Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Collecten van April 2018

Datum K/D Uitgang Kerkg Doel55+5
01 €   93,35 €    82,75 41 JOP
08 €   92,50 €   100,40 42 Kinderen in de knel
15 €  47,10 €     56,25 50 Onderhoud
22 €  90,95 €   94,45 42 Eredienst
29  €  73,00 €  83,20 35 Kerkmuziek
Collecten van Mei 2018        
06  €  83,10 €  67,10 41 Missionair werk
10 €  44,20 15 Dauwtrappen
13 €  74,45 €  67,00 26 Nepal
20 € 114,45 € 135,50 55 Zending
27 €  41,20 €  40,25 22 Eredienst
Collecten van juni 2018        
03 €  96,40 €  68,00 56 Onderhoud
10 €  67,25 €  61,95 31 Werelddiaconaat
17 €  67,25 € 101,20 38 Antoniushof
24 €  92,00 € 114,75 42 Projekt Bolivia

Kerkbalans

Toezeggingen voor 2018

januari t/m mei € 18.183,12
betalingen zonder toezeggingen € 11.525,88
totaal t/m mei 2018 € 29.709,00

= 90,02 % van het budget, zijnde                            € 33.000.00

Ontvangen bijdragen voor 2018

In 2017 ontvangen voor 2018   €    1.750,00
ontvangen januari t/m mei 2018 €  23.017,68
totaal t/m mei 2018 €  24.767,68

= 75,05 % van de hierboven genoemde begroting

HERHALING UIT DE VORIGE LUTHERAAN

Beste gemeenteleden,

wij verzoeken u vriendelijk, na te gaan of u al de toezegging heeft ingestuurd.
Mogen wij op u rekenen???
Wij blijven u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen betreffende de bijdrage.
Uw kerkrentmeesters

Nico de Boer
Fré Fuchs
Christian Claus
Jeroen Jansen