Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Op dinsdag 31 mei 2022 overleed toch nog plotseling ons gemeentelid Joan Frans Hulsteede op de leeftijd van 77 jaar, de lieve levenspartner, maatje en echtgenoot van Hennie. De afscheidsplechtigheid vond plaats op 8 juni in Crematorium Laren.

JoanJoan was belijdend lid van onze gemeente en op zijn manier, en zoals ik hem leerde kennen, altijd betrokken. Met name via het kerkblad en ook via Hennie bleek hij telkens goed op de hoogte van alles wat er speelde in de gemeente. Ondanks zijn problematische gezondheid, zijn daarmee verbonden slecht horen en alle ontstekingen die hem parten speelden in de jaren dat ik hem leerde kennen.

Betrokken gemeentelid
Hij had zelfs - toen bekend werd dat het gemeentecentrum verbouwd zou worden enkele jaren geleden - de plannen gevonden van de eerste verbouwing van de voormalige kosterswoning van de Lutherse gemeente in Bussum. Hij vond deze tussen de papieren die hij zo graag bewaarde, zeker als deze betrekking hadden op zijn vak, de bouwkunde.

Hij was ook meerdere jaren, lang voor mijn tijd, lid van de kerkenraad geweest. Maar met name de spanningen die toen in de kerkenraad speelden, zorgden ervoor dat het geen omgeving was waarin hij graag en met plezier zijn taak kon vervullen. Een verlenging van zijn ambtsperiode voor meer dan één ambtstermijn was daarom niet voor hem weggelegd.

Liefde voor tuinen
Naast een op zijn manier betrokken gemeentelid was hij altijd in voor een praatje. En met name over zijn tuin, en alles wat hij daarin kon doen in Almere. Ik luisterde altijd vol bewondering naar al zijn ideeën en plannen. En daar had hij er veel van.

Bij zijn woning hoorde als vanzelfsprekend een mooie grote tuin. Maar toch keek hij nog steeds regelmatig naar bungalows met een nog grotere tuin. Uiteindelijk zijn Joan en Hennie weer teruggegaan naar hun voormalige woning in Huizen. Zijn gezondheid speelde een rol bij deze beslissing.

Goede band
Een van de ingrijpendste en moeilijkste dingen in zijn leven, en ook voor zijn twee oudste zussen, was het verlies van hun moeder op zeer jonge leeftijd. Joan als oudste was toen 16 jaar. Met zijn stiefmoeder en zijn veel jongere zus die uit dit huwelijk geboren werd had hij net als met zijn andere zussen een goede band. Een ander ingrijpend punt was de lichamelijke gesteldheid van Joan. Deze speelde hem zijn hele leven parten. Het duurde lang voordat aan het licht kwam dat hij een afweersysteemziekte had en hij daardoor onder andere zoveel ontstekingen te verduren kreeg. Maar nooit klaagde hij over zijn gezondheid.

Vakantie en sport
Zo lang het kon waren vakanties belangrijk voor hem, liefst twee keer per jaar. Heel wat Europese landen hebben Hennie en hij samen gezien. Maar toen het voor hem niet meer kon, was dat ook in orde. Hij heeft in zijn leven graag gesport, wel met mate. Maar surfen, schaatsen, tennissen, zeilen, skiën, dat kon hij allemaal.

Door de invloed van zijn dementie kon hij helaas de laatste tijd niet meer thuisblijven. Gelukkig kwam er in de Oude Pastorie in Huizen een plek voor hem vrij, nadat hij eerst in Hilversum een onderkomen vond. De Oude Pastorie kon uiteindelijk toch voor hem nog een vertrouwde plek worden.

Johannes 14
Met de woorden uit Johannes 14 over de troost bij ongerustheid en de woningen die God voor ons bereidt, mochten we afscheid nemen van Joan. Joan Frans Hulsteede mag nu in alle rust en zonder vrees en zonder zorgen in het huis van de Vader zijn. Daar waar Jezus voor hem een plaats heeft bereid en waar voor hem een woning is die aan al zijn bouwkundige wensen voldoet en een tuin die is ingericht naar zijn hart. Moge zijn nagedachtenis ons tot zegen zijn.

Ds. Willy Metzger