Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

In deze voorjaarsperiode ben ik zoals vaker een weekje in de Alpen te vinden. De collega-predikanten die achterwacht zijn in deze periode kunnen in noodgevallen via de kerkenraadsleden benaderd worden.

Bij diverse vieringen in de komende tijd
Zoals vorig jaar bij het vaststellen van het dienstrooster vastgesteld vieren we dit jaar in de regel alle diensten gezamenlijk. Uitzondering vormen tot nu toe alleen de oecumenische vieringen en Eeuwigheidszondag. Bij de volgende vieringen hoop ik voor te gaan:

Zondag 3 februari 2019, 4de van Epifanie
Viering Minikerkendag in de Mariakoepelkerk in Bussum om 11.00 uur. Meer informatie over die dienst vindt u op de vorige pagina.
In Hilversum gaat mw. drs. Elsa Aarsen-Schiering voor.

Zondag 10 maart 2019, Zondag Invocabit, 1ste zondag van de 40dagentijd
Deze dienst in Bussum is een bijzondere dienst voor jong en oud, waarin het Vocaal ensemble Voices onder leiding van dhr. Piet Philipse zijn medewerking verleent. Geeft u graag aandacht in uw kennissenkring aan deze bijzondere dienst. We vieren het Heilig Avondmaal.

Zondag 31 maart 2019, zondag Laetare, vierplek Hilversum
Op de 4de zondag in de 40dagentijd, deze pleisterplaats van vreugde mogen verheugen met Jeruzalem. De antifoon die de naam geeft aan deze zondag zegt het ons aan. Daarom ook dat wij op deze zondag vanuit de traditie aangereikt deze vreugde met het vieren van het Heilig Avondmaal mogen onderstrepen. De kleur van deze zondag kan dan ook naast paars, roze zijn.

Gesprekskring
De volgende bijeenkomsten van de gesprekskring zijn op donderdag 14 februari 2019 en op donderdag 21 maart 2019 om 14.30 uur in Hilversum bij Jenny van Rossum. Meer informatie via ds. Willy Metzger

Verdiepingskring
De volgende bijeenkomsten zijn op dinsdag 12 februari 2019 bij Bert en Loes van Driel en op 12 maart 2019 bij Willy Metzger. Voor meer informatie is ds. Willy Metzger beschikbaar.

Ds. Willy Metzger