Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Dit nummer van de Lutheraan bestrijkt de hele zomerperiode. Tot dusver hebben we alleen vage vakantieplannen voor de laatste weken van augustus, afhankelijk van wat er dan weer mogelijk is. Graag zou ik weer een keer op familiebezoek in Duitsland gaan. Een uitnodiging voor de bruiloft van een petekind van mij hebben we voorzichtig aanvaard. De achterwacht voor mijn vakantieperiode is ds. Robert de Vos.

Bij diverse vieringen in de komende tijd
We hopen dat de ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie het toelaten om diensten te blijven vieren met gemeenteleden die fysiek aanwezig zijn.

Op zondag 3 na Trinitatis, 20 juni 2021 zal ds. Yvonne Bos voorgaan.

Op zondag 4 na Trinitatis, 27 juni 2021 hoop ik voor te gaan en vieren we het Heilig Avondmaal. Aansluitend aan deze viering vindt onze meerdere keren uitgestelde gemeentevergadering plaats. De agenda krijgt u tijdig via de gemeentemail toegestuurd.

De gezamenlijke zomerdiensten
Met ingang van zondag 4 juli 2021 beginnen de gemeenschappelijke zomerdiensten samen met de Remonstranten, de Vrijzinnigen, de Doopsgezinden en de Huiskamergemeente. De zomerdiensten gaan door tot en met zondag 29 augustus 2021. Hoe en op welke manier deze vieringen fysiek toegankelijk zijn, is nog onzeker.

De diensten in onze kerk zijn toegankelijk voor maximaal 60 gemeenteleden. De diensten beginnen telkens om 10.30 uur. Wie weet lukt het dit jaar weer om een zondag met een hagepreek te vieren in het Vestingmuseum. Deze staat gepland voor zondag 22 augustus, met als voorganger ds. Friso Boogerd.

Zomermiddagen in 2021
Verder willen wij dit jaar ook de bijeenkomsten van de zogenaamde zomermiddagen samen met de Doopsgezinden, Remonstranten, Vrijzinnigen en de Huiskamergemeente door laten gaan. 

Op de volgende woensdagmiddagen willen we fysiek bijeenkomen. De bijeenkomsten beginnen telkens om 14.30 uur. Het voorlopige programma van de locaties en gastsprekers is als volgt:
14 juli Peter Korver in de Lutherse kerk
28 juli Karel van Dam in de Doopsgezinde kerk
11 augustus Daan Asser in de Majella kapel
25 augustus Marcus van der Heide in de Remonstrantse kerk
Afhankelijk van het aantal aanwezigen vindt de bijeenkomst op 14 juli met als thema ‘Kanttekeningen bij Winston Churchill’ plaats in onze kerk.

Gemeentebarbecue op zaterdag 4 september
In 2020 was het niet mogelijk om op een veilige manier bijeen te komen voor onze gemeentebarbecue. We hopen dat we dit jaarlijkse gebeuren dit jaar weer kunnen oppakken als gemeente en wel op zaterdag 4 september.

Ds. Willy Metzger