Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi is rechtsopvolger van de Evangelisch Lutherse Gemeente Naarden-Bussum (RSIN: 002585984) en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Hilversum (RSIN: 3059807).

Het RSIN van de Evangelisch-Lutherse gemeente Het Gooi luidt: 824270873. De gemeente is bij de belastingdienst als ANBI instelling geregistreerd. 

Het bestuur van de gemeente is als volgt samengesteld:

  • 1 Predikant - voorzitter
  • 1 Ouderling - secretaris
  • 1 Ouderling(en)
  • 3 Ouderling(en) - kerkrentmeesters
  • 5 Diakenen

Aan de ELG Het Gooi is 1 Predikant voor 60% verbonden. 

De arbeidsvoorwaarden en beloningen zijn conform de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland.

Activiteiten die hebben plaatsgevonden binnen de ELG Het Gooi (jaar: 2018)

  • Wekelijkse kerdiensten in het kerkgebouw in Bussum en in Hilversum
  • Maandlijkse kerkenraadsvergaderingen
  • 2 maal per jaar Gemeentevergadering
  • Diverse kringen en groepen komen regelmatig bijeen
  • Maaltijdgroep, enkele keren per jaar

Beleidsplan

De Evangelisch-Lutherse Gemeente maakt deel uit van de PKN.

Hier vindt u algemene beleidsplan 2017-2020 van de PKN met de titel: Dicht bij het hart.

Hier vindt u het beleidsplan van de ELG Het Gooi voor de periode van 2016 tm 2020.

Hier vindt u een verkort overzicht van de Balans en Staat van Baten en Lasten per 31 december 2019 

Hier vindt u de begroting voor 2019.