Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

De kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse gemeente vergadert √©√©nmaal per maand, in principe op de tweede donderdag van de maand. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Gemeentecentrum aan de Mecklenburglaan 52. De leden van de kerkenraad of daartoe benoemde gemeenteleden vertegenwoordigen de gemeente in interkerkelijke activiteiten, zoals de Raad van Kerken, Netwerk Geloof en Samenleving, Werkgroep Oecumenische Vieringen, Pastores Convent, e.d.

De Diakenen houden zich naast deze taken bezig met bezoekwerk van ouderen en zieken en verlenen waar nodig sociale hulp en ondersteuning.

Samenstelling van de kerkenraad:

Predikant / Voorzitter: Drs. W.F. Metzger
Ouderling-Secretaris: Dhr. J. Kofman
   
Ouderling-Kerkrentmeesters: Dhr. J. Jansen
  Dhr. F. Fuchs
  Dhr. C. Claus
   
 Ouderlingen: Dhr. J. Vroegindeweij
   
 Diakenenen: Mevr. I.M. Volkerts-Gretna (vice voorzitter)
  Mevr. J. van Rossum-Bijlard
  Mevr. L. van der Heijden
  Mevr. L.M. van Driel-Blaak