Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Bij de vieringen in de komende tijd
Het zal wennen zijn om in deze dagen thuis te zijn en eventuele vieringen vanuit daar mee te maken. Alle vieringen in onze gemeente vinden in ieder geval tot Pasen geen doorgang. Op Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paasnacht is er geen dienst.

Over de dienst van Paasochtend beraadt de kerkenraad zich nog over een passende vorm, die uitgezonden kan worden via de audioserver.

Hoe en of de diensten na Pasen doorgang vinden is onzeker. We hebben het rooster wel opgenomen. De kerkenraad houdt u zoveel en zo snel mogelijk op de hoogte via de mail of telefonisch.

Studiereis naar en uitwisseling met Zuid-Afrika
Eind april zou ik op studiereis en tegenbezoek gaan bij ds. Malcolm James. Zoals het er nu naar uitziet wordt deze reis uitgesteld naar hopelijk volgend jaar.

Gesprekskring en Verdiepingskring
Informatie over mogelijke bijeenkomsten van de Gesprekskring en de Verdiepingskring in de komende tijd kunt u bij ds. Willy Metzger verkrijgen.
Ds. Willy Metzger

Uit de brief van ds. Andreas Wöhle
Hierbij enkele gedeeltes uit een brief die we eind maart ontvingen van ds. Andreas Wöhle, president van de Evangelisch-Lutherse Synode.

“Als Christenen zijn we in deze dagen op weg naar het Paasfeest waarin de perspectieven van hoop hun diepste en meest geheimzinnige uitdrukking vindt: Leven voorbij de Dood! Leven dat zich uitstrekt naar de ander, aanraakbaar wordt en mensen met elkaar verbindt.
Hoe we het Paasfeest dit jaar ook mogen vieren: Moge het tot een begin worden van een nieuwe wijze van leven, voor een ieder van ons persoonlijk, en liefst voor heel ons samen leven.
Goede, gevulde dagen wens ik u, met stiltemomenten die kans bieden om naar binnen te luisteren.
Gezegende tijd wens ik u, … in tijden van versobering”.