Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN


Collecten van Augustus 2018

 Datum K/D Uitgang Kerkg. Doel
12 €  127,45 €  265,15 ± 90 Naarderheem
26 €   76,65 €  123,00 32 Inloop de Wording

Collecten van September 2018

Datum K/D Uitgang Kerkg. Doel
02 €    51,75 €    49,25 31 Missionair werK
09 €  111,10 €   87,25 52 Onderhoud
16 €   43,40 €   35,25 19 Vredesweek
23 €   73,10 €   81,30 34 Project Nepal
30 €   57,85 €  160,25 32 Grote Najaars Collecte

Kerkbalans

Toezeggingen voor 2018

januari t/m juli € 19.383,12
betalingen zonder toezeggingen € 13.024,59
totaal t/m juli € 32.407,71

= 98,21 % van het begroting, zijnde                            € 33.000,00

Ontvangen bijdragen voor 2018

In 2017 ontvangen voor 2018   €    1.750,00
ontvangen januari t/m juli 2018 €  29.223,43
totaal t/m juli 2018 €  30.973,43

= 93,86 % van de hierboven genoemde begroting

Beste gemeenteleden,
Mogen wij nogmaals vragen om na te gaan of u uw bijdrage voor dit jaar al heeft betaald?
Het jaar gaat nu wel snel, het is nog slechts 2 ½ maand dan is 2018 voorbij!
Wij vertrouwen op uw medewerking!!! 

Uw kerkrentmeesters:
Nico de Boer
Cristian Claus
Fré Fuchs
Jeroen Jansen