Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Woensdag 11 juli in de Majellakapel

Ds. Willy Metzger: “Lutherliederen”
Op deze middag is het vooral samen zingen in de Majellakapel, gecombineerd en afgewisseld met een inleiding op de Lutherliederen die op deze middag aan de orde komen. Organist Hans Buurmans heeft toegezegd ons op deze middag muzikaal te willen ondersteunen en te begeleiden.

Woensdag 25 juli in de Doopsgezinde kerk

Karel van Dam: “Het dorp van de arbeiders aan de graven in het Dal der koningen”.
Op de westelijke oever van de Nijl, bij Luxor in Egypte, werden gedurende een paar eeuwen de farao’s begraven in een moeilijk toegankelijk dal. Het werk aan die graven werd uitgevoerd door ambachtslieden. Die woonden in een dorp, omheind door een muur; die nederzetting kennen we onder de naam “Der el Medine”. Bij opgravingen ter plaatse is veel gevonden wat ons informatie geeft over het leven van die arbeiders en de technieken die zijn gebruikt bij het maken van de koningsgraven. In deze lezing wordt aan de hand van afbeeldingen hierover het een en ander verteld.

Woensdag 8 augustus in de Remonstrantse kerk

Ds. Peter Korver: “der Erlkönig”.
Erlkönig (Elfenkoning) is een ballade, een verhalend lied, geschreven in 1782 door de Duitse dichter Johann Wolfgang von Goethe. De ballade vertelt het trieste verhaal van een vader die ’s nachts te paard naar huis rijdt met in zijn armen zijn zoon. De jongen, doodziek, ziet in zijn koortsdromen de elfenkoning, een symbool van de dood, die hem probeert mee te lokken naar de ‘andere zijde’. Het angstige kind roept naar zijn vader om hulp. De elfenkoning probeert het opnieuw, uiteindelijk dreigt hij het kind met geweld mee te nemen. Als de vader en het kind op hun bestemming komen, blijkt de jongen gestorven te zijn. Hij is voor de elfenkoning bezweken. Het gedicht van Goethe werd in 1815 door Franz Schubert op muziek gezet en werd een van diens bekendste liederen. Het verhaal gaat over meer dan een tragisch verlies aan de dood. De vader is zijn kind al verloren in de communicatie, in de taal. Hij spreekt ‘feitentaal’, zijn zoon ‘elfentaal’. Hier speelt een vergelijkbare miscommunicatie als tussen niet-religieuze en religieuze mensen. We lezen het gedicht en luisteren naar de muziek en wisselen van gedachten over de ‘buitenkantwerkelijkheid’ en de ‘binnenkantwerkelijkheid’ van taal.

Woensdag 22 augustus in de Lutherse kerk

Daan Asser: “dilemma’s van rechters”.
Daan Asser kan bogen op een rijke loopbaan als jurist. Zo was hij advocaat-generaal bij het Gerechtshof Den Haag en advocaat-generaal en later raadsheer bij de Hoge Raad. Daarnaast was hij hoogleraar aan de Universiteit van Leiden en deeltijdshoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daan hield van zijn vak en heeft er van vele kanten naar gekeken. Tijdens de woensdagmiddaglezing zal hij ingaan op de verschillende aspecten en overwegingen waar een rechter mee geconfronteerd wordt. Vooral de dilemma’s waar rechters tegen aan lopen spelen een speciale rol. Welke elementen zijn van invloed op de uiteindelijke beslissing in een rechtspraak. Daan kan als geen ander putten uit een grote hoeveelheid praktijkvoorbeelden van rechterlijke dilemma’s en weet deze op een aanstekelijke en levendige manier voor het voetlicht te brengen.