Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

In december en januari is de kerkenraad bij elkaar gekomen. Naast aandacht voor gemeenteleden en het plannen van de bloemstukken voor de kerkdiensten staan we ook altijd stil bij mutaties, zoals verhuizingen en overlijden. Bij verhuizingen krijgen gemeenteleden een kaartje namens de kerkenraad en ook de aandacht voor de verjaardagen is gelukkig weer opgepakt door Lenny.

Kerk verduurzamen
Namens de kerkrentmeesters onderzoekt Jeroen een update van de website van de kerk. De energiekosten zijn sterk gestegen, maar de kerk en het bijgebouw blijven we verwarmen op 19,5 graad. We hadden in de decembervergadering Hanno Bevelander op bezoek om de verduurzaming van de kerk te bespreken. We beginnen aan de buitenkant met het schilderwerk, de isolatie van het dak met folie en nieuwe dakpannen en het plaatsen van dubbelglas. Op de offertes hiervoor is tijdens de januarivergadering akkoord gegeven.

Willy Metzger heeft een cursus gevolgd over generaties in contextueel verband en gaat dit jaar op reis naar Zuid-Afrika. Tijdens de vergaderingen bespraken we ook de bijeenkomst van 4e Advent en de nieuwjaarsreceptie. Wie maakt de pannenkoeken en wie doet de boodschappen?

De organisatie van de bijeenkomst 100 jaar Hilversum (16/9/23), nemen Johan en Loes voor hun rekening. We vragen de gemeente om foto’s die we dan willen projecteren.

KBLS-sponsorbijeenkomst
Johan was bij KBLS-sponsorbijeenkomst. Professor Hiebsch heeft een mooi pakket aan taken aan de universiteit met veel in- en externe aandacht voor Luther en nu ook een goede link met de Universiteit van Utrecht. We kregen, samen met de andere Lutherse gemeenten, een rondleiding in het nieuwe pand van de Universiteit Kampen in Utrecht. Begin dit jaar krijgen we een formeel verzoek om te blijven sponsoren. Daar zal de kerkenraad positief op reageren.

Tot slot aandacht voor de actie Kerkbalans, ondertussen heeft u de brief om te doneren zeer waarschijnlijk gekregen. We vragen uw speciale aandacht voor deze actie om goede en mooie dingen te mogen blijven doen, met en voor elkaar. Daar zijn middelen voor nodig!

Johan Vroegindeweij