Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Op zaterdag 10 november 2018 van 10.30 uur tot ongeveer 12.00 uur kwam de groep bijeen in het gemeentecentrum te Bussum.
Ds. Willy Metzger startte de bijeenkomst met een presentatie over het thema “Toekomst zien in de kerk”.
De basis van dit thema vormde het boek met bovengenoemde titel en het geeft de briefwisseling weer van twee katholieke theologen n.l. :
1.
Leo Fijen, journalist en hoofd levensbeschouwing bij KRO-NCRV , een zeer rechtlijnige katholiek, en mede-initiator van “The Passion”.
2.
Anselm Grün, Duitse monnik en bekend door diverse boeken en lezingen.
De rode draad: Benieuwd zijn van welke punten wij iets kunnen leren.
Volgens Willy Metzger wordt het theologische hart van het boek gevormd door de woorden uit 1 Petrus 3: 15 n.l. :
“Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid u te verantwoorden. Wanneer u dit doet, doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect“ (NBV) Zijn we niet kerk /gemeente met een concrete boodschap voor de samenleving?
Voorbeelden hiervoor zijn de zeven werken van barmhartigheid. Wees in de lijn van de zeven werken van barmhartigheid je ervan bewust dat je oog blijft houden voor de zwakken in de samenleving.
Een belangrijke voorwaarde hierbij is, dat we mensen alleen kunnen uitnodigen voor de kerk als we zelf warm lopen voor het geloof; maar daar is ook durf en moed voor nodig.
Daartoe worden er 3 punten aan gereikt, de zgn. 3 “G’s”:
                        Gastvrijheid
                        Getuigenis, dus weten wat het geloof, voor jezelf inhoudt.                                                                                                                                                                                                                      Vertrouwen in de "Geest", het staat en valt niet met of door jou.
De boodschap voor de bezoekgroep en Solatium en voor onze gemeente zit vooral in de laatste zinnen van het boek:
Woorden vinden voor het geloof is misschien de moeilijkste opdracht voor de vrijwilligers, die het pastoraat meedragen; vergeet dus niet de stilte, de aanwezigheid en de kracht van een gebaar of een ritueel.
De inhoudelijke betekenis van de kerk of gemeente verdwijnt niet als ze kleiner wordt.
Na deze inspirerende voordracht werden ervaringen gedeeld en werden de lijsten van de te bezoeken mensen tegen het licht gehouden met het doel de lijsten up to date te maken.
Dit alles gebeurde onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers en natuurlijk ontving iedereen een kleine attentie; hiermee willen wij als Diaconie onze dank tot uitdrukking brengen.

U zorgt voor het omkijken naar elkaar en daarmee zorgt u ervoor dat wij op de hoogte blijven van het wel en wee van onze gemeente.

Ingeborg Volkerts-Gretna

Gebed

Eeuwige,

ga met mij mee
op de kruispunten in mijn leven

zegen mij
als een nieuwe toekomst zich ontvouwt

schenk mij
tochtgenoten op mijn weg

spoor mij aan
mijn medemens te helpen

geef mij kracht
om te leven

en

laat mij
zijn
wie ik ben

Annemarie Hagoort
predikante in Hilvarenbeek