Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Kunst

                                                                                               Oogsttijd

Zusters Augustinessen ontwierpen de afgebeelde tegel toen zij in Maarssen huisden (1946-1960). Bekender werd hun klooster Gods Werkhof in Werkhoven, dat ook na vertrek van de zeer oud geworden zusters tot de huidige dag bleef bestaan als een oecumenische werkgemeenschap. Hun leidraad was het woord van Augustinus (ook voor de Augustijner Luther een leraar): “Eert in elk-ander God”.
In het najaar staan wij dankbaar stil bij alles wat wij ontvingen van God en mensen. We bezinnen ons op wat werk en leven ons bracht.
Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden ‘t werk van uw genade opgaan, sterk en vrij

Ds. Kees van der Horst

Cloisonne tegel fabricaat Westraven uit eigen collectie