Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi is rechtsopvolger van de Evangelisch Lutherse Gemeente Naarden-Bussum (RSIN: 002585984) en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Hilversum (RSIN: 3059807).

Het RSIN van de Evangelisch-Lutherse gemeente Het Gooi luidt: 824270873. De gemeente is bij de belastingdienst als ANBI instelling geregistreerd. 

Het bestuur van de gemeente is als volgt samengesteld:

  • 1 Predikant - voorzitter
  • 1 Ouderling - secretaris
  • 2 Ouderling(en)
  • 2 Ouderling(en) - kerkrentmeesters
  • 4 Diakenen

Aan de ELG Het Gooi is 1 Predikant voor 60% verbonden. De gemeente heeft 1 koster in loondienst voor +/- 10 uur per week.

De arbeidsvoorwaarden en beloningen zijn conform de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland.

Activiteiten die hebben plaatsgevonden binnen de ELG Het Gooi (jaar: 2016)

  • Wekelijkse kerdiensten in het kerkgebouw in Bussum en in Hilversum
  • Maandlijkse kerkenraadsvergaderingen
  • 2 maal per jaar Gemeentevergadering
  • Diverse kringen en groepen komen regelmatig bijeen
  • Maaltijdgroep, enkele keren per jaar

Beleidsplan

De Evangelisch-Lutherse Gemeente maakt deel uit van de PKN.
Het algemene beleidsplan van de PKN kunt u vinden via: Met Hart en Ziel: beleidsplan 2013 - 2016 voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Hier vindt u het beleidsplan van de ELG Het Gooi voor de periode van 2016 tm 2020.

Hier vindt u de jaarrekening van de ELG Het Gooi van 2016.

Hier vindt u de begroting voor 2017 en de schatting voor 2016 op  basis van de gegevens van oktober 2016.