Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

De laatste kerkenraadsvergadering vond plaats op 9 juli. De kerkenraad heeft toen besloten om mevrouw Coomans toestemming te geven om in het gemeentecentrum een groep kinderen van 8 tot 12 jaar te leren koken en wegwijs te maken in gezonde producten. De cursus heet Kids Kookland. Deze zal één keer per week plaatsvinden tot de herfstvakantie.

We buigen ons over de mogelijke verkoop van het orgel van de kerk in Hilversum. Ook is er van meerdere kanten belangstelling voor de kerkklok van Hilversum getoond. De piano uit de kerk van Hilversum zal worden verplaatst naar het gemeentecentrum in Bussum. Er zal nog veel werk op ons afkomen als de kerk is verkocht en deze leeg zal moeten worden achtergelaten.

Tijdens de welverdiende vakantie van ds. Willy Metzger hebben we gelukkig geen beroep hoeven doen op de predikanten die bereid waren om achterwacht te zijn. We zijn dankbaar voor de beschikbaarheid in noodgevallen van ds. Perla Akerboom en ds. Evert-Jan van Katwijk.

De zomerdiensten konden dit jaar niet fysiek bijgewoond worden. Om toch contact te onderhouden had de kerkenraad het initiatief genomen om gemeenteleden in die periode twee keer uit te nodigen om gezamenlijk de zomerdienst via het grote scherm bij te wonen. Deze bijeenkomsten hebben zeker voorzien in een behoefte gezien de opkomst van respectievelijk 15 en 20 deelnemers.

Een hoogtepunt was de uitreiking op zondag 28 juni van kerkelijke onderscheidingen aan onze kerkenraadsleden uit Hilversum. Jenny werd onderscheiden met goud met briljant en Christian en Ingeborg kregen zilver. Ook ontvingen ze hierbij een ingelijste oorkonde.

En dan was er nog de laatste zomerdienst op 23 augustus waarbij Ds. Metzger na afloop verzocht de aanwezigen weer te gaan zitten. Ton en Ina werd gevraagd naar voren te komen om hen te bedanken voor hun jarenlange inzet voor het kerkblad.

 

Jan Kofman