Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

 

Kort verslag van onze gemeentevergadering op 12 november 2023 na de dienst


De volgende punten kwamen aan de orde:
• De begrotingen van de gemeente en de diaconie werden besproken en toegelicht. Het grote tekort van de gemeente is een punt van grote aandacht.
• Een nieuw eventueel project van gemeente en diaconie in samenwerking met de Verenigde Protestantse Gemeente Worcester-Zuid Afrika waar ds. Willy Metzger in april op bezoek mocht gaan, werd aangekondigd. Een project waar wij een bijdrage kunnen leveren aan de bouw van een kerk-en-buurtcentrum waardoor de gemeente daar beter haar gestalte kan geven aan haar diaconale zorgtaken, door bijvoorbeeld soepmaaltijden voor diegenen die het nodig hebben te verstrekken.
• Daarnaast werd het voorstel van kerkenraad en redactie van het kerkblad besproken om in 2024 het aantal edities van ons kerkblad De Lutheraan terug te brengen van 6 naar 4 edities, een kwartaalblad dus.
De overwegingen bij dit voorstel zijn: minder redactie- en schrijfwerkzaamheden en kostenbesparing. De tussentijdse informatie zal verstrekt worden in de gemeentemail.
• De geplande gemeente-activiteiten kregen nog aandacht.
• Tijdens de rondvraag kwamen vooral twee punten aan de orde. Hoe beginnen wij een dienst en waar houden we de informatieve uitwisseling met andere gemeenteleden. De kerkenraad zal naar aanleiding van de gemeentevergadering en de inbreng die we ook daarna hoorden een voorstel te berde brengen. Een ander punt was het AED-apparaat aan een van de buitenmuren van de kerk dat voor kerk en buurt beschikbaar is. Voorstel is om kennis hierover te delen met gemeenteleden en buurtgenoten middels een cursus die mw. Elsa Aarsen-Schiering in 2024 wil geven.