Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Op 23 september is Ellen Reijinga overleden. In de dankdienst voor haar leven hebben we Ellen herdacht in een volle kerk. Het was een indrukwekkende dienst. Met een mooi bloemstuk hebben kerkenraad en gemeente hun dankbaarheid getoond.

De eerste kerkenraadsvergadering na de zomer vond plaats op 16 september 2021.

Belangrijke onderwerpen die op de agenda stonden waren:

Vacatures kerkenraad – De procedure voor het benoemen van een kerkrentmeester loopt inmiddels. Voor de vervanging van de secretaris per 1 januari 2022 zijn nog geen kandidaten gevonden. Er wordt wel naarstig gezocht.

Toekomst van het kerkgebouw – Het onderwerp ‘Toekomst van het kerkgebouw’ wordt door de Verspiedersgroep voorbereid en zal elke vergadering terugkomen. Deze werkt toe naar een advies aan de kerkenraad in november of december. Zie ook een verslag elders in dit blad. En kijk ook goed naar de foto.

Heidag 6 november 2021 – Op de Heidag van zaterdag 6 november staan onder andere op de agenda: de toekomst van het kerkgebouw, het beleidsplan en visie op Gemeente.

De taakverdeling bij komende activiteiten – waaronder de oogstdienst, de heidag en de gemeentevergadering op zondag 7 november.
We kijken met plezier terug op de activiteiten van de afgelopen tijd. De zomerdiensten zijn door onze gemeenteleden heel positief ervaren. De uitstekend georganiseerde BBQ was een succes, evenals de bustocht. En het 60-jarig jubileum van de Lutherse Echtparen Kring, de LEK, was zeer geslaagd.
Onze oud-predikant Willem Boon is met emeritaat gegaan. Op zondag 26 september is dat in Heerlen in een bijzondere dienst gevierd. Onze gemeente was hier vertegenwoordigd door meerdere gemeenteleden.

Jan Kofman – secretaris kerkenraad