Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

De laatste twee maanden zijn er veel onderwerpen besproken in de kerkenraad. De begrotingen voor 2022 zijn behandeld en de agenda’s voor de Heidag en de gemeentevergadering zijn vastgesteld. Ook is er een datum vastgesteld voor het jaargesprek tussen de predikant en een afvaardiging van de kerkenraad. Daarnaast kwamen de voorbereidingen en taakverdeling voor de komende activiteiten aan de orde.

Leuke activiteiten
In december en januari staan ons traditiegetrouw leuke activiteiten te wachten, zoals het optreden van het koor Voices tijdens de 1e advent opVoices zondag 28 november. Dit jaar moeten we alles echter wederom onder voorbehoud plannen omdat we het risico op besmetting zoveel mogelijk willen beperken. In de wekelijkse gemeentemails laten we het u weten als er ontwikkelingen zijn.
Een van onze vier vaste organisten was Hanneke Huibers. In november is aan de samenwerking een eind gekomen. We danken Hanneke voor haar grote inzet in onze gemeente en wensen haar al het goede in de toekomst.

Heidag in voormalige kerk Hilversum
In het weekend van 6 en 7 november vonden twee belangrijke bijeenkomsten plaats. Op zaterdag 6 november hield de kerkenraad de zogenaamde Heidag en op zondag 7 november vond na de dienst de gemeentevergadering plaats. De Heidag hielden we in de voormalige Lutherse Kerk in Hilversum. De nieuwe eigenaren Daan en Vera ontvingen ons zeer hartelijk.

Voor velen was dit het eerste bezoek aan de kerk na de verkoop in november 2020. Het interieur ziet er fantastisch en sfeervol uit. Dankzij deHeidag kopie kopie fotocollage op de volgende pagina krijgt u een indruk. Na de ontvangst met koffie hebben we met elkaar geluncht. Hierbij waren ook de oud-kerkenraadsleden Jenny en Christian aanwezig.

Taakverdeling kerkenraad
Na de lunch hebben we vergaderd en de volgende agendapunten behandeld: het kiezen van prioriteiten uit het nieuwe Beleidsplan en de manier waarop een jaarplan tot stand kan komen. De toekomst van ons kerkgebouw en het bespreken van de visies die nu al bekend zijn vanuit de Verspiedersgroep. En een brainstorm over de functies en taakverdeling binnen de kerkenraad. Dit ook gezien in het licht van de aanstaande vacature bij het secretariaat per 1 januari 2022. Hierover zult u meer vernemen in de volgende Lutheraan.

Afscheid secretaris
De kerkenraad is blij om u te kunnen mededelen dat – nu de verkiezingsprocedure is afgerond - Bert van Driel in januari bevestigd zal worden als ouderling en kerkrentmeester. Tijdens deze dienst zal ook afscheid worden genomen van ondergetekende als secretaris na 12 dienstjaren. Er wordt hard gewerkt aan het invullen van de vele taken die nu door anderen moeten worden overgenomen. We hopen u daarover in de volgende Lutheraan meer informatie te kunnen verstrekken.

Begrotingen kerk en diaconie
In de gemeentevergadering op zondag 7 november stond de behandeling van de begrotingen van kerk en diaconie centraal. Beide begrotingen zijn toegelicht en vervolgens onder applaus goedgekeurd. Op de website van onze gemeente kunt u er onder het kopje ANBI kennis van nemen.
Johan Vroegindeweij deed uitgebreid verslag over de visie en plannen die de Verspiedersgroep in december aan de kerkenraad wil presenteren over de toekomst van ons kerkgebouw. Hierover leest u meer in het verslag van de Kerkrentmeesters.

Jan Kofman – secretaris kerkenraad