Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Bij diverse vieringen in de komende tijd

(Let op de mogelijkheid om gedichten mee te nemen op 4 advent!)

Zondag 1 advent, 2 december 2018,
We vieren het begin van het nieuwe kerkelijk jaar met een gezamenlijke dienst in Bussum. De lezingen voor deze zondag zijn Zacharia 14: 4-9 en Lucas 21: 25-31. De lezingen vormen een schakel tussen de Voleindingszondagen en de periode van Advent. Met deze lezingen wordt het vooruitkijken naar het komen van de Heer en uitkijken naar het koninkrijk van God met elkaar verbonden.

Advents-en Kerstviering van Solatium, donderdag 13 december 2018, (begin om 11.00 uur in Hilversum)
Met gedichten, muziek en zang, koffie met gebak en een lunch.

Zondag 4 advent, 23 december 2018, begintijd is 16.30 uur
Dit jaar weer als vanouds een vier-de-advents-dienst voor jong en oud en zoals gebruikelijk is in deze viering al met een uitvoerig kersttintje. Aansluitend is onze adventsmaaltijd. Het collectedoel dit jaar is voor vluchtelingenwerk in het bijzonder voor vakantieweken voor vluchtelingenkinderen hier in Nederland. U kunt deze actie ook ondersteunen door een zelfgemaakte kaars te kopen die voor en na de viering te koop worden aangeboden door Arno en Susanne Bottenheft-Kuijper.
Voor deze dienst bent u ook dit jaar van harte uitgenodigd om een advents- of kerstgedicht mee te nemen dat u raakt of aanspreekt. U mag het ook van te voren opsturen naar mij, dan zal of een van de jongeren of ik het voordragen 

Kerstavond, maandag 24 december 2018
Gezamenlijke kerstavondviering “Carols in de buurt” van de Doopsgezinde en de Evangelisch-Lutherse gemeente in ons kerkgebouw aan de Mecklenburglaan. Thema van deze viering is: “Kerst laat een nieuw licht schijnen in ons leven” Na afloop is er warme chocolademelk, glühwein en ander lekkers. Deze dienst begint om 21.00 uur. Voorgangers zijn ds. Annegreet van der Wijk en ds. Willy Metzger. Voor vervoer van en terug naar Hilversum kunt u met de kerkenraadsleden contact opnemen.

Kerstochtend, dinsdag 25 december 2018
Vieren we een gezamenlijke dienst in Hilversum met Heilig Avondmaal
De lezingen voor kerstochtend zijn: Jesaja 52: 7-10 en Johannes 1: 1-14.

Dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsdienst in Hilversum
We vieren een gezamenlijke dienst met korte metten in Hilversum. Voorganger is mw Elsa Aarsen-Schiering. Traditiegetrouw is aansluitend koffie en thee met oliebollen. Deze viering begint om 10.30 uur

Zondag 6 januari 2018, Epifanie (feest van de verschijning)
Gezamenlijke dienst in Bussum met aansluitende nieuwjaarsreceptie, waarin ikzelf hoop voor te gaan. De lezingen voor deze zondag zijn Jesaja 42: 1-7 over de dienaar vervuld van Gods Geest en Matteüs 3: 13-17 over de doop van Jezus.

Zondag 20 januari 2018, 2de van Epifanie
In Hilversum vieren we deze zondag de gebedsweek van de eenheid met een oecumenische viering in de protestantse Bethlehemkerk, Voorgangers zijn o.a. diaken R.W. Simileer, ds. J. Scheurwater en ds. W. Metzger. De dienst begint om 10.00 uur. Het muziekkorps van het Leger des Heils verleent aan deze dienst zijn medewerking. Thema van de week is: “Recht voor ogen”. Christenen uit Indonesië hielpen dit jaar mee bij het uitwerken van het thema.

Zondag 27 januari 2018, 3de van Epifanie
In deze dienst voor jong en oud hopen we ons jaarthema van de Galerijgroep, compassie op een passende manier aan de orde laten komen en ook de indrukken van het voor 20 januari geplande uitstapje naar “Amsterdam underground” door te laten werken.

Gesprekskring
De volgende bijeenkomst van de gesprekskring is op donderdag 17 januari 2018 om 14.30 uur in Hilversum bij Jenny van Rossum. Meer informatie via ds. Willy Metzger.

Verdiepingskring
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 11 december 2018 bij Johan Vroegindeweij. De datum voor januari 2019 is nog niet gepland. Voor meer informatie is ds. Willy Metzger beschikbaar.
Ds. Willy Metzger