Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Bij diverse vieringen in de komende tijd
(Let op de mogelijkheid om gedichten mee te nemen op 4 advent!)

Zondag 1 advent, 1 december 2019, met koor Voices
We vieren het begin van het nieuwe kerkelijk jaar met een gezamenlijke dienst in Hilversum. De lezingen voor deze zondag zijn Jesaja 2:1-5 en Matteüs 24:32-44. Deze lezingen volgens het rooster van De eerste Dag, vormen een schakel tussen de Voleindingszondagen en de periode van Advent. Met deze lezingen wordt het vooruitkijken naar het komen van de Christus en het uitkijken naar het koninkrijk van God met elkaar verbonden.

Zondag 4 advent, 22 december 2019, begintijd is 16.30 uur
Dit jaar weer als vanouds een vier-de-advents-dienst voor jong en oud en zoals gebruikelijk is in deze viering al met een uitvoerig kersttintje. Aansluitend is onze adventsmaaltijd.
Voor deze dienst bent u ook dit jaar van harte uitgenodigd om een advents- of kerstgedicht mee te nemen dat u raakt of aanspreekt. U mag het ook van te voren opsturen naar mij, dan kan misschien ook een van de jongeren of ik het voordragen

Kerstavond, dinsdag 24 december 2019
Gezamenlijke kerstavondviering “Carols in de buurt” van de Doopsgezinde en de Evangelisch-Lutherse gemeente in het kerkgebouw van de Doopsgezinden, Wladimirlaan 10. Thema van deze viering is: “Welk kind is ons geboren?”. Na afloop is er warme chocolademelk, glühwijn en ander lekkers. Deze dienst begint om 21.00 uur. Voorgangers zijn ds. Annegreet van der Wijk en ds. Willy Metzger. Voor vervoer van en terug naar Hilversum kunt u met de kerkenraadsleden contact opnemen.

Kerstochtend, woensdag 25 december 2019
Vieren we een gezamenlijke dienst in Bussum met Heilig Avondmaal
De lezingen voor kerstochtend zijn: Jesaja 52:7-10 en Johannes 1:1-14.

Dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsdienst in Hilversum
We vieren een gezamenlijke dienst met korte metten in Hilversum. Voorganger is mevrouw Ingeborg Volkerts-Gretna. Traditiegetrouw is aansluitend koffie en thee met oliebollen. Deze viering begint net als onze andere vieringen om 10.30 uur

Zondag 5 januari 2020, Epifanie (feest van de verschijning)
Gezamenlijke dienst in Bussum met aansluitend nieuwjaarsreceptie, waarin ikzelf hoop voor te gaan. De lezingen voor deze zondag zijn Jesaja 42:1-7 over de dienaar vervuld van Gods Geest en Matteüs 3:13-17 over de doop van Jezus.

Zondag 19 januari 2020, 2de van Epifanie om 10.00 uur!
Er is deze zondag geen dienst in Bussum. We vieren samen in Hilversum de zondag van de gebedsweek van de eenheid met een oecumenische viering in de katholieke Emmaüskerk, Kerkelandenlaan 5, 1216 RN Hilversum. Voorgangers zijn o.a. diaken R.W. Simileer (R.K), ds. J. Scheurwater PGH, ds. Peter Korver (De Kapel) en ds. W. Metzger. De dienst begint om 10.00 uur. Het koor van De Kapel verleent aan deze dienst zijn medewerking. Thema van de week is: “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”. Christenen uit Malta hielpen dit jaar mee bij het uitwerken van het thema.

Zondag 26 januari 2020, 3de van Epifanie
In deze dienst voor jong en oud verlenen de jongeren van de Galerijgroep hun medewerking. Thema en lezingen worden in overleg vastgesteld.

Zondag 2 februari 2020, 4de van Epifanie
Deze zondag zijn twee vieringen. Er is een oecumenische viering in de Grote Kerk in Naarden, de zogenaamde Minikerkendag, onder verantwoordelijkheid van de PG Naarden, de RK Vituskerk en de Koptische Kerk. Daarnaast ga ik voor in een dienst in onze kerk in Hilversum.

Gesprekskring
De volgende bijeenkomst van de gesprekskring is op dinsdag 14 januari 2020 om 14.30 uur in Hilversum bij Jenny van Rossum. Meer informatie via ds. Willy Metzger.

Verdiepingskring
In januari en februari is in verband met de bijeenkomsten van Leren van Luther op donderdag 16 januari 2020 en donderdag 6 februari 2020 geen aparte bijeenkomst van de Verdiepingskring. De bijeenkomsten van Leren van Luther beginnen om 19.30 in ons gemeentecentrum aan de Mecklenburglaan 52.

Ds. Willy Metzger