Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Jaarrekening diaconie 2020
De jaarrekening van de diaconie over het jaar 2020 is inmiddels besproken in de kerkenraad. Hieronder worden kort de belangrijkste zaken weergegeven over 2020. Onze jaarrekening is altijd op te vragen en ook op de site zullen we weer een verkort verslag opnemen.

Op 1 januari 2020 was het vermogen van de diaconie €27.601. De baten van de diaconie bedroegen in 2020 €4483. De lasten d.w.z. giften, afdrachten en kosten bedroegen €10.589 in totaal. Van dat bedrag ging €7950 naar giften voor bijzondere doelen. Er was dus in 2020 een negatief saldo van baten en lasten van €6434. Bovenstaande heeft tot gevolg dat op 31 december 2020 het vermogen was afgenomen tot €20.430.

Moederdag 9 mei
Opeens was daar de warme wind uit het zuiden en het beloofde een mooie dag te worden: Moederdag. Ds. Evert- Jan van Katwijk hield een goede passende preek over liefde. Na de dienst kregen alle dames een mooie rode roos en konden we voor het eerst in maanden samen buiten koffiedrinken. Wat een verrassing!

Collecte 27 juni 2021 voor kinderen in armoede
1 op de 13 kinderen in ons land leeft in armoede. Dat is meer dan 251.000 kinderen in ons land. Kinderen in armoede lopen het risico sociaal te worden buitengesloten. Vaak schamen zij zich voor hun thuissituatie.

Actie Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang. Een vrolijke rugzak voor speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen daarom extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie vakantietas is één van de projecten waarmee Kerk in Actie en dus ook onze diaconie kinderen in armoede zo helpt.

De diaconie