Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Bij de vieringen in de komende tijd
Dankzij de versoepelingen mogen we weer zingen tijdens de diensten. Het beleid van de Protestantse kerk, dat zegt dat het niet gepast is voor een kerkelijke gemeente om de toegang te controleren, volgen we. Voor mensen die graag 1,5 m afstand willen houden bieden we extra plekken. Wilt u dat graag vooraf aan de desbetreffende dienst aangeven bij onze secretaris.

Zondag 20 na Trinitatis, 17 oktober 2021
In deze dienst hoop ik zelf voor te gaan.

Op zondag 21 na Trinitatis, 24 oktober 2021 gaat dr. Theo van Willigenburg voor.

Op zondag 22 na Trinitatis, 31 oktober 2021 (Hervormingsdag)
vieren we onze oogstdienst met Heilig Avondmaal. De opbrengst van deze oogstdienst is voor de voedselbank Naarden/Bussum/Hilversumse Meent. In de wekelijkse nieuwsbrief hoort u meer over welke producten dit jaar bijzonder nodig zijn.

Op Zondag 1 van de Voleinding, 7 november 2021 gaat ds. Yvonne Bos voor.

Op Zondag 2 van de Voleinding, 14 november 2021 gaat ds. Perla Akerboom-Roelofs voor.

Op zondag 21 november 2021 vieren wij de laatste zondag van de Voleinding en gedenken wij de overledenen.

Het gedenken van de overledenen voor Gods aangezicht, in zijn huis, is ieder jaar weer een manier om de herinneringen aan hen én ook ons gemis een plaats te geven in ons leven, in onze gemeenschap. Wij staan niet alleen met ons vertrouwen en ons verdriet. Op deze zondag staan we erbij stil dat wij hun namen in het perspectief van Zijn komend koninkrijk in Gods handpalm geborgen mogen weten.

In deze dienst worden de gemeenteleden herdacht, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden en wordt voor hen een kaars aangestoken. Op deze kaars staat de naam geschreven van de overledene.
Als u iemand (een goede vriend of vriendin, een familielid), die in het afgelopen kerkelijk jaar is overleden met een kaars met naam wilt gedenken en die geen lid van de Lutherse gemeente was, dan kan dat.
Met deze mogelijkheid gepaard gaat het verzoek om uiterlijk zondag 14 november de naam van diegene door te geven. Dat kan of aan de predikant of aan een van de kerkenraadsleden. Dan kunnen wij een kaars met zijn of haar naam gereed maken.

Een grens in de tijd willen wij eveneens niet trekken. Het gemis van een geliefd mens kan ook na twee, drie of meer jaren voelen als de dag van gisteren. Om de dierbaren te gedenken die al langer geleden zijn overleden, of die u misschien niet bij name genoemd wilt hebben, staan dit jaar witte rozen in de kerk. Na het noemen van de namen van de overledenen is er een moment dat u naar voren kunt komen om voor hen een witte roos te plaatsen.

Gesprekskring
De eerste bijeenkomst van de gesprekskring na in lange tijd is gepland op dinsdag 19 oktober om 14.30 uur bij Jenny van Rossum. Meer informatie is via de predikant de verkrijgen.

Verdiepingskring
Ook de verdiepingskring heeft de draad van regelmatige bijeenkomsten weer opgepakt. Nadere informatie en data zijn via de predikant te verkrijgen.