Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Voortgang onroerend goed

De verbouwing van de woning boven het gemeentecentrum in Bussum vordert gestaag en nadert conform planning zijn voltooiing. Wij als College van Kerkrentmeesters hebben zowel de originele staat, de voortgang en de huidige staat van de woning inmiddels mogen aanschouwen.

Het is een verschil van dag en nacht geworden. Daarbij is woning met deze verbouwing ook gebracht naar de eisen van de huidige tijd rondom bijvoorbeeld energieprestatie en isolatie. Zoals u weet, was dit hoogstnoodzakelijk aangezien er de afgelopen 40 jaar, vanwege het gebrek aan financiële middelen, nauwelijks tot geen onderhoud heeft plaatsgevonden. We nodigen u uit om op zondag 28 juni na de kerkdienst, indien u daartoe in staat bent en het op prijs stelt, een kijkje te nemen in de gerenoveerde woning. Hierbij zullen wij vanzelfsprekend de coronamaatregelen in acht nemen. U kunt dan met eigen ogen zien wat we als kerk hebben gerealiseerd.

Zoektocht naar huurder
Voor wat betreft de kosten van de verbouwing kunnen wij u met gepaste trots meedelen dat deze binnen de door de Kerkenraad vastgestelde begroting is uitgevoerd. Alhoewel de verbouwing nog niet helemaal is gerealiseerd, zien wij geen reden dat er nog van grote overschrijdingen sprake zal zijn. Tijdens de verbouwing hebben wij de opdracht van de Kerkenraad uitgevoerd voor wat betreft het zoeken van een huurder. Wij hebben u daarover ook eerder geïnformeerd in de vorm van een aantal huurvarianten. Wij kunnen u daarover informeren dat de eerste en de tweede variant inmiddels zijn afgevallen. In de eerste variant zijn wij op zoek gegaan naar een organist die de woning zou willen huren in combinatie met het spelen in de kerk. De tweede variant betrof een mogelijke huurder met binding aan de gemeente. Wij gaan nu de volgende fase in, waarin wij de makelaar (makelaar Nienaber, die al jaren adverteert in ons kerkblad) vragen om een huurder te zoeken.

Status verkoop kerkgebouw Hilversum
De verkoop van de kerk in Hilversum is in twee fasen verdeeld. Wij hebben recent de eerste fase afgerond. Dit betrof de zoektocht naar een ander kerkgenootschap als mogelijke koper van het kerkgebouw. Hierin hebben wij ons laten bijstaan door Reliplan. Reliplan is een makelaar in de verkoop van kerkelijk erfgoed, welke wij in samenspraak met de Kerkenraad hebben geselecteerd. Er heeft zich in deze eerste fase één kerkgenootschap gemeld. Helaas bleek de bieding van dit kerkgenootschap relatief ver achter op het binnen de Kerkenraad vastgestelde minimum verkoopbedrag. Dit heeft ertoe geleid dat we nu de tweede fase van de verkoop ingaan. Hierin zullen we een mogelijke verkoop gaan verkennen aan zowel partijen met een semi-maatschappelijk karakter als wel commerciële marktpartijen. De randvoorwaarden hiervoor zullen vooraf met de Kerkenraad worden afgestemd. Het kerkgenootschap dat een bieding heeft uitgebracht is hierover geïnformeerd waarbij we hebben aangegeven dat we, afhankelijk van de uitkomst van de 2e fase, alsnog bij hen terug kunnen komen.

De kerkrentmeesters:

Christiaan Claus
Jeroen Jansen
Johan Vroegindeweij
Fré Fuchs
Bert van Driel