Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Bij diverse vieringen in de komende tijd:

Zondag 6 na Trinitatis, 9 juli, zomerdienst in Bussum om 10.30 uur bij de Remonstranten, in Hilversum om 10.30 uur in de Lutherse kerk
Deze kwartetdienst vieren we in Bussum in het kerkgebouw van de Remonstranten, Koningslaan 2b.
In Hilversum is de zomerdienst in de Lutherse kerk en is ds. Tom Rijken voorganger.

Zondag 8 na Trinitatis, 22 juli 2018 zomerdienst in de Kapel in Hilversum, waarin ik hoop voor te gaan. In deze viering volgen we het oecumenische leesrooster met Jeremia 23: 1 tm 6 en Marcus 6: 30 tm 44 (het verhaal van de spijziging van de 5000). Het thema is: “ontvang en deel het brood en de woorden ten leven”.
In Bussum vieren we op deze zondag de zomerdienst in de Doopsgezinde Vermaning, op de Wladimirlaan.

Zondag 14 na Trinitatis, 2 september 2018 gezamenlijke dienst in Hilversum
De eerste dienst na de zomerperiode, die weer om 10.00 uur begint is deze gezamenlijke dienst in Hilversum. De lezingen voor deze zondag zijn volgens het oec. Leesrooster: Zacharia 8: 4-8 en 20-23 en Marcus 8: 22-26 over de genezing van een blinde.

Startzondag en gezamenlijke dienst voor jong en oud is op zondag 9 september in Bussum. Graag uiterlijk vrijdag of zaterdag voor deze zondag dus op 7 of 8 september de vakantie opdracht inleveren bij mij en wel het liefst per mail. De vakantieopdracht luidt: “Maak een foto of schilderij van iets waaraan je je in je vakantie hebt geërgerd of waar je ontzettend op moest mopperen!”
In deze dienst zal mevrouw Loes van Driel-Blaak herbevestigd worden als diaken van onze gemeente. 

Gesprekskring
De volgende bijeenkomst van de gesprekskring is op dinsdag 11 september 2018. We hopen die dag op bezoek te gaan bij Ina en Pieter van Rij in Tilburg. Meer informatie is via ds. Willy Metzger beschikbaar.
Verdiepingskring
De volgende bijeenkomst in is gepland voor dinsdag 11 september 2018 om 20.00 uur bij Lenny van der Heijden. Voor meer informatie is ds. Willy Metzger beschikbaar.
Ds. Willy Metzger

 

Vanuit de kerkenraad:

Ook in de kerkenraad en niet alleen in de dienst van 24 juni hebben we afscheid genomen van onze stagiaire kerkelijk werker Karin Timmerman. Dit gebeurde met een levendige discussie aan de hand van een ethisch dilemma toegesneden op onze gemeente dat zij in haar werkstuk ter afsluiting van haar minor kerkelijk werker had beschreven.
Verder kwamen diverse bouwzaken aan de orde en werden enkele besluiten voor de voortgang van de verbouwing van ons gemeentecentrum in Bussum door de bouwcommissie aan de kerkenraad voorgelegd. Ook over de aanpak van de rennovatie werkzaamheden in ons kerkgebouw in Hilversum werd gesproken. Belangrijk punt is ook dat wij als gemeente zo veel mogelijk voldoen aan de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds mei 2018 van kracht is.
Onze Privacyverklaring is op onze website te vinden onder:  

Ds. Willy Metzger