Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Erica (Hendrika Adriana) Fuchs –Pon

Op 11 oktober 2019 overleed heel plotseling ons gemeentelid Erica Fuchs – Pon echtgenote van ons kerkenraadslid Fré Fuchs op de leeftijd van 72 jaar.
Erica, zoals ik haar mocht noemen, heb ik ervaren als een mens die nadacht over geloofsvragen, waar ze ook soms mee in de knoop zat en waar ik ook het antwoord schuldig op moest blijven. En glimp van een scherpe geest kreeg je dan soms te zien.
Van musea en kunst hield ze. Graag ging ze nu ook mee met ons laatste uitje van de diaconie naar het Singermuseum. Een prachtig verhaal, zoals haar dochter Annette mij vertelde, dat Erica en zij ooit bij een eerder museumbezoek op hun eigen en aandachtige manier samen bijna tijdloos konden kijken naar schilderijen waar anderen al lang klaar mee waren en verder liepen. Een vrolijke en energieke kant van Erica, die je als buitenstaander niet zomaar te zien kreeg.
Immers veel werd haar dagelijks leven ook bepaald door haar lichamelijke handicap van haar scheefgegroeide lichaam. Dat heeft haar in haar leven veel parten gespeeld en zeker toen de jaren begonnen te tellen. Maar ook in haar relatie met haar moeder speelde haar handicap mee, die hier niet makkelijk door heen kon kijken en bijvoorbeeld niet makkelijk kon erkennen hoe slim Erica was en wat ze allemaal in haar mars had.
Erica hield van reizen. Graag ging ze met Fré naar b.v. Zwitserland om te wandelen zo lang als het lichamelijk kon. Maar ook de bijzondere reis naar Israël samen met broer Willem en zijn levenspartner Leo was dierbaar voor haar. Een reis, voor haar verbonden met het bijzondere gebeuren om te zijn op plaatsen die je kent vanuit geloofsverhalen en die ineens deel uitmaken van je eigen leven. Een reis waar ze graag aan terugdacht.
Niet alleen met reizen was ze op pad. Ze heeft ook een hele geloofsweg afgelegd. Gelukkigerwijs kreeg ze, zo werd mij verteld, catechisatie voor haar belijdenis van Joop Boendermaker. Komend uit een zeer behoudend gezin, verbonden aan de Gereformeerde kerk vrijgemaakt, hielp dit onderwijs en pastorale contact haar om haar eigen weg te gaan, samen met Fré in de Lutherse traditie. Met name in de tijd dat Fré en zij verbonden waren aan de Lutherse gemeente Zaandam verzette Erica veel kerkenwerk, zo was zij b.v. als leidster betrokken bij de kinderkerk aldaar en veel andere zaken. Een intensieve periode, die na de verhuizing terug naar het Gooi in rustiger vaarwater kwam.
Haar plotselinge dood is een groot verlies, ook voor ons als gemeente. We zullen haar missen. Moge de nagedachtenis aan Riek | Erica ons tot zegen zijn.

Ds. Willy Metzger

Dank

Langs deze weg willen Annette en ik u hartelijk danken voor uw belangstelling bij het plotseling overlijden van Erica. Uw grote aanwezigheid bij de dankdienst en de begrafenis heeft ons zeer goed gedaan. Ook de vele reacties in de vorm van persoonlijke benadering, brieven en bloemen zijn ons een grote steun bij dit verlies.
Nogmaals hartelijk dank.
Fré Fuchs