Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Sinds het uitkomen van de vorige Lutheraan is de kerkenraad twee keer bijeen geweest. Veel onderwerpen hebben de revue gepasseerd.
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen.

Gemeentevergadering op zondag 19 mei
De bovengenoemde vergadering is heel belangrijk omdat naast de gebruikelijke agendapunten een gedachtewisseling en bezinning over de toekomst van onze 2 vierplekken aan de orde komt. Alle gemeenteleden hebben een brief over dit onderwerp ontvangen waarin uitgelegd is dat het open houden van twee vierplekken onze inspanningskracht te boven dreigt te gaan. De kerkenraad hoopt op een grote opkomst.
De overige onderwerpen zijn o.a. de resultatenrekening over 2018, de jaarverslagen van kerk en diaconie en de verbouwing van het gemeentecentrum in Bussum.
Ik heb in mijn vorige stukje vermeld dat ik nog terug zou komen op het afscheid van Nico de Boer als kerkrentmeester. Ik kan daarover melden dat in de volgende gemeentevergadering hem nog een passende verrassing te wachten staat als dank voor al zijn werk voor onze gemeente.

Kerkenradendag 16 februari 2019
Op 16 februari was onze gemeente gastheer voor de kerkenradendag georganiseerd door de Synodale Commissie. We hebben ons dankzij veel medewerkers van onze beste kant laten zien. Leuk om in ELKkwartaal een verslag van die dag inclusief enkele foto’s te zien.

Taxivervoer naar de kerkdiensten
Sinds begin maart bestaat de mogelijkheid voor onze gemeenteleden uit Hilversum om per taxibusje naar de diensten zowel in Hilversum als in Bussum te komen. Dit initiatief is al ter sprake geweest in de aanloop naar onze fusie. Het is fijn dat we deze mogelijkheid aan kunnen bieden nu het met elkaar meerijden door omstandigheden niet meer mogelijk was. De eerste ervaringen zijn heel positief.

De verbouwing van ons gemeentecentrum in Bussum
In de kerkenraadsvergadering van maart heeft de bouwcommissie de definitieve offerte van bouwbedrijf “Hanno Weet Raad” gepresenteerd. De bouwcommissie heeft de kerkenraad de afgelopen maanden goed geïnformeerd. Grote verrassingen bleven daardoor uit en toen bleek dat ook onze vertrouwde contacten ingeschakeld zijn en het bedrag van de offerte binnen het begrote bedrag bleef, heeft de kerkenraad unaniem besloten de offerte te accepteren en het bouwbedrijf de opdracht te gunnen. Dit houdt in dat de werkzaamheden vanaf begin juni en in de zomermaanden zullen plaatsvinden. We gaan er van uit dat in september alle werkzaamheden afgerond zullen zijn.

Diensten en overige gevolgen tijdens de verbouwing in Bussum
De diensten die vanaf 3 juni in Bussum gepland zijn zullen in Hilversum gehouden worden. De zomerdiensten zullen dit jaar in de kerken van de andere gemeenten plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor de zomermiddag die bij ons gehouden zou worden.
Voor de koren die bij ons repeteren is in juni tijdelijk een andere oplossing gevonden.
Met de huurster boven het gemeentecentrum is overleg over de veranderingen die gevolgen voor haar hebben.
Op het platte dak boven de woning zullen zonnepanelen geplaatst worden. Hiermee wordt een lang levende wens van de kerkenraad vervuld.
Verdere informatie zal t.z.t. door de bouwcommissie verstrekt worden.

Parkeersituatie voor onze kerk
De naaste buren van onze kerk hebben een brief van de kerkenraad ontvangen waarin nogmaals gevraagd wordt geen auto’s te plaatsen op het wit belijnde gedeelte recht voor de kerk. Het gebeurde helaas heel regelmatig dat daar geparkeerd werd waardoor kerkenraadsleden hun auto niet konden plaatsen. We hopen op hun medewerking.

Redactie van De Lutheraan
De kerkenraad is heel blij met de geweldige inzet van Ina, Ton en Arno die er voor zorgen dat er 6 keer per jaar een mooi kerkblad op uw deurmat valt. Maar regeren is vooruitzien en we hebben de redactie daarom gevraagd of zij ideeën hebben over hoe we dit ook op langere tijd in stand kunnen houden. Ook onze gemeenteleden vragen we hierbij om suggesties.

Een nieuw beleidsplan
Vanaf 2021 moet onze gemeente weer een nieuw beleidsplan hebben. Omdat het proces veel tijd in beslag neemt hebben we besloten om op 11 mei een zogenaamde heimiddag te organiseren om over dit onderwerp te vergaderen. Ook hier geldt weer dat we dit onderwerp niet onder tijdsdruk willen behandelen.

Jan Kofman - secretaris