Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

op de woensdagen 10 juli, 24 juli en 7 augustus van 14.30 tot ca. 16.00 uur

10 juli 2019 in de Majellakapel, Iepenlaan 26, Bussum
TOEGEPASTE KUNST IN WEST-EUROPA
Jan van Cadsand

verzorgt een voordracht over vernieuwingen in kunst en architectuur aan het eind van de 19e eeuw.
Wat begon als een reactie van hervormer Morris tegen de eenzijdigheid en slechte kwaliteit van meubelen en gebruiksvoorwerpen na de industriële revolutie in Engeland bracht daarna tot circa 1930 in met name West-Europa een geheel nieuwe kunst stroming. De benaming en vormgeving hangt af van het land waar en de periode waarin de nieuwe kunst wordt vervaardigd.Na de inleiding worden met projectie beelden getoond van de nieuwe stroming waaronder Amsterdamse School, kerkinterieurs in den lande, expositie in het Stedelijk Museum in Amsterdam, film van het Gemeente Museum in Den Haag en andere. 

24 juli 2019 in de Doopsgezinde Kerk, Wladimirlaan 10, Bussum
“Ik denk dus ik ben”; over de feilbaarheid van ons denken
Karel van Dam

Het feit dat een mens kan denken is een prachtige eigenschap. Wij gaan er meestal van uit dat een mens dat vermogen goed gebruikt. Daniel Kahneman heeft echter laten zien dat wij van nature ‘lui’ zijn en ons rationele verstand (vaak) te weinig gebruiken. Er zijn tal van voorbeelden waarbij we een vraag fout beantwoorden, terwijl we bij nader inzien het antwoord wel degelijk (hadden kunnen) weten. Vaak is zo’n gebrek aan (door)denken onschuldig, maar er zijn ook situaties waarin we er verstandig aan zouden doen even tot tien te tellen voor we reageren. In dit verhaal zullen vermakelijke, onschuldige voorbeelden worden gegeven, maar ook voorbeelden dat we onszelf en anderen schade berokkenen door te overhaast te reageren.

7 augustus 2019 Tuinzaal Remonstrantse Kerk, Koningslaan 2a, Bussum
Oorlog op Texel
Peter Korver

Hij neemt ons mee naar de geschiedenis van de kop van Noord-Holland gedurende de laatste wereldoorlog. We weten dat Rotterdam is gebombardeerd en misschien ook dat Nijmegen zo’n lot trof. Maar weten we ook dat Den Helder de meest gebombardeerde Nederlandse stad was? En dat vanwege de marinehaven. In mei 1940 door de Duitsers en de jaren erna door de Engelsen. Wat betekende dat voor de bevolking? Op het nabij gelegen Texel leek de oorlog ver weg, bijna vijf jaar lang. Maar toen kwamen de Georgiërs, die min of meer gedwongen in dienst van de Duitse Wehrmacht waren getreden, in opstand. Het eiland werd ineens middelpunt van een wrede strijd met grote gevolgen voor de bevolking. Op 5 mei 1945 vierde de rest van Nederland de bevrijding. Op Texel duurde de oorlog tot 22 mei. Het was ‘Europa’s laatste slagveld’. De familie van de spreker was persoonlijk betrokken bij deze gebeurtenissen.