Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

De afgelopen maanden waren onze diensten alleen digitaal te volgen. Ook in de toekomst, na de coronatijd, willen we onze diensten op die manier blijven uitzenden. Dat is de reden geweest om professionele apparatuur aan te schaffen. Zondag 14 maart hebben we daar voor het eerst mee kennis gemaakt. De beeldkwaliteit is erg verbeterd en ook kunnen we opnames uitzenden vanuit meerdere posities.

Stille Week
De Stille Week ziet er helaas nog anders uit dan we gewend zijn. Zo vervalt de dienst in de paasnacht helemaal. Ook het samenkomen op Witte Donderdag kan niet fysiek. In plaats daarvan vieren we een liturgische zoommaaltijd, een corona-Agapè. U kunt zich hiervoor opgeven bij de secretaris en ontvangt dan thuis de maaltijd. In de gemeentemail ontvangt u hierover tijdig alle informatie.

Het is fijn dat er toch uitzicht is op enige versoepeling van de maatregelen. We hopen dat de dienst op Eerste Paasdag weer fysiek bijgewoond kan worden. In dat geval dient u zich wel van tevoren op te geven bij het secretariaat. Via de gemeentemail wordt u op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen.

In de vorige Lutheraan stond de oproep of iemand uit onze gemeente de ledenadministratie op zich zou willen nemen. We zijn heel verheugd dat Karin Kupzok heeft aangeboden die taak op zich te nemen. Heel fijn Karin, we hopen dat je het werk met veel plezier zult doen. Alle taken in de kerkenraad zijn nu op een goede manier ingevuld.

Lutherse Synode
De verkiezing van de nieuwe Lutherse Synode heeft inmiddels plaatsgevonden. Twee nieuwe leden zijn ons wel bekend, onze oud-predikant ds. Alida Groeneveld en de door onze gemeente gekandideerde ds. Perla Akerboom. Van harte gefeliciteerd. De volledige uitslag staat in de nieuwste ELKkwartaal.

Verhuizingen staan normaal gesproken in een andere rubriek. Voor de verhuizing van Nico en Gonda de Boer maak ik echter graag een uitzondering. Wat hebben zij veel voor onze gemeente betekend.

Beiden hebben hiervoor enkele jaren geleden de hoogste kerkelijke onderscheiding ontvangen. Nico en Gonda zijn verhuisd naar de Wartburg in Utrecht. We wensen ze alle goeds en Gods zegen toe en hopen hen af en toe nog te ontmoeten in onze kerk.

Besproken in de kerkenraad:

• De notitie Toekomst Kerkgebouw in Bussum. De bedoeling is dat u daar als gemeente ten nauwste bij betrokken wordt.

• Het afscheid van onze kerkrentmeester Christian Claus. In de volgende Lutheraan komt een interview.

• Een gemeentevergadering DV op 2 mei 2021 na de dienst.

• Ons gemeenteblad De Lutheraan blijft in principe gratis. Een vrijwillige bijdrage van €15,- blijft uiteraard zeer welkom.

• De contact- en bezoekgroep is gereorganiseerd en functioneert nu prima o.l.v. coördinator Ingeborg Volkerts.

• Gemeenteleden van 80 jaar en ouder worden met naam, geboortedatum en leeftijd vermeld. Wie daar bezwaar tegen heeft, wordt verzocht dit door teBeleidsplan geven aan de ledenadministratie.

• Collectes kunnen via de bank worden overgemaakt, maar het kan ook met collectebonnen. Contactpersoon hiervoor is dhr. Fré Fuchs.

 

Beleidsplan 2021-2025

Tot slot doet het ons veel plezier u ons nieuwe Beleidsplan 2021-2025 aan te kunnen bieden. Nu gaat het er natuurlijk om dat we datgene wat we belangrijk vinden ook gaan proberen te realiseren. De kerkenraad belooft u er een echt ‘werkdocument’ van te maken.

Jan Kofman – secretaris kerkenraad