Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

De verbouwing in Bussum
De kerkenraad heeft niet alleen een drukke periode achter de rug maar ook een drukke tijd voor de boeg. Dat heeft te maken met zaken betreffende de verbouwing in Bussum die veel aanpassingen op elk gebied met zich meebrengt. Kerkdiensten die verplaatst worden van Bussum naar Hilversum, zomerdiensten en een zomermiddag die niet bij ons gehouden kunnen worden. En niet te vergeten de interne verhuizing van alle voorwerpen en meubilair van gemeentecentrum naar kerk en ruimtes daarachter. Er moet dus niet alleen veel geregeld worden maar de handen moeten ook uit de mouwen gestoken worden. Maar gelukkig loopt alles voorspoedig en heeft de bouwcommissie het volste vertrouwen in de uitvoerder, Hanno weet Raad. Vanaf deze plaats hulde voor de bouwcommissie.

De Heimiddag
Op zaterdagmiddag 11 mei kwam de kerkenraad bijeen voor een zogenaamde heimiddag. Op Landgoed Groot Kievietsdal in Baarn genoten we als start van een intensieve middag van een heerlijke lunch. Daarna was het echter hard nadenken en overleggen over wat we willen met onze gemeente en hoe we dat kunnen verwoorden in ons nieuwe beleidsplan. We begonnen met een terugblik vanuit ons huidige beleidsplan van 2016-2020. Welke dromen en doelen zijn bereikt, waar moet nog hard aan getrokken worden en wat moet er mee naar de volgende periode? Hoe zien we die komende beleidsperiode?
In 2-tallen van steeds verschillende samenstelling schreven we op post-its wat goed gegaan was, wat beter kan en ideeën voor de toekomst beleid op de verschillende gebieden in ons beleidsplan: ons vieren, ons dienen, onze communicatie, ons leren, onze gemeenschap. En hoe is de rol van de kerkenraad hierin bij leiding geven en besturen.
Het was heel intensief maar ook productief. Willy, Johan en Lenny zullen alle gegevens van de post-its verzamelen en rubriceren. Dit was de eerste stap in het proces naar een nieuw beleidsplan.

De gemeentevergadering
Elders in dit blad treft u een samenvatting aan van het verslag van de gemeentevergadering. Het uitgebreide verslag kunt u schriftelijk ontvangen of via de mail bij de secretaris opvragen. Het was een goede vergadering waarin zowel zakelijke als emotionele zaken aan bod gekomen zijn zoals u kunt lezen in het verslag. 

Malcolm James, onze gast uit Zuid-Afrika
Wat is het inspirerend om met mensen kennis te maken die uit een heel andere cultuur komen. Een heel goed voorbeeld is het bezoek geweest van de Zuid-Afrikaanse dominee Malcolm James. Dankzij ds. Metzger heeft onze gemeente op meerder momenten kennis met hem gemaakt. Op de gemeentebijeenkomst na de dienst van 28 april hebben we tijdens een lichte lunch geluisterd naar een presentatie van dr. Sabine Hiebsch die ook voorgegaan was in de dienst. Zij vertelde voor een zeer geïnteresseerde Malcolm James over de geschiedenis van het Lutheranisme in Nederland. Ook voor de gemeenteleden was dit zeer interessant. Daarna was er nog ruim tijd om ook wat meer persoonlijk kennis met Malcolm te maken.
De vrijdag daarna was er vanaf 4 uur weer een samenzijn in het gemeentecentrum in Bussum waarin we met elkaar gekeken hebben naar de film van Adriaan van Dis, “Weerzien met Zuid-Afrika”. Dit was aanleiding voor veel vragen en gedachtewisseling. Daarna werd er gezamenlijk gegeten door de ongeveer 20 aanwezige gemeenteleden.
Op zondag 5 mei hebben we na de dienst afscheid kunnen nemen van onze gast. Willy overhandigde hem enkele attenties, waaronder een kinderbijbel voor zijn kinderen en een huiskamerkaars . Malcolm sprak nog enkele dankwoorden. Hij zowel als onze gemeenteleden hebben van elkaar genoten.

Afscheid van de huurders van onze woningen
In Bussum nemen we afscheid van onze huurster mevrouw Jos Ernst. Zij is na een val minder goed ter been en daardoor is het traplopen een probleem geworden. Zij verlaat de woning per 1 juli 2019.
In Hilversum zullen we ook afscheid nemen van de huurder van de woning boven de kerk in verband met een mogelijk andere bestemming van het kerkgebouw in de toekomst.

Onderscheiding organist Rien van der Male
45 Jaar lang was Rien van der Male de vaste organist van onze vierplek in Hilversum. Helaas is het door lichamelijke oorzaak niet meer mogelijk dat Rien het orgel nog kan bespelen. We zijn dankbaar en blij dat we zo lang van zijn spel hebben kunnen genieten en zijn erg verheugd dat hij als dank en erkenning een onderscheiding heeft ontvangen van de VKB, de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer. De draaginsigne in goud en een ingelijste oorkonde ontving Rien uit handen van ds. Metzger en enkele kerkenraadsleden. De kerkenraad feliciteert Rien en wenst hem voor de toekomst al het goede.

Jan Kofman - secretaris