Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Het was een intensieve en ook zeer verfrissende periode van 2 weken, die wij als gezin, als gemeente, en als predikanten onder elkaar (de periode in het klooster Huissen) mee mochten maken.
Het was mooi dat we onze gast zo veel aspecten van ons gemeenteleven naast de vieringen konden mee laten maken.

Ds. Malcolm 1

Zeer bijzonder was al het begin. Na de dienst van zondag 28 april kreeg ds. Malcolm James een prachtige en doeltreffende introductie in de geschiedenis van de Lutheranen in Nederland tot heden door Prof. dr. Sabine Hiebsch. De presentatie was voor alle aanwezigen zeer boeiend. Tot slot kreeg ds. James deze zondag een exemplaar van het laatste boek van prof. dr. Hiebsch overhandigd: Luther voor Leken
Ds. Malcolm 3aDoor de week kon ds. James deel nemen aan de Gesprekskring en de Verdiepingskring, alsmede een nieuwe activiteit in onze gemeente: samen naar een film kijken met een aansluitende eenvoudige maar voedzame soepmaaltijd met een kroket en waar we samen naar de indrukwekkende documentaire van Adriaan van Dis keken, “Weerzien met Zuid-Afrika”.
Daarnaast stond een bredere kennismaking met de Lutheranen en de Lutherse traditie in Nederland op het programma, door een bezoek aan het Augustanahof in Amsterdam en de vraag hoe kun je in onze samenleving een kerkgebouw met een zinvolle bestemming in een stad als Amsterdam behouden, door een gesprek met ds. André van der Stoel en het delen van de visie en presentie van de Lutherse diaconie in Amsterdam, alsmede een kennismaking en ontmoeting met de president van de Lutherse synode, ds. Andreas Wöhle, waar het in de gesprekken onder andere ging hoe twee kerkelijke tradities, gereformeerd en luthers tot een kerk konden komen. Veel stof tot nadenken ook voor de situatie in Zuid-Afrika, Ds. Malcolm 2awaar na de afschaffing van de apartheid, de verschillende gereformeerde kerken proberen samen te gaan.
Ook een ontmoeting met de protestantse partners ter plaatse lukte middels een deelname aan een van de meditatieve vieringen van Songs of Silence in de Wilhelminakerk. Na de dienst van zondag 5 mei nam de gemeente afscheid van ds. Malcolm James en vertrokken we samen naar het klooster Huissen voor 3 intensive studiedagen met de hele groep predikanten die aan de uitwisseling deelnam.
Ds. Willy Metzger