Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Kunst in en om de kerk

 

Lam Gods

‘O Lamm Gottes unschuldig’ klinkt aan het begin van Bachs Matthaeus Passion. Die ingetogen roep om erbarmen kenmerkt ook meestal het zingen van het Agnus Dei bij het Avondmaal. Het Lam wordt afgebeeld met de kruisvaan op het avondmaalszilver en de kerkzegels van verschillende lutherse gemeenten. Toch koos ik - juist in deze dagen, waarin gewapende volken een oorlog willen winnen - voor een tegel met het symbool van de Evangelische Broedergemeenten. Het symbool staat vaak op hun altaarkleed afgebeeld. Rond het Lam staat de spreuk: ‘Ons lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen.’ Dat klinkt als een paaslied en hoopvolle bemoediging op onze weg Hem achterna.

Ds. Kees van der Horst

Tegel fabricaat Westraven, in 1957 uitgegeven bij het vijfhonderdjarig bestaan van de Unie van Evangelische Broedergemeenten. Uit eigen collectie.