Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Coronacrisis

De allesbeheersende vraag waar iedereen mee worstelt is, hoe komen we door deze moeilijke tijd heen. Er is zoveel onzekerheid voor jong en oud. De sociale contacten die wegvallen, de onzekerheid over werkgelegenheid en school zijn heel ingrijpend. Vooral ook veel ouderen en alleenstaanden, maar ook mensen die in verpleeg- of ziekenhuis verblijven en geen bezoek mogen ontvangen, kunnen erg eenzaam worden. De koning sprak zelfs over het eenzaamheidsvirus.

De vraag die dan meteen opkomt is wat wij als leden van onze Lutherse gemeente Het Gooi voor elkaar, voor onze familie en voor onze naasten in het algemeen kunnen betekenen. Zeker nu onze wekelijkse erediensten weggevallen zijn en we zelfs Pasen niet met elkaar kunnen vieren, moeten we nadenken hoe we daar inhoud aan kunnen geven.

Contact met elkaar houden
De kerkenraad heeft door middel van een brief uitgelegd wat onze maatregelen zijn om het risico van verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast wordt nagedacht over hoe we als gemeenteleden contact met elkaar kunnen blijven houden en naar elkaar kunnen blijven omzien. Zoals u ook in de brief heeft kunnen lezen zijn dominee Willy Metzger maar ook de overige kerkenraadsleden, altijd bereikbaar voor een luisterend oor. Maar misschien heeft u zelf ook wel heel goede ideeën om in deze moeilijke tijd iets voor elkaar te kunnen betekenen. We houden ons daarvoor aanbevolen.

Functies binnen de kerkenraad
Er is binnen de kerkenraad een verandering in de bezetting ontstaan. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze secretaris van de diaconie, Peter Wagner. Meer dan tien jaar heeft Peter deel uitgemaakt van onze diaconie, eerst in duo-functie met Annemiek van der Zalm en na haar overlijden als secretaris van de diaconie. Wij zijn Peter veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor de gemeente en onze gemeenteleden. Mede dankzij zijn inbreng zijn veel goede initiatieven tot stand gekomen. We hopen dat Peter als ”gewoon” gemeentelid zijn steentje zal blijven bijdragen. Peter, heel hartelijk dank! Loes van Driel volgt Peter op als secretaris van de diaconie. Fijn dat we de vacature van secretaris intern zo kunnen oplossen.

Zoals u in het adventsnummer al hebt kunnen lezen, hebben we afscheid moeten nemen van onze redactie die bestond uit Ina van Rij en Ton Reijinga. We hadden ze graag al veel eerder op passende wijze willen bedanken voor hun geweldige prestatie om zo lang een heel goed gemeenteblad te maken. Helaas kon dat door de gebroken heup van Ina niet doorgaan tijdens de nieuwjaarsreceptie. De eerstvolgende geschikte gelegenheid was de gemeente-vergadering op zondag 22 maart. Deze moest helaas vervallen, zoals u weet. Ina en Ton houden het afscheid daarom tegoed tijdens de eerstvolgende gemeentevergadering, waarvan we de datum nu helaas nog niet kunnen vaststellen.

Nieuwe redactie
De oproep om opvolgers voor Ina en Ton in een nieuwe redactie heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. Ondergetekende zal voorlopig de functie van hoofdredacteur op zich nemen, waarbij ds. Willy Metzger op de achtergrond medewerking zal verlenen. Hopelijk is dat tijdelijk. Alle kopij wordt verwacht op het secretariaatsadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wel is het fijn om te kunnen vermelden dat mevrouw Joke Blaak de correcties van de aangeleverde kopij voor haar rekening zal nemen en Rianne Kofman de lay-out van het blad zal verzorgen.

Uit de kerkenraad
De vergadering in maart heeft gelukkig nog gewoon plaatsgevonden en veel vervolgoverleg gebeurt nu ook telefonisch. De gemeente zal regelmatig via email of telefoon geïnformeerd worden en natuurlijk via de website www.elghetgooi.nl Hier kunt u ook foto’s aantreffen van de sluitingsdienst in Hilversum. We hopen dat we op die manier alle gemeenteleden kunnen bereiken. Het is onder de huidige omstandigheden wel belangrijk om er rekening mee te houden dat onze kerkdiensten en geplande activiteiten zoals ze vermeld zijn in het rooster alleen onder voorbehoud kunnen plaatsvinden.

Gemeentevergadering
Omdat de gemeentevergadering van 22 maart geen doorgang kon vinden, zijn de geagendeerde onderwerpen niet aan de orde geweest. Dat betreft o.a. de jaarrekeningen alsmede de jaarverslagen van kerk en diaconie en natuurlijk de renovatie van de woning boven het gemeentecentrum in Bussum. De jaarverslagen zullen in ieder geval vóór 6 april op de website geplaatst worden en mogelijk via de mail verstuurd.
In het volgende gemeenteblad of op een mogelijk eerder te houden gemeentevergadering zullen de kerkrentmeesters de jaarrekeningen over 2019 toelichten.
In verschillende bijdragen in dit blad kijken we terug op activiteiten die gelukkig nog wel doorgang konden vinden, waaronder de snertmaaltijd en de sluitingsdienst in de kerk in Hilversum. Ook zullen de kerkrentmeesters u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de verkoop van de kerk in Hilversum en de verbouwing van de woning boven het gemeentecentrum in Bussum.

We zijn erg blij dat de sluitingsdienst van onze kerk in Hilversum wel door kon gaan. Het was een mooie en tegelijk emotionele bijeenkomst waarbij veel gemeenteleden en ook oud-gemeenteleden aanwezig waren. Tevens is er in de pers veel aandacht aan besteed o.a. met interviews en foto’s in de Gooi- en Eemlander. Een verslag, geschreven door Max Cramer, treft u ook in dit blad aan.

Leren van Luther
De afgelopen maanden heeft in ons gemeentecentrum tijdens een viertal bijeenkomsten de cursus ”Leren van Luther”, Dietrich Bonhoeffer als inspiratiebron plaatsgevonden. De groep bestond ongeveer uit 20 deelnemers waaronder veel gemeenteleden. Er waren vier verschillende inleiders waaronder ook ds. Metzger. Het was een boeiende cursus waarin we op zoek gingen naar de wortels en lijnen in het werk van Bonhoeffer. De cursus die op 14 locaties in het hele land is gegeven, werd voor de deelnemers uit het hele land afgesloten met een film- en gespreksmiddag in de Nicolaikerk in Utrecht.

Beleidsplan
Een drietal kerkenraadsleden zal zich buigen over het nieuw te maken Beleidsplan 2021-2025. We gaan daarbij uit van het bestaande beleidsplan. Alle ingebrachte punten van de vorig jaar gehouden ”heidag” van de kerkenraad zullen daarbij meegenomen worden. De groep van 3 zal het concept Beleidsplan inbrengen bij de kerkenraad. Daarna zal besloten worden hoe we daarmee verder gaan. Een tweede ”heidag” komt daardoor voorlopig te vervallen.

Tot slot wens ik u namens de kerkenraad heel veel sterkte toe in deze zware tijd. Laten we omzien naar elkaar en bidden om hoop en kracht.

 Jan Kofman, secretaris kerkenraad