Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Bij diverse vieringen in de komende tijd

Deze periode gaat tot september.

Zondag 26 juni 2022, zondag 2 na Trinitatis hoop ik voor te gaan in een dienst met Heilig Avondmaal, waarin we dit kerkelijke seizoen afsluiten en de zomerperiode ingaan.

Zondag 3 juli 2022, zondag 3 na Trinitatis is de Hagepreek bij de Loods van scouting Olav
De eerste zomerdienst dit seizoen is meteen een bijzondere. De dienst vindt zo mogelijk buiten plaats op het terrein van de loods van Scouting Olav bij de vesting in Naarden. Zoals alle zomerdiensten vieren we deze samen met de Doopsgezinde Gemeente, de Remonstranten en de Vrijzinnigen. Organist/pianist bij deze viering zal Pim Philipse zijn. Gemeenteleden van alle vier de gemeenten zorgen voor een voorbereiding van deze dienst. De uitgebreidere aankondiging ontvangt u via de gemeentemail.

Andere zomerdiensten
De informatie over de andere zomerdiensten is te vinden in het rooster van het kerkblad. Twee diensten zijn in onze kerk en wel op 24 juli en op 21 augustus. De lutherse voorganger ds. Perla Akerboom verzorgt de dienst op 7 augustus in de Majellakapel bij de Vrijzinnigen.

Gespreks- en verdiepingskring
Van de gesprekskring zijn er in deze zomerperiode geen bijeenkomsten. En ook de volgende bijeenkomst van de verdiepingskring is nog niet gepland. Voor beide geldt: nadere informatie en de data van de vervolgafspraken zijn via de predikant te verkrijgen. Nieuwe leden van harte welkom.

Vakantie van uw predikant
In de zomer ben ik vanwege vakantie gedurende twee periodes afwezig. Ds. Robert de Vos is in de eerste periode achterwacht. Ds. Perla Akerboom neemt in de tweede periode waar. Beiden kunnen via een van de kerkenraadsleden worden benaderd.

Dit jaar weer gezamenlijke zomermiddagen
Sinds enkele jaren vieren we niet alleen de zomerdiensten samen met de Doopsgezinden, de Remonstranten, de Vrijzinnigen en de Huiskamer-gemeente, maar organiseren we op de woensdagen ook enkele gezamenlijke zomermiddagen in de kerkgebouwen van onze gemeenten. De volgende bijeenkomsten zijn gepland:

Woensdag 13 juli 2022: neurologie en de vrije wil
In het gemeentecentrum van de Lutherse gemeente op de Mecklenburglaan 52, met inleiders vanuit de Doopsgezinde gemeente. Het thema is: neurobiologie en de vrije wil. Zijn we verantwoordelijk? Of we een vrije wil hebben is al eeuwen een discussie. Je keuzes en handelingen worden bepaald door fysieke, sociale en historische omstandigheden en misschien wel door toeval. Van onze hersenen begrijpen we steeds meer. Zo weten we dat ons gedrag wordt beïnvloed door neurobiologische processen die zijn ontwikkeld gedurende miljoenen jaren evolutie. De Christelijke traditie gaat uit van de vrije wil om keuzes te maken en daarvoor verantwoordelijk te zijn. Al is het maar het accepteren van Gods liefde, genade en trouw. De reden dat wij als mensen blijven nadenken over grote dilemma’s, zoals de klimaatcrisis, is uiteindelijk ook omdat we ons vrij en verantwoordelijk voelen voor wat we doen. Dit veronderstelt vrije wil in een of andere vorm en de overtuiging dat de verkozen handeling ertoe doet in de toekomst.

Woensdag 27 juli: verhalen uit het oude Egypte
Deze bijeenkomst vindt plaats in de Doopsgezinde gemeente op de Wladimirlaan 10. Inleider is Karel van Dam en het thema is ‘verhalen uit het oude Egypte’. De Egyptenaren hielden, net als andere volkeren, veel van verhalen. Gelukkig is een aantal daarvan in geschreven vorm bewaard gebleven. Hoewel er natuurlijk een veel grotere schat aan mondeling doorgegeven verhalen was.
Ons geluk is dat de Egyptenaren al vroeg de schrijfkunst uitvonden en dat bovendien het gebruikte materiaal (papyrus) in de droge woestijnbodem goed is geconserveerd. Veel van die verhalen zijn spannend en/of informatief en vaak bevatten deze ook een morele boodschap. Van Dam zal een paar van die geschiedenissen navertellen en ook wat achtergrondinformatie geven.

Woensdag 10 augustus: symbolen
Deze bijeenkomst vindt plaats in de Majellakapel van de Vrijzinnigen op de Iepenlaan 26. Een beschrijving vindt u op pagina 12.

Woensdag 24 augustus: dichteres Emily Dickinsondichteres
In de Remonstrantse kerk, Koningslaan 2b te Bussum zullen mevr. Reina Boelens en mevr. Ineke Meeuwis spreken over de Amerikaanse, 19e -eeuwse dichteres Emily Dickinson. Zij doen dit aan de hand van filmfragmenten, biografieën en natuurlijk haar prachtige gedichten. Dickinson werd geboren op 10 december 1830 in Amherst, Massachusetts. Zij had een buitengewoon talent en werd na haar dood als een genie beschouwd. Zij heeft gevochten voor erkenning, maar was zich er zeer van bewust dat men haar talent niet waardeerde. Om u alvast een voorproefje te geven, een klein gedicht vertaald door Elly de Waard.

Gelukkig is de kleine steen
die langs de weg zwerft, heel alleen,
die om geen carrière geeft
en voor zijn noden nimmer vreest-
Zijn jas van elementair bruin
deed een terloops heelal hem aan,
en onafhankelijk als de zon
verbindt hij zich of gloeit alleen-
Vervult een absoluut Decreet
In ‘en passante’ simpelheid.

De middagen beginnen om 14.30 uur en duren tot ongeveer 16.00 uur.

Ds. Willy Metzger