Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Bij diverse vieringen in de komende tijd

In verband met de verbouwing van het gemeentecentrum in Bussum vieren we tot en met zondag 8 september 2019 alle diensten in Hilversum.

De zondag van het Pinksterfeest, 9 juni 2019, vieren we in Hilversum met Heilig Avondmaal. Dit wordt een bijzonder feestelijke dienst. Okke-Jan Roelofs en Erik Molenaar zullen in deze viering de huwelijkszegen over hun trouwbelofte ontvangen.

Zondag Trinitatis, zondag 16 juni 2019 hoop ik wederom voor te gaan.

Zondag 30 juni, de tweede zondag na Trinitatis vieren we een dienst voor en oud en de afsluiting van het jongerenseizoen.

In juli begint in beide vierplekken het zomerdienstrooster en verandert de begintijd naar 10.30 uur. Deze begintijd houden we in ieder geval tot en met Eeuwigheidszondag aan.
In verband met de verbouwing zijn in de kerk in Bussum geen diensten. Wel zijn we bij de dienst van 14 juni medeverantwoordelijk voor de gang van zaken in de Remonstrantse kerk.
Zelf ga ik op 7 juli en 25 augustus voor in de Kapel van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap aan de ’s Gravelandseweg 144. En op 14 juli in de Majellakapel in Bussum
Voor meer informatie over de zomerdiensten met name in Bussum zie elders in het blad (pag. 3).

De eerste dienst na de zomerperiode is op zondag 1 september 2019, de 11de na Trinitatis. We vieren het Heilig Avondmaal.

Zondag 12 na Trinitatis is onze startzondag. Deze zondag van 8 september 2019 is een dienst voor jong en oud en vieren we  nog in Hilversum. We hopen dat in deze week na zondag 8 september 2019 de verbouwing van het gemeentecentrum geheel kan worden afgerond en de stofwolken zijn opgetrokken en opgeruimd.

De feestelijke ingebruikname van het verbouwde gemeentecentrum in Bussum zal, als alles volgens planning verloopt plaatsvinden met onze barbeque op zaterdag 14 september 2019.

Gesprekskring
De volgende bijeenkomst van de gesprekskring is op dinsdag 18 juni 2019 om 14.30 uur in Hilversum bij Jenny van Rossum gepland. Meer informatie via ds. Willy Metzger.

Verdiepingskring
De volgende bijeenkomst is gepland voor 9 juli bij Johan Vroegindeweij. Zoals in de laatste jaren traditie geworden, komen we voor een gezamenlijke maaltijd bijeen, waarbij alle partners ook uitgenodigd zijn. Voor meer informatie is ds. Willy Metzger beschikbaar.

Ds. Willy Metzger