Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Als u dit leest zijn de leden van kerkenraad weer terug van zomerreces. Vlak voor de zomervakantie op donderdag 16 juni 2022 was de laatste kerkenraadsvergadering voor de vakantie. Zoals gewoonlijk besteedden we aandacht aan onze gemeenteleden en de huisbezoeken die zijn afgelegd of gepland worden. Sinds kort sturen we ook een kaartje en een kleine cadeaubon naar gemeenteleden die verhuizen.

Vooruitkijken
Tijdens de vergadering keken we vooruit naar activiteiten in het komende kwartaal. Deze keer was dat de Keti Koti ‘kettingen gebroken’ herdenking in het gemeentecentrum op vrijdag 1 juli. Hierover leest u meer in de rubriek van de diaconie. Ook bespraken we de Hagepreek van 3 juli. Deze werd gehouden bij scouting Olof en hier werkten ook vrijwilligers uit onze gemeente aan mee. En natuurlijk kwamen de voorbereidingen voor onze gemeentebarbecue op 3 september aan de orde.

Namens de kerkenraad ging Jeroen Jansen in gesprek met de kandidaat voor de functie van koster/beheerder per 1 augustus. Het wordt een contract voor 1 jaar. Jeroen wordt daarna ook de leidinggevende van de koster/beheerder. Meer informatie over zijn aanstelling hierover leest u in de rubriek van de kerkrentmeesters.

De woning boven het gemeentecentrum is per 15 juli weer opnieuw verhuurd. De kerkrentmeesters gaan het huurbeleid van het gemeentecentrum en de kerk herzien in het vierde kwartaal.
In het nieuwe seizoen wordt er weer een nieuwe cursus ‘Leren van Luther’ in ons gemeentecentrum gegeven. U wordt hierover uitgebreid geïnformeerd op bladzijde 13 en 14.

Bouwcommissie zoekt leden
De bouwcommissie wordt samengesteld en zoekt nog leden. We nemen wat meer tijd voor de voorbereiding van de verbouwing van ons kerkgebouw in verband met de matige beleggingsresultaten. Wel zijn we al in overleg met een duurzaamheidsexpert en ligt er nu een adviesrapport dat wordt besproken. Vooruitlopend op de verbouwing dienen de verwarmingsketels vervangen te worden.

Johan Vroegindeweij