Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Toespraak bij de overdracht van de kerk in Hilversum

Wat een bijzonder moment! We zijn heel tevreden en dankbaar met het traject tot nu toe. Met name Bart Muller van Reliplan hartelijk dank voor je grote inzet en vastberadenheid en Bert van Driel dank voor jouw niet aflatende energie en betrokkenheid in het hele proces. Fijn om met jullie samen te werken.

Welkom notaris, nieuwe eigenaren en Willy, onze predikant en leden van de kerkenraad. Mijn naam is Johan Vroegindeweij en ik ben ouderling en kerkrentmeester van de ELG Het Gooi.

Kerken en kathedralen
Nu het heugelijke feit van de overdracht. Het liefst bouw je natuurlijk kerken en kathedralen. Dat deden onze voorouders. En hoe! Zo ook de vader van de ons recent ontvallen dominee professor dr. Joop Boendermaker. Een echte Lutherkenner en een mooi mens. Zijn vader bouwde deze kerk en Joop was er tot aan zijn overlijden gemeentelid.

Eén van uitspraken van Joop Boendermaker over het einde van de Samen op Weg kerken en het begin van de PKN was: “Lutheranen in Nederland zijn nu verbonden met de hoofdstroom van het protestantisme in Nederland, via de Protestantse Kerk de PKN. Daarom hebben we toekomst.”

Hij was ook blij met de samenwerking met de Lutherse gemeente Naarden-Bussum. Het delen van de voorganger en vervolgens de intensieve samenwerking leidden tot een fusie en nu tot één vierplek. Voldoende voor de enthousiaste en trouwe Lutheranen in de Gooi en Vechtstreek.

Toekomst voor onze gemeente
Mede door de samenvoeging is er ook toekomst voor onze gemeente in deze regio. En door de verkoop van deze kerk is onze gemeente onafhankelijk, fier en zelfvoorzienend geworden.

Luther stelde, aldus prof. dr. Hiebsch, dat mensen heilig zijn naar de mate waarin ze met Christus verbonden zijn. „Centraal is het werk van God dat in de heiligen zichtbaar wordt.”

Heiligen kunnen anderen de weg naar God wijzen. Ze zijn geen bemiddelaars bij God, maar ze zijn gelovigen die op God vertrouwen. Ze zijn geen volmaakte mensen. Het gaat niet om hun werken, maar om hun geloof. Ze zijn geloofsvoorbeelden voor anderen.

Overdracht kerk

                                                                                   Officiële overdracht van de kerk in Hilversum

In die betekenis geven we dit huis nu over aan nieuwe heiligen. Die van dit huis het Huis van Betekenis willen maken. Mensen in staat willen stellen iets van hun leven te maken. Of om te leven met de gaven en de beperkingen die er zijn. Iets wat wij hier al jaren deden en waar we jullie nu alle goeds bij wensen.
Nu is het moment daar om dit kerkgebouw los te laten en het glas te heffen: Daan en Vera, proost, veel succes en tot ziens.

Johan Vroegindeweij