Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

 

Over onze vakantieperiode
Na twee mooie weken vakantie kon ik uitgerust weer aan de slag. Eerst waren we een week met het hele gezin aan de Nederlandse kust bij Sint Maartenszee en waren we getuige van een prachtig wisselende zee. Van heel ruig met hoge golven tot een zee die bijna zo glad was als een spiegel. Daarna verbleven we nog een week ergens hoog in de bergen in het Franstalige deel van Zwitserland. In de buurt van het meer van Genève genoten we bijna iedere dag van uitgebreide wandelingen. Wat een vrij gevoel om als enige zorg de vraag te hebben: waar zal ik nou weer mijn voet goed neer zetten?

Bij de vieringen in de komende tijd
Alle diensten blijven we uitzenden via ons YouTube-kanaal en via onze audioservice. Nadere informatie krijgt u via onze nieuwsberichten en via de website. In verband met de coronarichtlijnen is de avondmaalsviering eind september onder voorbehoud.

Zondag 13 na Trinitatis, 6 september 2020
Aansluitend aan deze dienst, waarin ik hoop voor te gaan is een gemeentevergadering gepland, uiteraard onder voorbehoud en onder de beperkingen die het coronavirus ons stelt. Online deelname zal eventueel mogelijk zijn.

Zondag 14 na Trinitatis, 13 september
Ook in deze dienst hoop ik voor te gaan. De lezingen voor deze zondag zijn Exodus 32,7-14 en Mattheüs 18,21-35.

Zondag 15 na Trinitatis, 20 september, oecumenische viering in de Wilhelminakerk. In onze kerk is geen dienst. Nadere info volgt.

Zondag 16 na Trinitatis, 27 september, eventueel HA en dienst voor jong en oud.

De volgende 3 zondagen zijn gastvoorgangers, 4 oktober, Prof. dr. Sabine Hiebsch, 11 oktober, ds. Perla Akerboom en 18 oktober, dr. Theo van Willigenburg.

Verdiepingskring
In de laatste week van augustus is de eerste bijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zijn verdere afspraken gemaakt.

Gesprekskring
Een nieuwe datum voor deze kring zal in overleg met de betrokkenen worden afgesproken. We gaan met het boek “De Bijbel in schilderijen- 50 Bijbelse verhalen in de kunst” van Gérard Denizeau aan de slag.