Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Wat was het fijn om tijdens onze coronadiensten de afgelopen maanden weer zoveel persoonlijke ontmoetingen te hebben met elkaar. Waar we echter bang voor waren komt helaas uit: we hebben te maken met de tweede coronagolf.

De kerkenraad volgt de voorschriften nauwgezet en heeft daarom moeten besluiten het koffiedrinken na de dienst voorlopig uit te stellen. Gelukkig kunnen de diensten wel doorgaan, maar wel met het maximum van 30 personen per dienst. In verband hiermee is opgeven van tevoren bij de secretaris noodzakelijk voor iedereen.

Gelukkig blijft het mogelijk om onze diensten te volgen via ons YouTube- kanaal. We proberen deze streamingdiensten zo lang mogelijk aan te bieden. In de gemeentemails die u wekelijks ontvangt, brengen we u op de hoogte als een streamingsdienst onverhoopt niet door kan gaan. We streven naar minimaal twee streamingsdiensten per maand. Het aanvangstijdstip van onze erediensten is in de gemeentevergadering van 6 september definitief vastgesteld op 10.30 uur.

Het afscheid van Jenny van Rossum als voorzitter van de diaconie heeft een nieuwe functieverdeling in de diaconie tot gevolg. De nieuwe voorzitter is Ingeborg Volkerts-Gretna. Loes van Driel neemt de rol van secretaris op zich en Lenny van der Heijden wordt penningmeester. Voor het invullen van de vacature in de diaconie hebben we positief contact met een gemeentelid. In het volgende nummer leest u meer over de verkiezingsprocedure. Ingeborg zal de plaats van Jenny innemen in het Dagelijks Bestuur.

Beleidsplan 2021-2025
In de laatste maanden van dit jaar buigt de kerkenraad zich over het Beleidsplan 2021-2025. Er is al veel voorwerk verricht en als het concept klaar is, wordt dit zo snel mogelijk aan de gemeente voorgelegd. Hopelijk al tijdens de komende gemeentevergadering.

Daarnaast zal in november het jaargesprek tussen de predikant en een delegatie van de kerkenraad plaatsvinden. Tijdens deze informele bijeenkomst bestaat de mogelijkheid om in een ongedwongen sfeer gedachten, ervaringen en gevoelens uit te wisselen. Van dit gesprek wordt geen verslag gemaakt.
Het contact tussen de Lutherse Synodale commissie en de Lutherse kerkenraden wordt in coronatijd in stand gehouden door de zogenaamde Lutherborrel. Via Zoom is er contact tussen leden van de Synodale Commissie en kerkenraadsleden uit het land. Het is inspirerend om elkaar te informeren over allerlei activiteiten die als doel hebben een goed gemeenteleven in stand te houden. Op 28 oktober vindt de derde Lutherborrel plaats.

Orgel Hilversumse kerk
Ons Weidtmanorgel uit Hilversum is definitief geschonken aan de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes. Het orgel wordt geplaatst in de Johanneskerk in Laren. Deze kerk heeft, net als ons orgel, een monumentale status. De kerkenraad uit Laren heeft ons in een brief op de hoogte gesteld dat ze de schenking met grote blijdschap accepteert.

Tot slot nog iets over een onderwerp dat zelden ter sprake komt: archiveren. De verkoop van de kerk heeft gevolgen voor de kerkelijke administratie die in kerk is opgeslagen. Wij hebben oud-gemeentelid Max Cramer bereid gevonden om het archief op te schonen, te ordenen en definitief onder te brengen in het streekarchief. Wij zijn Max daar buitengewoon erkentelijk voor.

Afsluiting kerkelijk jaar
We naderen het eind van het kerkelijk jaar. Het nieuwe jaar begint namelijk op 1 Advent. Maar in de komende periode staan er nog een aantal belangrijke activiteiten op het programma. Denk daarbij aan de oogstdienst, de eeuwigheidszondag en het nieuwe Zoom-soepevent. Ook hebben we een gemeentevergadering gepland op zondag 29 november.

Tip: Het is weer mogelijk om het Luthers Dagboek 2020-2021 bij de secretaris te bestellen. De prijs is net als vorig jaar € 16.-. 

Jan Kofman, secretaris kerkenraad