseren van elektriciteit in een woning van een gezin met schoolgaande kinderen die tor dan toe bij kaarslicht moesten leren/lezen....

Op 19 april gaat de opbrengst van de collecte naar De Regenboog Groep:
De Regenboog Groep ondersteunt Amsterdammers in sociale armoede. Dat doet deze organisatie met vrijwillige maatjes en buddy’s, inloophuizen, maatschappelijk werk, re-integratie en veel meer. Dak- en thuislozen in Amsterdam vinden in een van de acht inloophuizen een gezonde maaltijd, een warme douche, schone kleding en maatschappelijk werkers. De bezoekers helpen zelf mee om de inloophuizen draaiende te houden. Dit geeft hen zingeving, een verantwoordelijkheid en stimuleert hen om meer te ondernemen. Voor de verslaafde daklozen hebben drie inloophuizen een veilige en hygiënische gebruikersruimte.
Daarnaast is De Regenboog Groep een project gestart voor hulp aan een groep nieuwe daklozen, niet verslaafd of met psychiatrische aandoeningen, maar zonder goed sociaal netwerk dat hen opvangt. Voor deze mensen bestaat niet of nauwelijks opvang, terwijl deze groep in omvang toeneemt. Het gaat vooral om mensen die door verlies van hun baan of door scheiding op straat terecht komen. Het doel van het project is om mensen snel onderdak te bieden, zodat zij niet verder afglijden en afhankelijk raken van hulpverlening en mogelijk van de (dure) nachtopvang. In dit project 'Onder de pannen', worden deze nieuwe daklozen tijdelijk ondergebracht bij mensen die een kamer beschikbaar hebben en bereid zijn een stadsgenoot hulp te bieden.

Deze en natuurlijke alle diaconale doelen beveelt de diaconie van harte in uw aandacht aan. Voor uitgebreidere informatie en een volledig beeld van de verschillende organisaties verwijzen wij u graag naar de desbetreffende websites.
Lenny van der Heijden