Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Uit de Kerkenraadsvergadering ELG Het Gooi van 10 maart jl.
Vanzelfsprekend was er, zoals elke vergadering, aandacht voor gemeenteleden, de postlijst en de besluitenlijst van de vorige keer. Voor de komende periode hebben we een lijst opgesteld voor het schenken van de bloemen van de altaartafel.

Een belangrijk agendapunt deze keer was de evaluatie van ons kerkblad met de redacteur. De waardering vanuit gemeente en de kerkenraad over het kerkblad is positief. De samenwerking met drukker verloopt goed en op dit moment komt er voldoende kopij binnen. Jan heeft nog niet nagedacht over eventueel stoppen. Hij vindt het leuk om te blijven doen.

Nieuwe activiteiten
Voor komend jaar zijn er twee activiteiten besproken. Het voorjaarsuitje naar Den Haag (zie de rubriek Van de diaconie). En op zaterdagmiddag 5 november houden we een middag met het Toneelstuk over de 7 goede werken in de kerk.

De bouwcommissie bestaat nu uit Bert, Loes en Johan en zal actief worden uitgebreid door nog minimaal twee gemeenteleden te vragen. Willy gaat meedenken over de (liturgische) inrichting. De kerkrentmeesters hebben, vooruitlopend op de verbouwing, de opdracht gekregen van de kerkenraad om alvast een verduurzamingsonderzoek uit te laten voeren. Daarnaast stelt het college van kerkrentmeesters voor om het verhuurbeleid aan te passen. Hun voorstel en hoe de kerkenraad hierop heeft gereageerd treft u hieronder aan.

Verhuur woning boven het gemeentecentrum
Momenteel wordt de bovenwoning verhuurd tot ongeveer 1 juli 2022. De kerkenraad heeft besloten om de bovenwoning daarna opnieuw te verhuren. De kerkenraad wil de nieuwe verhuur weer getrapt aanpakken. Allereerst onderzoeken de kerkrentmeesters de mogelijkheden en consequenties van verhuur aan een Oekraïens gezin. Als dat niet haalbaar blijkt, kiezen we voor verhuur aan een gemeentelid. De kerkenraad vraagt geïnteresseerde gemeenteleden om vóór 1 mei 2022 kenbaar te maken of ze de bovenwoning zouden willen huren.

Dit kan per e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De huur voor gemeenteleden is gereduceerd tot €1250 per maand, exclusief gas, water enKerkgebouw licht. Bij meerdere reacties uit de gemeente kiest en beslist de kerkenraad.

Tot slot moeten we ons ook voorbereiden op een situatie dat we op 1 mei geen verzoek tot huur hebben ontvangen uit de gemeente. Dan zal de bovenwoning volgens de geadviseerde, marktconforme huurprijs worden verhuurd via de makelaar. Deze huurprijs is €1750 exclusief gas, water en licht en 1 maand borg.

De kerkenraad stelt voor om alle huurinkomsten boven de €1000, net zoals nu gebeurt, aan de diaconie ten goede te laten komen.

In de volgende Lutheraan hopen we u meer te kunnen meedelen.

Johan Vroegindeweij