Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Herdenking Lutherjaar vierplek Hilversum, Bergweg 6:

Welke muziek hebben we te danken aan Luther?

Poster Lutherviering

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi is voornemens om op zaterdagmiddag 28 oktober aanstaande voor de tweede keer aandacht te geven aan het Lutherjaar, de herdenking van 500 jaar reformatie. De eerste keer was dat in mei van dit jaar in Bussum met als thema: Wat kunnen we van Luther leren en op 28 oktober willen we in Hilversum focussen op de liederen van Luther en de door Luther en de reformatie geïnspireerde muziek.

Het concert is in samenwerking met Piet Philipse samengesteld. Koor en orkest zijn het Vocaal ensemble Voices en het Wilhelminaconsort, met een aantal leden van het Radio Filharmonisch orkest. De organist is Bram Brandemann.

Zij zullen onder andere het motet “Jesu meine freude” van Johann Sebastian Bach uitvoeren. Dit motet past in de liturgische tijd en het is door Bach ooit geschreven als muziek voor een uitvaart. Dan volgen enkele orgelsoli op het Weidmann orgel.

Psalm 115 zal worden uitgevoerd “Nicht unserm namen Herr” van Mendelssohn. Deze psalm past ook, net als Bach’s motet, in deze liturgische tijd.
En tot slot het Lutherlied: “Verleih uns frieden” van Mendelsohnn voor koor en orkest.

Het gehele concert zal een klein uur duren. Inloop vanaf 14:00 uur met koffie en thee.

De aanvang van het concert is 14:30 uur.

Na afloop is er een afsluitende, feestelijke receptie, voorzien van speciaal gebrouwen Luther bier. Hiervoor is iedereen van harte uitgenodigd.

Aan de bijeenkomst en het concert zijn voor de bezoekers geen kosten verbonden.

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdagmiddag 28 oktober in de Lutherse kerk aan de Bergweg 6.

Kerk Hilversum

U bent van harte uitgenodigd namens de Kerkenraad,

Johan Vroegindeweij
Kerkenraad ELG Het Gooi

  

Stellig over de stellingen?

(een terugblik op de ‘collegetour’ van 13 mei)
“Heb je daarmee niet een ‘scoop’?”
Dat riep Colet van der Ven toen ik opmerkte dat het bij de ‘stellingen van Luther tegen de aflaat’ helemaal niet om 95 stellingen gaat.
“Het zijn er maar 90, of misschien 91, afhankelijk hoe je er naar kijkt.”

Was het wel een scoop in het korte podiumgesprek met haar tijdens de feestelijke herdenking in de Lutherse Kerk in Bussum op 13 mei jl. ?
Mijn reactie op de vraag van Colet van der Ven was ‘Ja èn Nee’.
‘Ja’, omdat het toch wel héél vreemd is dat we elkaar 500 jaar napraten over die ‘95’, terwijl het er iets minder zijn; wèl verdeeld over 95 regels.
En ook ‘néén’, want het ligt toch voor de hand dat de ontdekking die ik deed bij het lezen en doordenken van Maarten Luthers stellingen, ook door iemand anders al eerder opgemerkt had zullen zijn?

Na afloop van de sessie in de College Tour-aanpak werd ik er links en rechts door nieuwsgierigen op aangesproken; daarom een kleine uitleg.

Met de Nederlandse vertaling van prof. J. Boendermaker begon ik; daarnaast had ik een oude èn een moderne Duitse ‘hertaling’ en af en toe ook het oorspronkelijke Latijn. Die stellingen waren voor mij vooral een reeks prikkelende opmerkingen. Soms ook als nogal wat variaties op een thema.
Ik schoot maar eens door naar het eind, om te zien hoe het daar verwoord was en zag ineens dat de 95ste stelling eigenlijk een doorlopende tekst was op de 94ste stelling en zo samen één geheel vormt. Want in die éénnalaatste wordt geen stelling verwoord; géén op zichzelf staande nieuwe positie ingenomen. Dat werd de uitdaging om alle ‘stellingen’ ook op een meer taalkundige manier eens nader te bekijken.
Zo komt na de 43ste stelling een soort vervolg, dat meer een toelichting is dan een ècht zelfstandige stelling. En dat geldt ook voor stelling 60 en 61. Ook stelling 65 en 66 zijn zo verweven, maar daar is de laatste weer wèl een echte stelling. Zo zijn er nog enkele die ter discussie kunnen staan.

En dan de aflaat? Ja, dat is wel het centrale thema, maar niet altijd heel direct. Nauw verweven met de aflaathandel, de geldmachine voor de bouw van de Sint Pieter, is het kerkelijk spel rond boete en biecht, rond geloof en genade. En zo komt ook de macht van de kerk naar voren en met name die van de Paus. Die aspecten zijn met grote kennis en inzicht door Maarten Luther vernuftig met elkaar vervlochten..
Alexander Overdiep 

Nieuwe publicaties over Luther in 2017

Mevrouw Sabine Hiebsch maakte ons attent op een aantal nieuwe boeken over Luther die in 2017 verschijnen. Hieronder een viertal waaraan zij zelf meewerkte.

‘Luther: De Glossy’, uitgeverij De Vuurbaak
‘Luther, zijn leven zijn werk’, derde geactualiseerde druk (samen met Martin van Wijngaarden)
‘Luther voor leken’, Sabine Hiebsch, uitgeverij De Vuurbaak. Verschijnt in mei 2017. ISBN 9789055605286, € 12,50
‘De Reformatie’, Walburg Pers, verschijnt eveneens in mei 2017. Sabine neemt twee hoofdstukken voor haar rekening.