Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

We zitten in de laatste maand van het kerkelijk jaar. Op de laatste zondag op 25 november, eeuwigheidszondag, herdachten we de gemeenteleden die ons dit afgelopen jaar ontvallen zijn maar ook onze dierbaren en geliefden die eerder zijn heengegaan. Voor ons allen een emotionele dienst. Hopelijk heeft u toen Gods nabijheid als troost ervaren.

Dan gaan we over in de adventstijd, de tijd van verwachting. Als gemeente kijken we ook door alle commercie heen en verheugen we ons op de komst van Jezus, ons voorbeeld.
In onze gemeente vieren we de geboorte van Jezus ook dit jaar weer uitgebreid in bijzondere diensten en bijeenkomsten. Bij alle gemeenteleden zal er weer een kerstkaart met goede wensen en alle informatie over diensten op de deurmat vallen.
Zeker het extra vermelden waard is dit jaar de adventsviering in Hilversum op donderdag 13 december. De kerkenraad heeft besloten dat deze viering dit jaar voor het laatst op deze manier zal plaatsvinden. We hopen dat iedereen die kán bij dit afscheid van een jarenlange traditie aanwezig zal zijn. Koffie, lunch, kerstverhaal en zang en een korte viering in de kerk zijn de ingrediënten van deze viering die van ongeveer 11.00 uur tot 14.30 uur zal duren aan de Bergweg in Hilversum. Van harte aanbevolen.

Ook de middagviering op 4e advent in Bussum, gevolgd door het smullen van een heerlijke erwtensoepmaaltijd en voor de jeugd pannenkoeken, wordt van harte aanbevolen. Ook kunt u dan zelfgemaakte kaarsen kopen bij Arno en Suzanne. De opbrengst gaat naar een goed doel, namelijk vluchtelingenwerk.

De kerstnachtdienst vieren we dit jaar weer samen met de Doopsgezinden in onze kerk. Na afloop kunnen we nog van een heerlijke kop warme chocolademelk en uiteraard de Glühwein met weihnachtsstol genieten. De nieuwjaars-dienst in Hilversum en natuurlijk de nieuwjaarsreceptie na de dienst in Bussum op 6 januari 2019 zijn vieringen waarop we elkaar weer graag ontmoeten om onze beste wensen uit te wisselen.

Naast de inhoudelijke zaken zoals hierboven vermeld is de kerkenraad ook druk met allerlei regelzaken. Lees hierover ook de samenvatting van het verslag van de gemeentevergadering. Het volledige verslag is overigens beschikbaar in de kerk voor de belangstellenden of via het secretariaat digitaal op te vragen.
De begroting voor 2019 is in de kerkenraad goedgekeurd. De begroting van de diaconie komt in december aan de orde.
De voorgenomen verbouwing vraagt met name vooral van de mensen in de bouwcommissie veel energie. Gelukkig loopt alles tot nu toe volgens de planning.

De activiteiten uit de afgelopen zomer die we geëvalueerd hebben zijn tot ieders tevredenheid goed verlopen. Daarbij kunnen we denken aan de zomerdiensten zowel in Bussum als Hilversum en de zomermiddagen in Bussum.

De oogstdienst in Hilversum waar het koor Voices onder leiding van de ons bekende Piet Philipse op indrukwekkende wijze deel uitmaakte van de dienst was ook een succes. Helaas is het terugluisteren van diensten in Hilversum op dit moment niet goed mogelijk. Aan een oplossing wordt gewerkt.

Tot slot moet nog even vermeld worden dat het jaarlijkse gesprek tussen predikant en een afvaardiging van de kerkenraad, het zogenaamde jaargesprek, op 22 november heeft plaatsgevonden. Op informele wijze zijn alle mogelijke onderwerpen aan de orde gekomen.

Dit is de laatste Lutheraan van 2018 en dus een goede gelegenheid om u allen een gezegende adventstijd toe te wensen. Misschien is het wel goed om deze tijd het motto mee te geven “omzien naar elkaar”.

Jan Kofman
secretaris kerkenraad