Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Bij diverse vieringen in de komende tijd

De Goede Week of Lijdensweek:
Op zondag 14 april 2019, Palmzondag vieren we in Bussum een gezamenlijke dienst voor jong en oud. We vieren het feest van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Kinderen van de basisschoolleeftijd en jongere kinderen zijn extra welkom om mee te doen met het versieren van de Palmpasen stok.

Van harte bent u uitgenodigd om de zogenaamde 3 dagen van Pasen te vieren in de gezamenlijke diensten op een van onze beide vierplekken in Bussum of in Hilversum

De Agapé-viering in Bussum van Witte Donderdag, 18 april 2019 wordt mede voorbereid door jongeren en hun ouders en vormt de opmaat. Kleinen en groten zijn van harte welkom in deze viering van Witte Donderdag waar we het Heilig Avondmaal met een uitgebreide liturgische maaltijd vieren. De dienst begint om 18.00 uur. We horen de verhalen van het eerste Pesachmaal van het volk Israël en van het laatste avondmaal van Jezus en zijn discipelen.

Op Goede Vrijdag in Hilversum, 19 april 2019
gedenken we het lijden en sterven van Jezus onze Messias. Voorganger is dr. Theo van Willigenburg. We horen, afgewisseld met liederen het verhaal van het lijden en sterven van Jezus Christus. Deze viering begint om 20.00 uur.

De viering van de Paasnacht in Bussum, 20 april 2019 (begin 22.00 uur), is onze doortocht vanuit het donker naar het licht van de opstanding. Deze viering is vanuit de traditie zelf het hoogste feestgebeuren. Dus deze dienst, dat mag telkens gezegd worden, is niet een soort opmaat voor de dienst van Paasochtend, maar eigenlijk geldt het omgekeerde, Paasochtend mag stralen in de lof van het licht van de Paasnacht. 12 lezingen horen bij dit grootste feestgebeuren van ons geloven en waarvan zoals ieder jaar een selectie zal worden gelezen. In deze viering kunt u bij de gedachtenis van de doop indien u dat wilt een waterkruis maken en daarmee uw eigen doortocht door het doodswater beamen. Deze feestelijke nachtdienst wordt afgerond met het vieren van het Heilig Avondmaal, de Maaltijd van de Heer.

Paasochtend met Heilig Avondmaal in Hilversum, 21 april 2019, 10.00 uur
Met Paasochtend, de eerste zondag van de Paastijd begint het tweede deel van de zogenaamde Paaskring, de 50 dagen van Pasen naar Pinksteren. Het opnieuw klinken van het Gloria, het “Ere zij God”, en het “Halleluja” bij het Psalmwoord onderstrepen de jubel van deze eerste periode van de Paastijd. We delen opnieuw het licht van Pasen. Ook in deze viering delen wij brood en wijn met het Heilig Avondmaal.

Op de zondag na het Paasfeest, zondag Quasimodogeniti, 28 april 2019 gaat Prof dr. Sabine Hiebsch voor in Bussum. Na de dienst is nog een kort samenzijn waar we onze gast uit Zuid-Afrika, ds. Malcolm James verwelkomen. Hij mag meteen op een bijzondere manier kennismaken met de Lutherse traditie in bredere zin. Prof. dr. Sabine Hiebsch zal een korte presentatie houden over de hoofdlijnen van de geschiedenis van de Lutherse kerk in Nederland van +/- 15 minuten. Daarna is mogelijkheid tot gesprek. Voor een lunch broodje zal worden gezorgd. Op de pagina’s 9 en 10 vindt u meer over onze gast uit Zuid-Afrika en het programma.

Op zondag Misericordia Domini, 5 mei, gaat dr. Bruno Nagel voor in een gezamenlijke dienst in Bussum.

Op zondag 12 mei 2019, zondag Jubilate gaat in onze dienst in Bussum ds. Perla Akerboom voor.

Zondag Cantate, 19 mei 2019 vieren we een gezamenlijke dienst in Hilversum met Heilig Avondmaal, waarin ik hoop voor te gaan. Aansluitend aan de dienst is onze gemeentevergadering. Voor deze vergadering hebt u al een brief ontvangen.

Zondag Rogate, 26 mei 2019 vieren we wederom dienst in Hilversum, waarin ds. Kees van der Horst voorgaat.

Donderdag 30 mei 2019, Hemelvaart,
Gezamenlijke dienst in Hilversum. Na de dienst gebruiken we een aangeklede koffietafel. Voorganger is mw. drs. Elsa-Aarsen-Schiering.

Zondag Exaudi, 2 juni 2019 vieren we dienst in Bussum met ds. Willemijn Jonkers.

De zondag van het Pinksterfeest, 9 juni 2019, vieren we in Hilversum met Heilig Avondmaal. Dit wordt een bijzonder feestelijke
dienst. Okke-Jan Roelofs en Erik Molenaar zullen in deze viering de zegen over hun trouwbelofte ontvangen.

Gesprekskring
De volgende bijeenkomst van de gesprekskring is op dinsdag 30 april 2019 om 14.30 uur in Hilversum bij Jenny van Rossum gepland. Meer informatie via ds. Willy Metzger.

Verdiepingskring
De volgende bijeenkomst is gepland voor dinsdag 30 april 2019 om 20.00 uur bij Andre Bauke Kuijper en Karin Kuijper-Bouwmeester. Voor meer informatie is ds. Willy Metzger beschikbaar.

Ds. Willy Metzger