Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Bij de vieringen in de komende tijd

Alle diensten blijven we zo veel mogelijk uitzenden via ons YouTube-kanaal en altijd via onze audioservice. Nadere informatie krijgt u via onze nieuwsberichten en via de website. In verband met de nodige strengere coronarichtlijnen is de avondmaalsviering eind oktober onder voorbehoud.

Zondag 19 na Trinitatis, 18 oktober 2020
In deze dienst gaat niet zoals eerder vermeld dr. Theo van Willigenburg voor maar ds. Pieter Oussoren.

Zondag 20 na Trinitatis, 25 oktober 2020, vieren we onze oogstdienst in Bussum eventueel met een Heilig Avondmaal. De opbrengst van deze oogstdienst is voor de voedselbank Huizen. Via de wekelijkse nieuwsbrief hoort u er meer over.

Zondag 21 na Trinitatis, 1 november 2020, gaat ds. Perla Akerboom voor.

Zondag 1 van de Voleinding, 8 november gaat ds. Yvonne Bos voor.

Zondag 2 van de Voleinding, 15 november gaat ds. Kees van der Horst voor.

Op zondag 22 november 2020 vieren wij de laatste zondag van de Voleinding en gedenken wij de overledenen.
Het gedenken van de overledenen voor Gods aangezicht, in zijn huis, is ieder jaar weer een manier om de herinneringen aan hen én ook ons gemis een plaats te geven. In ons leven en in onze gemeenschap. Wij staan niet alleen in ons vertrouwen en ons verdriet.

Kaars aansteken
Op deze zondag brengen wij ons te binnen, dat wij hun namen in het perspectief van Zijn komend koninkrijk in Gods handpalm geborgen mogen weten. In deze diensten worden de gemeenteleden herdacht, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Voor ieder van hen wordt een kaars aangestoken. Op deze kaars staat de naam geschreven van de overledene. 

Als u iemand (een goede vriend of vriendin, een familielid), die in het afgelopen kerkelijk jaar is overleden wilt gedenken dan kan dat. Ook als deze persoon geen lid was van de Lutherse gemeente. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken dan verzoeken wij u uiterlijk zondag 15 november de naam van diegene door te geven. Dat kan aan de predikant of aan een van de kerkenraadsleden. Dan kunnen wij een kaars met zijn of haar naam gereed maken.

Witte rozen
Het gemis van een geliefd mens kan ook na twee, drie of meer jaar voelen als de dag van gisteren. Om de dierbaren te gedenken die al langer geleden zijn overleden, of die u misschien niet bij name genoemd wilt hebben, staan dit jaar witte rozen in de kerk. Na het noemen van de namen van de overledenen is er een moment dat u naar voren kunt komen om voor hen een witte roos te plaatsen. In verband met de beperkingen door corona krijgen op deze zondag de familieleden van overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar voorrang als het aantal aangemelde bezoekers boven de 30 is.

Gesprekskring
Vanwege de maatregelen in verband met corona zijn de bijeenkomsten van de gesprekskring tot nader bericht uitgesteld.

Verdiepingskring
De komende periode met alle beperkende maatregelen zullen we samen bezien welke mogelijkheden van samenkomst we hebben.

Nieuwe (voorlopige) data Leren van Luther

            Thema: Spiritualiteit in de Lutherse traditie

In verband met Corona zijn alleen de online bijeenkomsten mogelijk. Zie meer informatie onder Leren van Luther

Ds. Willy Metzger