Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Bij diverse vieringen in de komende tijd

Zondag 22 na Trinitatis, 28 oktober 2018, vieren we onze gezamenlijke oogstdienst in Bussum. Deze dienst is een bijzonder feestelijke dienst met muzikale medewerking van het koor Voices onder leiding van dhr. Piet Philipse. Deze dienst met Heilig Avondmaal is ook een dienst voor jong en oud. De opbrengst van deze oogstdienst is voor de voedselbank. Meer hierover, leest u elders in het kerkblad.

Zondag 23 na Trinitatis, 4 november 2018, gaat ds. Kees van der Horst voor in de gezamenlijke dienst in Bussum. Na deze dienst is onze gemeentevergadering van het najaar, waarin onder andere de begroting van 2019 in grote lijnen aan de gemeente wordt gepresenteerd. Uiteraard wordt u ook op de hoogte gehouden van de voortgang van onze verbouwingsplannen.

Op zondag 25 november 2018 vieren wij de laatste zondag van de Voleinding en gedenken wij de overledenen.
Dat doen we zoals in de laatste jaren gebruikelijk met een viering op beide vierplekken. In Hilversum gaat ds. Annemieke Parmentier voor. Zelf ga ik in Bussum voor. We vieren het Heilig Avondmaal.
Het gedenken van de overledenen voor Gods aangezicht, in zijn huis, is ieder jaar weer een manier om de herinneringen aan hen én ook ons gemis een plaats te geven in ons leven, in onze gemeenschap. Wij staan niet alleen met ons vertrouwen en ons verdriet. Op deze zondag brengen wij ons te binnen, dat wij hun namen in het perspectief van Zijn komend koninkrijk in Gods handpalm geborgen mogen weten.
In deze diensten worden de gemeenteleden herdacht, die in het afgelopen kerkelijke jaar zijn overleden en wordt voor hen een kaars aangestoken. Op deze kaars staat de naam geschreven van de overledene.
Als u iemand (een goede vriend of vriendin, een familielid), die in het afgelopen kerkelijk jaar is overleden met een kaars met naam wilt gedenken en die geen lid van de Lutherse gemeente was dan kan dat.
Met deze mogelijkheid gepaard gaat het verzoek om uiterlijk zondag 18 november de naam van diegene door te geven. Dat kan of aan de predikant of aan een van de kerkenraadsleden. Dan kunnen wij een kaars met zijn of haar naam gereed maken.
Een grens in de tijd willen wij eveneens niet trekken. Het gemis van een geliefd mens kan ook na twee, drie of meer jaar voelen als de dag van gisteren. Om de dierbaren te gedenken die al langer geleden zijn overleden, of die u misschien niet bij name genoemd wilt hebben, staan dit jaar in Hilversum en in Bussum witte rozen in de kerk. Na het noemen van de namen van de overledenen is er een moment dat u naar voren kunt komen om voor hen een witte roos te plaatsen.

Gesprekskring
De eerstvolgende bijeenkomst van de Gesprekskring in november is voor donderdag 8 november 2018 om 14.30 uur gepland bij Jenny van Rossum-Bijlaard. Voor meer informatie kunt u ds. Willy Metzger benaderen.

Verdiepingskring
De eerstvolgende bijeenkomst van de Verdiepingskring is bij Bert en Loes van Driel-Blaak op 30 oktober op de Lange Heul 398A te Bussum en de daarop volgende keer is gepland op 20 november 2018 bij Karin Kuijper-Bouwmeester en André Bauke Kuijper op de Gen. Kraaijenhoff straat 53 om 20.00 uur. Meer informatie over deze kring is via ds. Willy Metzger beschikbaar.
Ds. Willy Metzger