Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

 

 

Afbeelding8 

Sterker dan het kwaad

Sint-Jorisdag (23 april) is in de tijd na Pasen. De overwinning van het leven op de dood wordt in alle toonaarden gevierd. ‘Hij (=Christus) heeft gelijk een grote held de boze reddeloos geveld.’ (lied 622:2) Joris die de draak doodt past daar goed bij. Zijn verhaal is legendarisch en velen zijn naar hem vernoemd. Of Joris heeft geleefd? Dat is hoogst onzeker. Pas circa 1000 jaar na zijn veronderstelde marteldood is een verhaal over hem geschreven. Middeleeuwse kruisridders zagen in hem een lichtend voorbeeld. In 1222 verhief de Engelse koning hem tot beschermheilige en zijn wapen - wit met rood kruis - tot een (nog altijd) officiële vlag van Engeland. Het gemeentewapen van Amersfoort, waarvan Sint-Joris patroon is, ziet er net zo uit. Het verhaal van Joris en de draak roept ook ons op: ‘Overwin het kwade door het goede!’

Ds. Kees van der Horst

Afbeelding: Sint-Joris en de draak uit eikenhout gesneden door Ligi Hermans (levende beeldend kunstenaar)