Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Terugkijken op de oogstdienst
Allereerst wil ik graag nog even terugkomen op de dienst van 30 oktober, onze oogstdienst. Wat waren er veel producten ingezameld voor de voedselbank die mooi waren opgesteld door Hennie en Ingeborg in het liturgisch centrum. Ook heel mooi was de muzikale bijdrage van het nieuwe koor van Piet Philipse in deze dienst. Dan nu de vieringen tot en met zondag 29 januari. Tot nu toe lijkt het erop dat het aantal coronabesmettingen dit jaar geen roet in onze kerstperiode gaan gooien. Vorig jaar was dit helaas wel het geval.

Zondag 1 advent, 27 november 2022
Op deze zondag vieren we het begin van het nieuwe kerkelijk jaar. Dit jaar biedt het oecumenisch leesrooster de mogelijkheid om aandacht te besteden aan de voormoeders van Jezus. Deze worden in het evangelie van Matteüs genoemd (Mat 1,1-17). Dat zijn Tamar, Rachab, Ruth, Bathseba (de vrouw van Uria) en Maria. We horen het verhaal van Batseba (2 Samuel 11,14-27. Als evangelielezing klinkt de intocht van Jezus in Jeruzalem, de vaste lutherse lezing voor deze zondag.

Zondag 4 advent, 18 december 2022, aanvang 16.30 uur
Op hoop van zegen houden we dit jaar weer als vanouds een vier-de-advents-dienst met hopelijk jong en oud. Zoals gebruikelijk is tijdens deze viering een kersttintje hoor- en zichtbaar. Voor deze dienst bent u ook dit jaar van harte uitgenodigd om een advents- of kerstgedicht mee te nemen dat u raakt of aanspreekt.
Als u het niet zelf wilt voordragen dan mag u het ook naar mij opsturen. Er wordt ook een kerstverhaal verteld en er zullen veel bekende kerst- en adventsliederen klinken. Dus ook jongeren en jonge kinderen zijn welkom. Na de dienst eten we pannenkoeken en erwtensoep. Via de gemeentemail krijgt u hierover meer informatie.

Kerstavond, zaterdag 24 december 2022, aanvang 21.00 uur
We hopen om dit jaar weer juist de gezamenlijke kerstavondviering met de Doopsgezinde gemeente door te kunnen laten gaan en deze traditie eindelijk weer op te kunnen pakken. We vieren in onze kerk aan de Mecklenburglaan 50. Deze dienst begint om 21.00 uur. Voorgangers zijn ds. Annegreet van der Wijk en ds. Willy Metzger.

Kerstochtend, zondag 25 december 2022
We vieren dit kerkelijke hoogtijdfeest met Heilig Avondmaal. De lezingen voor kerstochtend zijn: Jesaja 52, 7-10 en Johannes 1,1-14.

Zondag 1 januari 2023, geen dienst in onze kerk
De kerkenraad heeft besloten om op deze zondag geen dienst in onze kerk te vieren. Eventueel is bij de protestantse partners de mogelijkheid om een dienst bij te wonen. Meer informatie volgt via de gemeentemail.

Zondag 8 januari 2023, Epifanie
Tijdens deze dienst met aansluitend onze nieuwjaarsreceptie hoop ik zelf voor te gaan. Op deze zondag dag vieren wij het feest van de verschijning, Epifanie, en staat het verhaal van de drie wijzen uit het oosten aan wie de ster verscheen centraal.

Zondag 29 januari 2023, 3de zondag na Epifanie
In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Ook zullen de zogenaamde zaligsprekingen uit Matteüs 5 klinken, naast woorden uit de profeet Sefanja en eventueel delen uit de 1 Korintiërs 1 uit de brief van Paulus aan deze gemeente.

Gesprekskring
De datum van de volgende gesprekskring is gepland voor donderdag 24 november om 14.30 uur bij mw. Jenny van Rossum. De eerstvolgende datum wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld. Informatie hierover is bij de predikant te verkrijgen.

Verdiepingskring
De eerstvolgende bijeenkomsten van de verdiepingskring zijn voor de komende periode gepland voor de volgende vrijdagen: vrijdag 25 november bij een van de leden thuis en op vrijdag 27 januari ook bij een van de leden thuis. Nadere informatie en de data van de vervolgafspraken zijn via de predikant te verkrijgen. Belangstellenden zijn van harte welkom.