Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

In deze voorjaarsperiode ben ik zoals vaker een weekje in de Alpen te vinden. De collega-predikanten die achterwacht zijn in deze periode kunnen in noodgevallen via de kerkenraadsleden benaderd worden.

Bij diverse vieringen in de komende tijd

Belangrijkste en ingrijpendste viering de komende tijd is de viering van zondag 1 maart, de sluitingsdienst van onze kerk in Hilversum. Geen jubelfeest, maar passend bij de tijd van bezinning en doordenking die we in ons liturgisch jaar ingaan met deze eerste zondag van de 40dagentijd.
Voor informatie over diensten niet hier genoemd kunt u bij ons rooster te recht.

Zondag 2 februari 2020, 4de van Epifanie
Viering Minikerkendag in de grote kerk te Naarden om 10.30 uur. Zie elders in het blad voor meer informatie.
In Hilversum hoop ik zelf voor te gaan.

Zondag 9 februari 2020 zondag Septuagesima (70ste dag voor Pasen)
Met deze zondag begint als we de Lutherse benaming van de diensten volgen al weer de periode van het zogenaamde “voorvasten”. Deze periode waarin al een begin van boete, inkeer en bezinning gemaakt werd is in de katholieke traditie met het tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) komen te vervallen. Het Luthers leesrooster hield deze benaming vast. Op deze zondag hoop ik voor te gaan in onze dienst in Hilversum

Zondag 1 maart 2020, Zondag Invocabit, 1ste zondag van de 40dagentijd – sluitingsdienst van ons kerkgebouw in Hilversum
Deze dienst voor jong en oud in Bussum is een bijzondere dienst waarin we als gemeente afscheid nemen van dit kerkgebouw. We vieren in deze dienst ook het Heilig Avondmaal. Belangrijke attributen, zoals de antependia, de paaskaars met standaard, en liturgische gerei (voorwerpen) worden aan het einde van de viering naar buiten gedragen en overgebracht naar Bussum. Aldaar worden ze met een kort liturgische moment naar binnen gedragen en in Bussum mede in gebruik genomen. Aansluitend is een lunchmaaltijd in het gemeentecentrum in Bussum. Wilt u zich daarvoor opgeven bij onze ds. Willy Metzger

Zondag 22 maart 2020, zondag Laetare
Op de 4de zondag in de 40dagentijd, deze pleisterplaats van vreugde mogen verheugen met Jeruzalem. De antifoon die de naam geeft aan deze zondag zegt het ons aan. Daarom ook dat wij op deze zondag vanuit de traditie aangereikt deze vreugde met het vieren van het Heilig Avondmaal mogen onderstrepen. De kleur van deze zondag kan dan ook naast paars, roze zijn.
Aansluitend aan deze viering vindt onze gemeentevergadering van het voorjaar plaats. (zie aankondiging elders in dit blad)

Op zondag 5 april 2020, Palmzondag vieren we in Bussum een gezamenlijke dienst voor jong en oud. We vieren het feest van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Kinderen van de basisschoolleeftijd en jongere kinderen zijn extra welkom om mee te doen met het versieren van de Palmpasenstok.

  

Gesprekskring
De volgende bijeenkomst van de gesprekskring is op dinsdag 25 februari 2020 om 15.00 uur in Hilversum bij Jenny van Rossum. Meer informatie via ds. Willy Metzger.

 

Verdiepingskring
De volgende bijeenkomst is op woensdag 18 maart 2020 bij Willy Metzger op de Voormeulenweg 87. Voor meer informatie is ds. Willy Metzger beschikbaar.

Ds. Willy Metzger