Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Thema: Spiritualiteit in de Lutherse traditie

We gaan voor de cursus ‘Leren van Luther’ in de reprise! Hetzelfde programma zoals vorig jaar gepland, kan hopelijk dit jaar doorgaan. De data hiervan zijn de volgende donderdagavonden: 7 en 21 oktober, 4 en 18 november en 2 december 2021 in het gemeentecentrum.

Maarten Luther leefde vijftien jaar als monnik (1505-1520) en is de kloosterlijke praktijken van gebed, schriftmeditatie, verinnerlijking en zelfreflectie na zijn reformatorische wending blijven beoefenen. Spiritualiteit raakt aan de dieptedimensie van een menselijk leven. Het kan op heel verschillende wijzen worden gezocht en vormgegeven. Niet alleen via de weg van het gebed, de weg van verstilling en contemplatie, maar ook in de weg van de liturgie en zelfs in de manier waarop we omgaan met lijden en verdriet. In deze cursus die vijf bijeenkomsten omvat, luisteren we niet alleen naar Luther, maar ook naar andere inspiratiebronnen.

Vanwege beperkingen door corona kan het maximumaantal deelnemers beperkt zijn. U kunt zich opgeven via mij (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De cursuskosten worden net zoals vorig jaar door de gemeente gedragen. Een vrijwillige gift van €15 is welkom op het rekeningnummer van onze gemeente.

markus matthiasBijeenkomst 1: Spiritualiteit van het bidden
Docent: prof. dr. Markus Matthias
Voor Luther was bidden niet vanzelfsprekend. Bidden mag dan door Teresa van Lisieux (in haar Histoire d'une âme) zo mooi beschreven zijn als ‘het opwaarts bewegen van het hart’, maar hoe doe je dat precies? Wat voor gebedsvormen bestaan er en welk rol speelt het persoonlijk gebed in het proces van innerlijke groei? Op welke manier kan bidden je toenemend vertrouwd maken met God of het goddelijke? Hoe kunnen we de nabijheid van God ervaren ook al kunnen wij onmogelijk opklimmen naar Gods ideale wereld? Luther heeft hier spannende dingen over geschreven die we gaan lezen.

 

Bijeenkomst 2: Spiritualiteit van het vieren
Docent: ds. Willy Metzger
Liturgie is het geheel van gebeden, lezingen, ceremonieën en handelingen waarmee we bepaald worden bij de nieuwe werkelijkheid van God enfoto willy diens heerschappij. In liturgie wordt niet alleen onze verbeelding geprikkeld maar nemen we ook fysiek deel in het zingen, in gezamenlijk gesproken gebeden, in staan en zitten, en in het zich heel bewust 'in een ruimte' bevinden. De schoonheid van die ruimte, de vertrouwde en soms vreemde klanken en beelden kunnen ons boven onszelf uittillen. Kerkmuziek en kerkliederen kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen.

 

Louise vosBijeenkomst 3: Spiritualiteit van het leven uit genade
Docent: ds. Louisa Vos
Voor Luther is leven uit Gods genade een voortdurende spirituele oefening waarbij we leren hoezeer we Gods vergeving nodig hebben. In de boetepsalm 51 bidt David dat God zijn ogen moge afwenden van onze zonden. 'Zonde' is een leven dat op zichzelf is gericht: je meent dat je je leven geheel zelf in handen hebt, je bent volledig autonoom. Daarmee ontken je hoezeer alles wat wezenlijk is in je leven je geschonken wordt en hoezeer je afhankelijk bent van anderen en de Ander.
Wij zijn gemaakt om lief te hebben en geliefd te worden. Naar God en andere mensen toe leven is wat de Schepper heeft bedoeld en dan merk je hoezeer je die genade nodig hebt en waarom we dagelijks om vergeving kunnen vragen.

 

Bijeenkomst 4: Spiritualiteit bij de ervaring van het lijdentheo kerkblad
Docent: dr. Theo van Willigenburg
Lijden kan het gevolg zijn van liefde (je lijdt het meest aan het verlies van wat je lief is), maar veel lijden komt ook voort uit natuurrampen en uit menselijk kwaad. Vooral dat laatste heeft Bonhoeffer moeten ervaren. Daarbij werd het hem duidelijk dat een spirituele weg van omgang met je eigen lijden ons dichter bij de kern van ons bestaan en bij God kan brengen. De Bijbel kent niet voor niets talrijke weeklacht-psalmen waarin God wordt bevraagd en waarin de bidder een innerlijke verandering doormaakt juist omdat hij huilend Gods presentie zoekt.

 

suzanne FreitagBijeenkomst 5: Spiritualiteit van de Schrift
Docent: ds. Susanne Freytag
In de protestantse traditie is de eerbiedige omgang met de Bijbel een belangrijke bron van spiritualiteit. Lutheranen in Duitsland kennen een Tageswort (bijbelvers voor de dag) en een Monatsspruch. En niemand zal ooit het vers vergeten dat hij of zij bij de doop heeft meegekregen. Tijdens deze bijeenkomst verkennen we verschillende vormen van bijbellezing: van de Lectio Continua (waardoor je de vertrouwd raakt met de wonderlijke wereld van de Bijbel) tot aan Lectio Divina ('herkauwend' lezen) en bibliodrama (je identificeren met een bepaald personage). Wie 'in de Bijbel' leeft zal, zoals Luther het heeft gezegd, "verzadigd en dronken worden" van de vele Paasdaden van God en de belofte van het heil in Christus.

 

De cursus online volgen
Voor wie op een van de avonden onverhoeds niet kan, of de bijeenkomsten liever online wil bijwonen, wordt de cursus ook online aangeboden.
U kunt u zich inschrijven voor deze online bijeenkomsten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De data hiervan zijn op de volgende woendagavonden in 2021 op 17 november en 8 december. En in 2022 op 12 januari, 2 februari en 9 februari.