Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Afbeelding6

Herder en hoeder

‘Goddank weet een kind van zeven jaren wat de gemeente is, namelijk de schapen die horen naar de stem van de goede herder’, schreef Maarten Luther.
Ds. P. H. G. C. Kok (1919-1981) maakte in 1976 het mozaïek ‘De goede herder’ voor het Luthers Weeshuis in Amsterdam. Een ook uit Amsterdam afkomstig mozaïek van Kok ‘Lutherroos’ zien we in de Bussumse kerk. Piet Kok beoefende monumentale kunsten. Met gebrandschilderd glas kreeg hij de meeste bekendheid. Na sluiting van het weeshuis ging het afgebeelde mozaïek naar de Amsterdamse Augustanakerk, waar het hing tot de sluiting in 2015.
Ds. Kok beeldde de herder af zoals in de oudchristelijke kunst, met een lam op de schouders. Zo kon ieder die dit zag zich week in week uit in de beschermende hoede van de goede herder weten.

Ds. Kees van der Horst
Foto: Hans Wilders, welwillend door hem ter beschikking gesteld