Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Toekomst kerkgebouw Mecklenburglaan

In deze coronatijd hebben we gereflecteerd op hoe we invulling geven aan het gemeentezijn. Dat resulteerde onder andere in een overstap naar virtuele diensten en een andere invulling voor de maaltijdgroep. We hebben toekomst kerk 1ook de tijd genomen om na te denken over de toekomst van ons kerkgebouw. Daarbij zijn de mogelijkheden van ventilatie en het opnemen van diensten met vaste videocamera’s de revue gepasseerd. In deze overdenking constateerden we tevens dat de laatste opknapbeurt van onze kerk alweer tientallen jaren geleden is. Dat laatste is inmiddels ook zichtbaar als je naar de binnenmuren kijkt die grijs zijn uitgeslagen.

Verfrissende ideeën
Een andere aanleiding om over de toekomstvastheid van het kerkgebouw na te denken was de verkoop van het kerkgebouw in Hilversum. Daar kwamen potentiële kopers met bijzonder verfrissende ideeën over het gebruik en de inrichting van het kerkgebouw.

Het CvK gaat verkennen wat de mogelijkheden zijn voor het opknappen van ons kerkgebouw aan de Mecklenburglaan. Onderdeel van deze verkenning is de verduurzaming van het kerkgebouw, ventilatie-mogelijkheden en het nagaan hoe de kerk in te richten zodat deze een meer multifunctioneel karakter kan krijgen. Bij al deze mogelijkheden wordt het ‘opfrissen’ van de kerk meegenomen.

Inrichting van de kerk
toekomst kerk 2Deze plannen kunnen ingrijpend zijn als het gaat om de inrichting van de kerk. Vanzelfsprekend zal de kerkenraad u daarom via gemeentevergaderingen op de hoogte houden van de status van de verkenning en met u in gesprek gaan over de wensen voor het gebouw. Voor de korte termijn is besloten om de consistoriekamer op te knappen. Deze is echt toe aan een opknapbeurt en dat staat los van de bredere verkenning met betrekking tot het gebruik van het kerkgebouw. In goed overleg met de dominee willen we de mogelijkheid creëren er in een kleine groep te kunnen vergaderen. Tevens moet de ruimte beter worden ingericht om gasten te ontvangen, waaronder onze gastpredikanten.

 

Gezamenlijke besluitvorming
Afsluitend willen we aangeven dat wij ruim de tijd zullen nemen voor de verkenning en de gezamenlijke besluitvorming. Indien u ideeën of wensen heeft, ontvangen wij die graag!

De actie Kerkbalans is weer van start gegaan. Wie vragen heeft over betaling en aftrek van een gift voor de belasting kan contact opnemen met de heer Bert van Driel

Bankrekeningnummer van de kerk
Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten om in de toekomst alleen de bankrekening van de ING te gaan gebruiken. Wij verzoeken de gemeenteleden die nu hun bijdragen nog overmaken naar onze rekening bij de ABN-AMRO bank, dit voortaan te doen naar de INGB-rekening. Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie dan kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters.