Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Collecten van november 2018

Datum K/D Uitgang Kerkg. Doel
04 €    80,30 €    77,80 37 Zending
11 €   53,00 €   40,00 38 De Zandzee
18 €   64,25 €   64,25 42 Onderhoud
25 €  109,00 €   74,05 60 Lilianefonds

Collecten van december 2018

Datum K/D Uitgang Kerkg. Doel
02 €    84,76 €    79,40 37 Missionairwerk
09 €   69,75 €   49,20 28 Pastoraat
16 €   44,10 €   44,95 21 Plaatselijk jeugdwerk
23 €  151,10 €  135,60 53 +4 Vluchtelingenhulp
24 -,- €  263,82 75 Schuldhulpmaatje
25 €  118,85 €  102,50 43 + 6 Vluchtelingenwerk

+4 en 6 zijn aanwezige kinderen

Kerkbalans

Toezeggingen voor 2018

Toezeggingen voor 2018 € 19.383,12
betalingen zonder toezeggingen € 14.886,12
totaal 2018 € 34.269,24

= 103,85 % van het begroting, zijnde                            € 33.000,00

Ontvangen bijdragen voor 2018

In 2017 ontvangen voor 2018   €    1.750,00
ontvangen 2018 €  34.220,12
ontvangen in 2019 voor 2018 €       125,00
Totaal ontvangen voor 2018 €   36.095,12

= 109,38 % van de hierboven genoemde budget

Beste gemeenteleden,
Het is voor mij (Nico) de laatste verantwoording betreffende de “vrijwillige bijdragen” over 2018.
Het is geweldig dat we dit resultaat hebben mogen bereiken. En we zijn als college van kerkrentmeesters dan ook onze leden heel dankbaar met dit resultaat.
Wij vertrouwen er op dat u ons nieuwe college ook in 2019 en de jaren
daarna wilt blijven steunen.

Uw kerkrentmeesters:

Jeroen Jansen
Christian Claus
Fré Fuchs
Nico de Boer